(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se
Way2Grow

Affärscoaching

Affärscoaching

Tillsammans identifiera behov och ta fram utvecklingsplan relaterad till företagets mål, behov och framtida utveckling och implementera konkreta strategier. I denna del för företagare så ingår även coaching av företagaren utifrån behov att bygga vidare på, uppmuntra och utmana. Du får stöd att anta utmaningarna för att uppnå önskat resultat.  

I den framgångsrika affärscoachingen tar vi ett helhetsgrepp både på individnivå samt ett strategiskt tänkande utifrån organisationens mål och strategier. 

Vi kommer i olika steg gå igenom
Verksamhet, strategier, utmaningar, värderingar och kulturen inom organisationen
Arbetsrollen, kravprofilen 360 kartläggning och beteendeanalys som underlag för analys, prioområden och målsttning med samarbetet.
Allt för utvecklingen både av inidividen samt organisationen.
Då vi tillsammans jobbar över tid så möjliggör vi viktig reflektion som ger insikt, träning och följer kontinuerligt upp arbetet för bästa utfall.

Marie har en fantastisk förmåga att lyssna och även höra det som inte sägs i en ett samtal – en ovärderlig förmåga i coachning. Hon ser min potential (som jag inte alltid själv ser). Jag känner mig modigare och stärkt att ta tag i saker som ska leda till mitt mål efter coachning av Marie.
Pia Friberg

Marie är en utmärkt coach, människokännare och lyssnare. Hon ställde tuffa frågor och fick mig verkligen att reflektera. Om jag tidigare stod i ett vägskäl arbetsmässigt så vet jag nu åt vilket håll jag vill gå. Det var lätt att få förtroende för Marie och det kändes som hon var genuint intresserad av att hjälpa mig vidare.
Jennifer

Share This