Category Archives: Personlig utveckling

33 Produktivitetstips för att öka din framgång

Här följer några tips för dig som vill nå framgång genom att öka din produktivitet inom olika områden.
Hoppas några av tipsen kan hjälpa dig. Lämna gärna en kommentar om du gillade och hade nytta av dessa tips.

Skapa fokus:
1. Våga stänga av Telefonen.
2. Stäng ner notifikationer på datorn/mobilen/plattan.
3. Organisera upp din arbetsplats.
4. Ha ett block tillgängligt som du kan skriva ner saker på när du sitter och jobbar med annat.
5. Spara ner intressanta artiklar och videos i dina bokmärken och planera in att se dem vid annan tidpunkt.
6. Ta regelbundna korta bensträckare.
7. Ta en promenad.
8. Skapa bra sov, mat och träningsvanor.
9. Schemalägg även mentalträning så att det blir en vana

Effektivisera:
10. Förbered mötet innan så alla vet vad agendan är.
11. Korta tidsbestämda möten med beslutsfokus.
12. Lär dig delegera.
13. Mät vad du lägger din tid på regelbundet för att säkerställa att du jobbar med rätt saker.
14. Schemalägg när du är på dina sociala media kanaler för att inte fastna i dem för länge.
15. Automatisera de uppgifter som är återkommande och som går att automatisera.
16. Gör liknande arbetsuppgifter vid samma tillfälle för snabbare hantering.
17. Sluta att göra flera saker samtidigt, det går inte snabbare.

Prioritera:
18. Sortera dina uppgifter för dagen och rangordna dem utifrån: ska göras idag, borde och vill.
19. Ställ dig frågorna: Tar detta mig närmare mitt mål, Är det viktigt att utföra detta arbete nu, påverkas andra mer än jag själv om jag inte gör detta just nu. Kommer denna arbetsuppgift generera pengar om jag gör den, Kommer det att kännas bättre för mig när denna arbetsuppgift är utförd, behöver denna arbetsuppgift utföras idag? Sortera utifrån flest Ja svar. Om inte ta bort dem från listan.
20. Ställ dig sedan frågan, kan denna punkt endast utföras av mig och är den viktig nu. Om svaret är nej på båda, ta bort dem från din listan.
21. Börja med viktigaste punkten på listan.
22. Gå in i din mailbox 1-2 ggr/dag och besvara de mail som du kan besvara direkt.
23. De mail som kräver mer än 3 minuters arbete sätt upp dem på din att göra lista för att besvara senare.
24. Skriv ner morgondagens att göra lista innan du går hem, avsätt tid för detta.
25. Lägg in korta kreativa uppgifter mellan monotona arbetsuppgifter som behöver utföras för att hålla ångan uppe.
26. Avsätt mer tid i början för att få in tänket med frågorna för prioriteringen av dagens lista.

Håll dig motiverad:
27. Bryt ner stora uppgifter till mindre uppgifter så att du kan pricka av allt eftersom de utförs.
28. Försök att jobba utifrån när du är som mest produktiv på dygnet.
29. Gör det tydligt så du ser när du klarat en av punkterna och kom ihåg att fira även de små stegen.
30. Ge dig själv små gåvor på vägen. Ex: när jag är klar med denna uppgift tar jag en kaffe paus.
31. Använd dig av din ”power pose” när du gjort något bra. Effektiv mental träning du utför här.
32. När du checkar av det du gjort visa tydligt på en lista eller med färger vad du faktiskt har utfört så du kan glädjas åt allt du gjort. Lägg mer energi på att glädjas åt det du faktiskt utfört än att leta fel eller brister.
33. Le, skratta och gläds ofta med andra.

Jag Brinner för att #utveckla individen, ledaren och organisationen som vill utmana och utveckla sig själv för att maximera sitt resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och via ledarskapsutvecklings moduler.
#way2grow #DinUtvecklingspartner
Marie Wetterstrand

Har du verkligen bildat dig rätt uppfattning?

Jag har i många år jobbat som kundrelationschef inom flera olika branscher och företagskulturer. Jag har haft förmånen att jobba med avdelningar och människor som har skattat service högt och försökt att hela tiden göra kundens upplevelse så bra som möjligt. Jag har inom Bilbranschen varit med och tagit in Mystery Shopping som den första i det återförsäljarnätverket. I början så var det mycket skeptiska miner och ord men allt eftersom vi fortsatte så kom det in fler och fler som förstod nyttan med att göra det och att vi inte är bättre än vår svagaste länk i servicekedjan.

Jag skulle säga att jag har stor kunskap i att skapa bra kundrelationer och att skapa bra förutsättningar för att få ett bra serviceflöde på ett företag. Det vill säga på företag där man faktiskt vill ha nöjda medarbetare och kunder. För visst finns det företag som tyvärr inte tänker på att få nöjda kunder och skapa en långsiktig relation utan bara är kortsiktigt intresserad kundens pengar och sedan inte följer upp kunden vilket i slutändan leder till att detta företag hela tiden behöver ”ragga” nya kunder.

Jag tänkte berätta en liten historia om två pojkar och deras liv. Pojke nummer 1 var en av de sista i en syskonskara av sju barn där endast han och en av hans systrar överlevde till vuxen ålder. Där hans barndom och hans vuxna liv kantades av sjukdomar och svåra infektioner. Han hade större delen av sitt vuxna liv stora problem med ekonomin och satte sig i skuld hos flera tvivelaktiga personer. Han led av flera djupa depressioner och avled vid en ålder av 36år. Pojke nummer 2 var en blyg men begåvad elev i småskolan och hans far gjorde en bra karriär vilket medfödd att även efter faderns död kunde han och hans mor som han bodde hos leva gott. Som vuxen var han ofta propert klädd och han hade ett stort kultur intresse och gick gärna på opera eller såg flera olika teateruppsättningar. Han gav även ut en bok/tidskrift som sedan skulle bli ganska känd. Han ansågs vara en god talare vilket gjorde att flera gillade honom och började följa honom när han sedan gjorde politisk karriär.

Vems föräldrar skulle du ha tänkt inte borde skaffa fler barn och vem skulle du vilja styrde ditt land?

Det sägs ju att vi snabbt bildar oss en uppfattning och utifrån det jag skrev så svarar nog de flesta att pojke nummer 1, hans föräldrar borde avstått från att skaffa fler barn och att pojke nummer två skulle vara bra att styra landet.

Hade du svarat som ovan med den information som du har så har du precis sett till att Wolfgang Amadeus Mozart inte föddes. Och att du precis lagt din röst på Adolf Hitler som din Landsfader.

Vad vill jag säga med ovanstående metafor är att ibland behöver du reflektera över ditt beteende och vad du fattar beslut utifrån? Det är lätt att snabbt säga –”den där kommer inte ha råd att köpa mina produkter” eller – ”den där ser man ju på lång väg är en jobbig jävel”. Givetvis så ska man inte ignorera känslan men man behöver lära sig reflektera vad känslan som uppstår kan bero på och genom att fundera över hur jag själv hanterar och agerar i olika situationer. I ett service yrke och för att kunna bli en bra säljare exempelvis behöver du förstå dig själv och vilja lära känna kunden utan att ha en förutfattad mening när du går in i samtalet. Ditt sinne behöver vara öppet för att kunna ta emot fler intryck än bara det första som kommer till dig. Först när du förstår dig själv och är genuint intresserad av vem du har dialogen med samt hur du kan hjälpa denna/lösa ett problem som de har, först då kan du bli bra inom serviceyrket. Det är viktigt att ständigt vilja lära och utvecklas för att inte fastna i att tro sig veta allt om allt och alla.

Det är en styrka att kunna möta kunden oavsett på vilken nivå kunden är.

Idag jobbar jag med att utveckla företag, cheferna och deras arbetsgrupper för att både få nöjda och glad medarbetare samt nöjda och glad kunder som gärna rekommenderar företaget vidare till sina nätverk. Tycker du som jag att detta är viktigt kontakta mig så tar vi det därifrån.
#dinutvecklingspartner #affärscoachstockholm #ledarskapsutveckling #mentalträning #mentor

Hur ofta utvärderar du ditt liv?

 

Om du vill ändra dina resultat måste du först ändra ditt tänkande. Fråga dig själv dessa frågor för att börja gå från tanke till handling.

Jag behöver ständigt fundera på att tänka i banorna hur jag på bästa sätt kan hjälpa de företag och de kunder som anlitar mig för att de ska kunna maximera sina resultat och uppnå sin fulla potential. Samt att de dessutom ska göra detta på kortare tid tillsammans med mig än att försöka att göra det själva vilket oftast är svårare och om man lyckas tar mycket längre tid. Jag vill dock med följande frågor ge perspektiv och hjälpa dig som läsare att kunna utmana dig själv och förhoppningsvis hjälpa dig att fundera på vilka vanor och inre sanningar som du har och hjälpa dig att överkomma dessa för att nå de mål du önskar uppnå. Jag uppmanar dig att fundera på dessa frågor utifrån att ärligt svara på dem utan att försöka att förfina sanningen eller misströsta om du finner något ligga lite för lågt för först när du har bilden klart för dig är det enklare att börja göra något åt det. Hur ser det egentligen ut? Finns det obalans någonstans?

Betygsätt dig  från 1 – 10 på respektive fråga nedan (1 är låg, 10 är hög). Ta sedan några minuter för att skriva ned vilka åtgärder du ska genomföra för att gå från dagens status till morgondagens resultat och mål.

Vilken attityd har jag gentemot andra och mig själv? Hur är mina närmaste relationer? (familj, vänner) Hur är din hälsa både fysisk och den mentala hälsan? Vad önskar du att uppnå för mål i livet? Hur nöjd är du med din livsstil över vad du kan och vill göra? (resor, kläder, upplevelser) Hur är din samlade ekonomi i förhållande hur du vill att den ska vara? Hur ofta är du givmild och ger till andra? (hjälp organisationer eller vänner, okända som du ser behöver hjälp) Hur ser dina mål ut på 1,3,5,10 års sikt och hur nöjd är du med framstegen för att uppfylla dina mål? Hur lycklig är du? Hur ser ditt liv ut i stort?

Jag Brinner för att #utveckla individen, ledaren och organisationen som vill utmana och utveckla sig själv för att maximera sitt resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och via ledarskapsutvecklings moduler. Läs mer på www.way2grow.se eller kontakt mig här på Linkedin. #way2grow – #DinUtvecklingspartner

LIVET, se till att leva och utvecklas i det liv du har här och nu!

 

Jag precis som Ni har haft mina motgångar samt framgångar. Jag har känt mig otillräcklig och ibland ensam. Har haft känslan av att jag inte är bättre än min senaste prestation och har inte alltid fått det stöd hemifrån som jag så väl behövde under min uppväxt. Men låter jag det definiera vem jag är idag? Ja under lång tid gjorde jag det och det hela kulminerade med att jag var 38 år och låg på en brits på ett sjukhus uppkopplad till en EKG maskin i tron om att jag hade en hjärtinfarkt. Jag hann tänka är det värt det, ska det sluta så här?

Idag flera år senare så har jag ändrat mycket av mitt liv eller nja i alla fall mitt sätt och tänka och jag är inte längre min senaste prestation. Jag är inte längre det osäkra barnet som bara ville ha kärlek. Jag är idag så mycket, mycket mer. Jag är kvinnan och människan som fått förmånen att utvecklas i mina ledande befattningar som har fått kämpa för att visa på ett gott ledarskap i vissa miljöer där gott ledarskap var en bristvara, jag har haft chefer som lyft fram mig som junior chef som gjort att jag har växt själv och andra chefer som tittat snett på mig för att jag tagit plats och sagt ifrån när jag upplevt att andra har behandlats fel.

Mitt i karriären med mer än 20 år som chef i bagaget sadlade jag om från välbetalda och väl renommerade chefsjobb till att starta eget vilket hos många väckte en del frågor och där vissa var tveksamma om jag skulle lyckas medan vissa hejjade på för allt vad tygeln höll. I dag hjälper jag företag och organisationer att hitta ett hållbart ledarskap. Jag brinner för att hjälpa att utveckla organisationer och deras ledarskap. Jag brinner för att hjälpa ledarna att hitta sin egen motivation och sin drivkraft och jag brinner för att hjälpa organisationerna att skapa, förstå och leva efter sina värderingar för att maximera sina resultat både ekonomiskt. Där de har nöjda och självgående medarbetare och kunderna är trogna och rekommenderar företaget. Jobbar idag mycket med att hjälpa till att skapa och tydliggöra företagets värderingar för att sedan kunna kommunicera ut det internt och externt.  Hjälpa att skapa en kultur som ger utrymme för både individen och gruppens utveckling. Ger verktyg att använda när jag inte längre är på plats för fortsatt växande för både företagen och ledarna.

Idag definierar jag mig inte efter vad jag inte var eller blev utan idag definierar jag mig efter den jag faktiskt är. Med törnar kommer lärdom och med framgång kommer ödmjukhet. Låt inte det som varit definiera dig, låt inte det som håller dig tillbaka få göra det, längre! Du och ingen annan kan bestämma över ditt liv. Låt inte ditt liv definiera dig utan se till att du definierar ditt liv istället. För att utvecklas behöver man lära sig att sätta på sig och se med perspektiv glasögonen och att förstå att mitt svar inte alltid är det rätta.  Ha modet att våga utmana sina inre sanningar och styrkan att våga inse att jag gjorde fel och börja om. Se till att vara den bästa versionen av dig själv vare sig du är VD, företagsledare, chef, medarbetare, hustru, far eller dotter. Du bestämmer vem du vill vara! Så vem vill du vara?

Jag har haft några fantastiska chefer, mentorer, lärare, vänner och coacher. Var inte rädd för att be om hjälp av både professionella och vänner för jag lovar dig att utvecklingen går då så mycket snabbare och tänk på att få ut så mycket av livet som möjligt. Håll inte dig själv tillbaka. Vad kan du själv göra för att kunna åka på den där resan du alltid velat åka på, vad behöver du göra för att kunna ta nästa steg i karriärsstegen, vad är viktigast för dig just nu i livet och vart har du dina drömmar och visioner? Sätt igång, berätta hur definierar du dig nu och hur vill du definiera dig om 1 år?

Livet är ett ständigt lärande så se till att lära.

Avslutar med några textrader från Michael Jacksons låt ”Man in the mirror”

I’m starting with the man in the mirror, I’m asking him to change his ways, And no message could have been any clearer If you wanna make the world a better place Take a look at yourself, and then make a change

Marie Wetterstrand – Brinner för att utveckla individen, ledaren och organisationen som vill utmana och utveckla sig själv för att maximera sitt resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och ledarskapsutveckling.
affärscoachstockholm / Ledarskapsutveckling / mentor / Mentaltränare

Är du en motiverande ledare?

Dagens ledarskap kräver att du är både tydlig och inspirerande och vågar låta medarbetaren komma fram till den bästa lösningen på uppgiften som ska lösas. Hur kan du som ledare skapa arbetsglädje och motivera dina medarbetare?

Jag brukar ibland jämställa det med att någon är väldigt intresserad av trädgårdsarbete och planterar gärna nya blommor varje vår genom att de göder upp nya plantor som ska sättas ut senare när vädret tillåter och plantorna vuxit till sig. Man går inte runt och motiverar dem att växa genom att gå omkring och ge dem peppande ord på vägen eller hotar dem med att de åker ut om de inte blivit lika stor som plantan i krukan intill. Nej så fungerar det givetvis inte utan man läser skötselråden över hur man bäst hanterar varje specifik sort. Om den ska stå i skuggan eller solen , ha mycket eller litet vatten, för att nå sin fulla prakt senare när de har planterats ut. Samma gäller för människor att man är olika med olika erfarenheter, egenskaper och styrkor. Ledaren behöver precis som hanteringen av plantorna förstå varje enskild individ, vilka behov denne har och vad som motiverar personen och ger arbetsglädje. Samarbetet i gruppen behöver också vara god för att nå det bästa resultatet. Ledaren behöver alltså både förstå varje enskild medarbetares behov samt gruppen för att kunna motivera till bästa resultat och arbetsmiljö.

Anthony Robbins brukar prata om att det finns 6 mänskliga behov som behöver uppfyllas och detta är mina reflektioner och tankar omkring detta

Nr 1: Trygghet/Säkerhet: Tydliga spelregler över vad det är som gäller, vad som förväntas, vilka mandat som medarbetaren har. En ledare som tar ansvar och inte slänger medarbetaren ”framför bussen” för att rädda sitt eget skinn om något gått snett.

Nr 2: Variation: För mycket trygghet kan leda till Tristess och missnöje och det behöver finnas variation i arbetsuppgifterna för att de flesta fortsatt ska tycka att det är givande. Ledaren behöver se till att medarbetaren slipper göra exakt samma sak dag efter dag så att det blir lite rotation och förändring i arbetsuppgifterna.

Nr 3: Viktig: Medarbetaren behöver känna sig behövd och det är viktigt att ledaren är duktig på att ge positiv och konkret feedback som verkligen är riktad till den enskilda individen och inte alltid till gruppen. Ta inte medarbetaren för givet.

Nr 4: Sammanhang: Ledaren behöver avsätta tid för att lyssna och samtala med respektive medarbetare samt arbeta för att gruppen som helhet ska må bra och att medarbetarna känner tillhörighet. Jobba med team-building och gruppövningar med jämna mellanrum.

Nr 5: Utvecklas: Ledaren behöver delegera –och eller utmana medarbetaren och puscha denne att testa nytt för att växa och utvecklas. Ge dem möjlighet att ta in kunskap utifrån via eventuella studiebesök,utbildningar/WS eller varför inte via en coach för att hitta sina drivkrafter.

Nr 6: Bidra: Otroligt viktigt att förstå sitt ”varför” och ledaren behöver förklara och visa vad varje medarbetaren bidrar med i företaget och vad deras insats betyder för företagets varför.

Tips på vägen till dig som ledare för att lyckas med detta: Ställ frågor till medarbetaren. Ta inte för givet att du vet hur din medarbetare vill ha det bara för att du vet hur du vill ha det, inte säkert att denne vill ha det på samma sätt.

Fråga 1: Vad gillar du bäst att göra på jobbet?

Fråga 2: Beskriv ett tillfälle när du känner dig mest motiverad i ditt arbete.

Fråga 3: Vad behöver du för att känna dig uppskattad och värdefull?

Sluta med dina antaganden och sluta tro att du vet vad den andra vill och lyssna på det svar de ger dig på dina frågor. När du ställer frågor och lyssnar så kommer du att märka att precis som plantorna som jag pratade om i början så kommer du att se varje individ utvecklas och att de är motiverade i sitt arbete. ” Don´t just talk the talk, you need to walk the walk”

Marie Wetterstrand – Brinner för att utveckla individen, ledaren och organisationen som vill utmana och utveckla sig själv för att maximera sitt resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och ledarskapsutveckling. Läs mer på way2grow.se eller kontakt mig här på Linkedin. way2grow – Din utvecklingspartner

Lämna gärna en kommentar.

6 karaktärsdrag hos människor som gör att de håller sig själv tillbaka.

Jag älskar mitt arbete där jag får jobba med både företag och människor och vara deras utvecklingspartner via coaching, mentorskap och ledarskapsutveckling. Jag har möjligheten att träffa på många intressanta människor dagligen i olika sammanhang som verkligen ger och berikar mig mycket. Jag tillhör den där som kan vara enerverande för vissa när de hör mig säga att jag älskar mitt jobb! Vem älskar sitt jobb liksom?

Jo det går att älska sitt jobb så länge som man är villig att själv bidra till stämningen på jobbet likväl som att våga testa nytt, själv ta i för att få jobbet gjort, lyssnar och vill väl. Det viktiga är att inte vara sin egen bromskloss i livet. Du är den som ansvarar för ditt liv, lägg inte det ansvaret i händerna på någon annan.

Från mina observationer, har jag funnit det finns några specifika typer av människor som, trots sina bästa avsikter, håller sig själv tillbaka. Nej, du har inte en förbannelse liggandes över dig. Det de är, är att du har bara några ”ohälsosamma vanor” som påverkar hur du tänker och agerar när det gäller att göra det du vill göra. Det hänger mycket på att se upp med vilken attityd du har, vilka perspektiv du

använder samt dina inre övertygelser. Jag har också några av dessa ovanor och behöver medvetet dagligen arbeta med dem och inte ge dem för stort utrymme. Du kan säkert hitta dig själv i en eller flera av dessa personlighetstyper. Det viktigaste steget är att identifiera, och sedan eliminera karaktärsdragen som håller dig själv tillbaka.

Låt oss möta dessa karaktärer:

Offret

Jag stöter på denna karaktär en del. Offret är personen som har fantastiska idéer och som kunde ha blivit något stort, men sen kommer det där ordet men. Denna person har alltid otur med vänner, pengar, kontakter ja hela livet verkar det som är oturligt. Allt och alla sviker denna person. Vissa går så långt så att de faktiskt skyller sin olycka på någon annan som exempelvis chefen, sin barndom, grannarna eller tom vädret. Vad offret inte inser är att man hittar på massa ursäkter och maskerar dem som klander, klagomål och kritik mot andra och menar ofta att – varför händer detta alltid mig? Newsflash: Kryp ur den där offerkoftan och gör något åt situationen vänta inte på att få din möjlighet utan var med att skapa det möjligt för möjligheten att dyka upp! Har du ett offer i din närhet? Försök att få dem att byta

perspektiv och se saker från en annan synvinkel men se upp så att denne inte tar all din energi för de är mästare på att göra just det genom att finna förslag på varför saker inte går eller varför det är som det är. Som vän, kollega och partner, se upp så att personen inte drar ner dig till samma nivå energimässigt, om denne gör det, gå eller rättare sagt spring där ifrån!

Drömmaren

Jag är den första att säga att det är viktigt att du har drömmar och drömmer stort men personen jag menar här är personen som blir kvar i drömmen utan att göra något för att förverkliga den. Drömmaren pratar om att stjärnorna ska stå rätt på himlavalvet och det ska vara massa parametrar som ska stämma in för att de ska ta steget. Dessa personer känner du igen genom att de gärna berättar för alla om sina fantastiska framtidsplaner för dessa drömmare älskar att dela sina drömmar med alla som finns i närheten och brukar också tydligt förklara varför det inte går just nu om någon frågar vad drömmaren ska göra med sina planer. Problemet med drömmaren är nämligen undanflykter, att just nu går det inte för att jobbet är alldeles för krävande, många andra som drar i dem pga deras kompetens, barnen är för

små eller ekonomin tillåter inte detta just nu men drömmaren avslutar gärna genom att berättat varför det inte går just nu, men att en dag ska de uppfylla sina drömmar bara rätt tid infaller sig. Newsflash: Rätt tidpunkt kanske aldrig kommer om man står på sidolinjen och väntar. Ibland tror jag att drömmaren älskar just att drömma och att de inte är speciellt intresserad av jobba för att kunna uppnå sina drömmar.

Utnyttjaren

Utnyttjaren är precis vad det låter som. Detta är personen som gärna vill ha allt samtidigt som den inte är beredd att ge något själv. Den föreslår gärna att bilda en förening tillsammans eller styra upp en viktig presentation på jobbet men när det väl kommer till kritan så har inte personen tid, annat kommer emellan så i slutändan är det andra som fixar det mesta och på slutet innan själva händelsen så kommer utnyttjaren in igen och hjälper till lite för att sedan prata vitt och brett om vad denne gjort, väldigt lite fokus till de i dennes omgivning som gjort lika mycket eller mer i samma projekt. Newsflash: Utnyttjaren

bör alltid först fundera på hur kan jag hjälpa denna person/detta företag innan de tar för givet vad de andra kan göra för mig.  Visst är det så att ibland kan man inte hjälpa tillbaka den man fick hjälp av men för att bli framgångsrik så tror jag personligen att det ligger mycket i vad jag kan göra för andra. Det man gör får man ofta igen av personen eller någon annan i sin omgivning. Lite som positiva ringar på vattnet. Träffar ni på en person som ni märker inte är villig att ge något tillbaka utan endast vill ha det du har eller kan ge så dra dig undan denna. Med detta menar jag inte att villkora att jag hjälper dig om du hjälper mig. Utnyttjaren är många gånger dålig på att tacka då denne tar för givet att få men inte att ge.

Trygghetsnarkomanen

Inget illa med att vilja ha trygghet inte alls men ni vet den där individen som aldrig utmanar sig själv, som inte vill lära sig något nytt, ja den där personen som alltid är kvar i sin trygghetszon och inte vågar stiga ur den. De här personerna skulle inte ta chansen även fast den dök upp rakt framför ögonen på dem. Du hör ofta denna säga; Man vet vad man har men inte vad man får eller gräset är inte alltid

grönare på andra sidan. På jobbet så märker du av denna person tydligt vid omorganisationer eller förändringar som sker i dennes närhet.  De blir oftast mycket upprörda och tycker att det fungerar väl bra som det är och vill helst att det är så fram till att pensionen infaller  om sisådär 12 år. Newsflash; Världen kommer att bli mindre och mindre för den som inte vågar gå utanför sin egna komfortzon för det är utanför den som man växer, lär sig nya saker, träffar nya intressanta människor på ställen man vanligtvis inte är på. Jag gillar citatet: ”man måste våga för att vinna” Det innebär inte att man ska vinna en tävling utan att utmana sig själv för att utvecklas och växa. Har du en sådan i din närhet så vara noga med att du inte omedvetet håller tillbaka dig själv för att denna person håller sig själv tillbaka. Se till att inte du också dras ned i djupet där allt är som det alltid har varit och inget nytt ljus eller ny energi kommer in.

Vandraren

Livet är en resa, men som ett skepp som förlist så vet vandraren inte vart denne är på väg. Utan en tydlig destination, är det inte så förvånande att vandraren inte få de resultat som den förväntar sig trots goda insatser. Vandraren har alltid nya projekt på gång och ena dagen så ska det omstruktureras på jobbet

och andra dagen så är fokus på att bygga ut lokalerna. Det största problemet för vandraren är brist på fokus vilket leder till att engagemanget blir lidande.  Utan fokus är det svårt att avsluta något och om engagemanget då redan befinner som på nästa projekt så blir det ”varken hackat eller malet”. Newsflash: vandraren behöver lära sig att fokusera och slutföra en sak i taget.  För vandraren så kan detta låta både tråkigt att farligt då de utvecklat sin teknik med att aldrig fullfölja nått fullt ut. Upplevelsen av tråkigt eller farligt i detta fall kan ofta handla om rädslan att faktiskt engagera sig och binda upp sig. Redo att sluta vandra? Skriv ner det som ska görs och prioritera. Välj ut den viktigaste och slutför den ta sedan nästa från listan. Att jobba med en vandrare kan vara otroligt frustrerande när inget blir klart så kan de inte själva, lär dem att prioritera. Genom att fokusera på ett mål i taget blir resultatet  för vandraren större produktivitet och att mål uppnås.

Allvetaren

Kan allt och vet allt. Denna person går omkring I tron att det denne inte vet är inte värt att veta och troligen så vet den ändå svaret. Denna person kan vara väldigt jobbig att jobba med då det bara finns ett

rätt och det är dennes svar. Om någon kommer med ett annat förslag så ratas det ganska snabbt för att det inte är rätt enligt ”know it all” – karaktären. Newsflash; Den här personen kommer stå kvar när de andra går vidare. Vem vill umgås med någon som inte är intresserad av andras tankar och idéer för att de inte är det samma som dennes? Dessa personer behöver både inse och även förstå att även andra kan komma med förslag som kan vara bra och kanske tom bättre än de egna idéerna. Den person som känner med sig att man kan ha delar av denna personlighet i sig bör öppna upp för att inte ge ett eget svar eller lösning utan lyssna på de andra och testa den lösningen.

Är du en av dem?

vilka eller vilka av dessa personligheter påverkar dig mest? Det går att jobba och övervinna mycket av det jag nämnt ovan, bara du vill!

Man måste bara våga vara ärlig mot sig själv och identifiera dem och vilja förstå vad de gör för en själv och med omgivningen  som man befinner sig i. Alla har en eller flera av dessa personligheter i sig mer

eller mindre och vi vet själva hur jobbigt det kan vara att möta en ovanstående person vid fel tillfälle. De mest lyckosamma personer och de bästa cheferna jobbar även med sig själva för att utvecklas och förfina sitt självledarskap och ledarskapet med andra människor. Hur vill du uppfattas av dig omgivning?

Marie Wetterstrand – Brinner för att utveckla individen, chefen och ledaren som vill utmana och utveckla sig själv för att hitta sin fulla potential. Detta görs genom coachning, Mentorskap och ledarskapsutveckling. Läs mer på way2grow.se eller kontakt mig här på Linkedin. way2grow – Din utveckingspartner

Lämna gärna en

 

 

Ligger framgång i resultatet

Tittar vi närmare på människor som vi skulle benämna som framgångsrika så skulle vi hos så gott som samtliga kunna finna en del likheter. Vi kanske har en del att lära av dem? De verkar ha lyckats knäcka den där koden som leder till framgång.

Vad kan vi lära av dessa personer och vad har det gjort som har fått dem att uppnå framgång?

1.      De planerar sin tid:

Det är det första råd jag lärt mig från att ha studerat rutiner hos framgångsrika människor.  En sak som framgångsrika människor har gemensamt är att de vet vad de har att göra under dagen. De följer en lista/scehema som de skapat med dagens punkter på. Detta ger dem fokus över vad som är viktigt att få genomfört under dagen och de har enklare för att prioritera om det dyker upp någon oförutsett och framför allt går det snabbare att komma tillbaka till vad som är viktigt att genomföra under dagen. De säger att ”failing to plan is planning to fail”

2.      De sätter upp långa och kortsiktiga mål för sitt privatliv samt yrkesliv:

Jag rekommenderar att Ni sätter upp mål för 6 månader, 1 år samt 3 år -alternativt 5 år. Ni kan exempelvis använda SMART metoden som jag har skrivit om tidigare och som Ni hittar här samt under mina artiklar som jag postat på Linkedin: att sätta SMARTa mål och håll dig motiverad. Viktigt är att du följer upp dessa mål regelbundet och kom ihåg att vägen dit kanske inte blev vad du tänkte men målet finns fortfarande där så du vet vad du strävar efter.  Du kommer att ha dagar/perioder när du känner att du inte går i rätt riktigt eller åt motsatt håll men i och med att du vet vart du ska och vad du eftersträvar så kan du lättare komma tillbaka och ut på banan igen. Tänk på att vet du inte vart du ska så är det ingen större ide att du börjar gå, för du vet ändå inte när du har kommit fram.  

3.      Öva, öva, öva … och till slut klarar du det

Vi gör ibland det väldigt lätt för oss själva och genom att säga ”att det inte kommer gå” vilket oftast är en rädsla för att inte våga misslyckas och för att testa något nytt som vi inte vet något om. Men vet du misslyckas är faktiskt inte hela världen. De framgångsrika människor som du kanske tänkte på tidigare när artikeln började, tro inte för en sekund att de aldrig har misslyckats. De har troligen misslyckats många fler gånger än vad du har men det som skiljer sig från dem och övriga är att de inte gav upp utan reste sig upp och testade igen, och igen och igen. Våga utmana dig själv!

4.      Ta hjälp, visa att du inte kan allt:

Alla dessa framgångsrika människor började någonstans, och inte var det på toppen. De var hungriga att lära sig och frågade mycket för att just få lära sig. De byggde bra kontaktnät och de sa oftare JA än vad de sa NEJ. Är du ny chef på ett ställe så passa på och ställ alla frågor som du undrar över, de flesta kommer tycka att det tyder på intresse och engagemang och inte på det som gör att många avstår från att fråga, nämligen att de kanske tror att jag inte kan någonting. Då hade de inte anställt dig eller gett dig denna position. Låt inte din inre sabotör ta för stor plats utan våga visa att du inte kan allt. Kom ihåg övning ger färdighet både som kunskap men också för din personliga utveckling att hindren inte blir så stora framöver genom att våga visa att du inte kan just detta.

5.      Hitta balansen:

Framgångsrika människor har förstått att framgång inte bara är ett givande arbetsliv utan att faktiskt hitta en balans mellan sitt arbetsliv och sitt privatliv. När de går från jobbet så har de redan klart för sig vad som ska hända/göras i morgon och många har fasta rutiner för vart och när de tankar upp sina energi depåer genom exempelvis: träning, sova, personlig utveckling och umgås med familj och vänner. Här kan du själv fundera på om du har balans och om inte vad du behöver göra för att få balansen, det kan nämligen vara att man behöver bli tydligare och säga nej till vissa saker för att släppa in mer av balansen i livet.

Så som sammanfattning så skulle jag säga: Framgång ligger inte i resultatet utan det ligger i de insatser som individen i fråga gör för att nå sitt resultat.

Hur framgångsrik vill du bli?

Marie Wetterstrand – Brinner för att utveckla individen, chefen och ledaren som vill utmana och utveckla sig själv för att hitta sin fulla potential. Detta görs genom coachning, Mentorskap och ledarskapsutveckling. Läs mer på way2grow.se eller kontakt mig här på Linkedin.

Lämna gärna en kommentar.

Är du själv din största fiende?

 

Jag har coachat många människor genom åren både nu som coach och mentor men också under alla år som chef och jag har upptäckt att vi alla har en inre kritiker som många gånger är den största fienden för oss själva. Många gånger räcker det med att vi bara tänker på att göra något som är ovant eller som skrämmer oss för att vi ska stanna upp och hitta på den ena ursäkten efter den andra, varför vi inte kan eller inte ska göra något. Vår inre kritiker gör allt för att vi ska slippa kliva utanför vår egen komfortzon.

Jag har listat ner några vanliga ursäkter där vår inre kritiker motarbetar oss.

Den talar om att du inte är kvalificerad eller smart nog: Den övertygar oss om att vi behöver mer utbildning, göra en bättre presentation genom att visa på mer forsknings resultat för det kan ju omöjligt vara så att vi kan prestera lika bra som andra? Hur många diplom eller certifikat behöver du ha på din vägg innan du tror på dig själv?

Det kommer alltid finnas någon där ute som har fler poäng än dig eller gått på en bättre skola eller upplevs enligt dig som mer karismatiskt än hur du upplever dig själv.

Den talar om att din åsikt inte räknas: Du kanske upplevde att du inte blev lyssnad på i din barndom eller nu kanske av chefen eller vänner där du känner att de inte bryr sig om vad du säger. Detta får oss att känna oss som att vi inte är betydelsefulla. Vi förminskar själva vårt egenvärde.

Den talar om att detta inte är rätt tidpunkt: Den inre kritikern är ”kungen” på förhalningar, dentalar om för oss att skjuta upp det till senare. Eftersom det är skrämmande att kliva ur vår komfortzon kommer det aldrig känns som rätt tidpunkt. I själva verket, om det känns lite skrämmande så är det nog rätt tidpunkt just nu!

Den säger att det inte går: Den försöker övertyga dig om att dina ansträngningar kommer att vara förgäves. Du kanske har fått hört sedan du var liten att ”det kommer inte att gå eller att det kommer du inte att klara” Du kanske har fått ett uppdrag och inte får det stöd du behöver i ditt jobb och där du känner att du inte blir lyssnad på. Din inre kritiker kommer också se till i så stor utsträckning som möjligt att du håller dig inom din komfortzon.

Den säger att du är falsk: Detta vanligare än vad du själv kanske tror som har denna känsla. Vi växer upp med att se upp till vuxna eftersom de vet ”allt”, men när vi själva blir vuxen kan vi omöjligen tro att vi vet så mycket som dem vi såg upp till när vi var barn för dessa kunde ju allt enligt oss som barn. Det kan vara svårt att förstå att du är nu den person som gör de stora besluten och vet vad de ska göras, och tänk på att nu är det andra som ser upp till dig.

Den talar om att andra inte vill ha dig med: Detta kan verkligen skada djupt eftersom vi redan på ett tidigt stadium i livet vill känna tillhörighet och passa in. Det ka verkligen svida att inte känna sig önskad så vår inre kritiker säger till oss att passa in vilket hindrar vår egen utveckling då vi behöver våga kunna kliva ur vår egen komfortzon.

Den säger att du är självisk: Vi är så programmerad i Sverige att inte sticka ut eller tro att vi är någon och vi ska absolut inte sätta oss själva först.  Det som sägs vid säkerhetsinformationen när vi flyger att vi först ska sätta på syrgasmasken på oss själva innan vi hjälper någon annan verkar vi inte bry oss om i det övriga livet när vi inte ska flyga.

Känner du igen dig i en eller flera av de ovan nämnda punkterna så är du inte ensam, vanligare än vad man som enskild individ kan tro att dessa tankar även förekommer hos bordsgrannen på lunchen eller den glada och positiva kollegan.  Vad vi kan vara överens om är att vår inre kritiker ”suger”.  Men att vara medveten om hur det håller oss tillbaka är det första steget att ta itu med det. Gå inte på autopilot genom livet utan utmana dig själv vilket innebär att du också behöver utmana din inre sabotör och gå utanför din komfortzon.

Om du vill ha mer hjälp eller har andra funderingar gällande artikeln så tveka inte att kontakta mig. Läs också gärna en tidigare artikel som jag har skrivit som heter: När ska dom komma på bluffen. https://www.linkedin.com/pulse/n%C3%A4r-ska-dom-komma-p%C3%A5-bluffen-marie-wetterstrand?trk=mp-reader-card

You have the power to say: This is not how my story will end.

Lämna gärna en kommentar och dela vidare om du tror att fler kan ha nytta av att läsa denna. / Marie Wetterstrand way2ggrow.se

Sätt SMARTa Mål och håll dig motiverad

Om du inte vet vad du vill uppnå i livet så är det näst intill omöjligt att göra något åt den situation som du befinner dig i, jag menar, när ska du börja och med vad samt vilken väg ska du ta? Det finn sen uppsjö av verktyg och läror på hur du bäst ska nå ditt mål men mycket handlar till slut om hur motiverad du själv är för att faktiskt göra det du behöver gör för att uppnå de mål du satt upp för dig själv. Jag kan rekommendera att du använder en av de klassiska varianterna som kallas SMART. Det är ett bra verktyg för dig att följa för att lättare kunna ta dig till ditt mål.

Nedan följer ett exempel på hur du kan arbeta fram ditt mål tillsammans med SMART verktyget.

Specifikt; tex ”jag vill utvecklas och få min första chefstjänst” (Ställa också frågan varför för att få fram vad som ligger bakom så du vet varför som du vill ha en chefstjänst – du behöver veta vad som ligger bakom målet)

Mätbart;  tex ”Jag ska ha skrivit på papperna som chef på den nya tjänsten”

Accepterat;  Är detta det mål som DU faktiskt vill ha? Är det för din egen skull eller är det för att någon annan säger att du skulle vara bra som chef?

Realistiskt;  Det mål som du sätter ska givetvis vara utmanande, men kom ihåg att det behöver vara realistiskt så att du inte att sikta på att direkt bli VD på det multinationella företaget du jobbar på utan att tidigare ha chefserfarenhet.

Tidsbestämt;  Sätt en ”deadline”, så att du har en tidsplan att följa och du vet när detta senast ska vara uppnått.

Detta är givetvis bara ett exempel, andra kan vara att våga tala inför folk, hitta ett nytt jobb, lyckas springa en mil etc.

När du klart gjort ditt mål via SMART metoden så är det också viktigt att fundera på vad som motiverar dig? Motivationen handlar om vilka faktorer som väcker, formar och riktar våt beteende mot målet. Jag tänkte ge dig några tips så att du håller målet i sikte och har kvar motivationen för att inte tappa sikte på målet.

Du har troligen satt ett tufft mål och då kan det vara bra att dela upp det i mindre delmål på väg mot det stora målet. Du vill inte tappa bort målet för att det känns för långt för att du ska ta dig dit. Lägg upp en plan och skriv ner denna plan.

Delge vissa personer i din omgivning om vilket mål du satt upp. Observera att delge det för rätt person så att du inte säger till någon ditt mål bara för att höra att det kommer du aldrig att klara. Var noga med vem du anförtror dig till.

Avsätt tid för att kontinuerligt följa upp hur arbetet går för dig mot det uppsatta målet. Ta dig tid att analysera och reflektera över vad som gått bra och vad du kan lära dig av vissa av de snedsteg som kan ha inträffat. Du kanske kommer på att du behöver göra något mer som du tidigare inte skrivit upp för att du ska kunna nå slutmålet.

Försök att eliminera det som kan vara störande för dig mot att du ska uppnå ditt mål. Du får nämligen vara beredd på att dina kollegor kanske inte delar ditt mål och är nöjd med där de är och tycker att blivit för seriös när du väljer att sitta kvar och lära dig excel medan de flexar ut lite tidigare.

Fira dina delmål. Viktigt för din motivation att du tillåter dig själv att ge dig själv en belöning för det arbete som du lägger ner.

Känner du att du behöver hjälp så tveka inte att ta kontakt med de i din omgivning som du tror kan hjälpa dig, ensam är inte alltid stark. Har du ingen så ta kontakt med en coach eller mentor som kan att hjälpa dig mot ditt mål.

Stort lycka till och låt inget stå i vägen för dig och ditt mål och tro på dig själv. Den störta sabotören har de flesta inom sig själv.

Jag tar gärna emot kommentarer i fältet nedan eller rom du vill ta en kontakt med mig så kontakta mig här på Linkedin eller via mitt företag way2grow.se

/ Marie Wetterstrand

När ska dom komma på Bluffen?

 

 

 

 

 

Har du någonsin känt att det största hindret för dig i din karriär är du själv?

Jag vill sticka ut hakan och säga att för många av oss så är vi själva vårt största hinder vare sig vi ser det eller inte. Vad menar jag med det?

Vi har nämligen en rädsla för att stiga ur vår egen komfortzon. Vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi får. Det kan också visa sig som en känsla där rösten för denna känsla säger något i stil med; – hur ska JAG kunna detta eller när ska de komma på buffen? Det finns en rädsla för att du inte skulle vara värdig tjänsten eller att du inte är kvalificerad att göra vad du syftar till att göra. Det är en rädsla som kan hålla många tillbaka.

Jag vet för jag har själv haft vissa av dessa tankar så jag har fått jobba med mig själv för att förstå, och för att utmana mig själv. Jag kanske verkade säker på utsidan men kände mig djupt osäker på insidan innan jag tog tag i detta. Varför berättar jag detta, då det inte är så fortsatt? Det är för att jag förstår vad du har för tankar när det kommer till en självkänsla som är eller varit låg. Tänk på att du är inte ensam om detta och det finns många där ute som kan ha ett bra självförtroende men en dålig självkänsla. Det kan handla om exempelvis, att våga stå inför andra människor eller att våga ta en konflikt med medarbetare på jobbet.

Du kommer troligen inte höra någon annan chef nämna att de har känt eller känner på detta sätt då behöver blotta en vad de tycker -svaghet, men tro mig att du inte är ensam om detta och det finns vägar att gå som gör att du kan komma ur din komfortzon och få stöd under tiden. Tänk så mycket bättre det kommer att kännas på andra sidan och vilken seger för dig själv som är en av dem som tagit tag i det. Finns högt uppsatt chefer så som bl a Howard Schultz, VD och koncernchef för Starbucks som avslöjade i en intervju med NY-Times för några år sedan där han på frågan: What advice would you give to somebody who’s about to become C.E.O.?

Svarade:I would say the following: Very few people, whether you’ve been in that job before or not, get into the seat and believe today that they are now qualified to be the C.E.O. They’re not going to tell you that, but it’s true. So everyone you meet has a level of insecurity. The level of insecurity that you have is a strength, not a weakness. The question is, how are you going to use it?

Vad kan du göra för att övervinna dessa känslor av otillräcklighet som så många av oss upplever? Vilken hjälp tar du för att kunna bli en så bra chef som möjligt så att du även mår bra i ditt ledarskap och inte bara har en fasad utåt.

Ett första tips på vägen som ny VD eller ny chef för en avdelning är att inse fördelarna med att vara en nybörjare. Du kanske inte inser det, men det finns stora fördelar med att vara ny inom området. När du inte vet så kan du ställa frågor som får kollegor och medarbetare att tänka på ett nytt sätt. Se det inte som en svaghet utan utnyttja tillfällt och visa på att du är hungrig att lära och utforska.

Tips nummer två är till dem som ibland känner igen sig i; När ska de komma på bluffen? Förstå kraften i perspektiv. De som upplevt ”bluffen syndromet” känner ofta att de är de enda i världen som känner på detta sätt.

I en under studie från 2014 gjord av Vantage Hill partners som publicerades i Harvard Business Review så framkom det efter intervjuer med VD:ar och eller högre avdelningschefer runt om i världen att deras största rädsla var: Att upptäckas som inkompetent, även känd som ”bedragar syndromet.” Denna rädsla minskar deras förtroende för sig själva och andra och underminerar relationer med andra chefer.

Att övervinna detta är möjligt – du behöver inte känna dig värdelös eller ensam. Nästa gång du är i en situation som känns helt utanför din komfortzon, fokusera på dina lyckanden (inte misslyckanden). De felsteg som begicks lär av dem och betrakta dem med andra perspektiv så att du kan lära och föra fram ett nytt perspektiv som andra inte har.

Vill du veta mer om hur jag jobbar med ovanstående frågor eller har kommentarer/synpunkter så skriv gärna nedan i kommentarsfältet och ta en kontakt med mig.

Författare: Marie Wetterstrand / way2grow.se