(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se
Way2Grow

Affärscoaching

Affärscoaching

Tillsammans identifiera behov och ta fram utvecklingsplan relaterad till företagets mål, behov och framtida utveckling och implementera konkreta strategier. I denna del för företagare så ingår även coaching av företagaren utifrån behov att bygga vidare på, uppmuntra och utmana. Du får stöd att anta utmaningarna för att uppnå önskat resultat.  

affarsc

I den framgångsrika affärscoachingen tar vi ett helhetsgrepp både på individnivå samt ett strategiskt tänkande utifrån organisationens mål och strategier. 

Vi kommer i olika steg gå igenom
Verksamhet, strategier, utmaningar, värderingar och kulturen inom organisationen
Arbetsrollen, kravprofilen 360 kartläggning och beteendeanalys som underlag för analys, prioområden och målsttning med samarbetet.
Allt för utvecklingen både av inidividen samt organisationen.
Då vi tillsammans jobbar över tid så möjliggör vi viktig reflektion som ger insikt, träning och följer kontinuerligt upp arbetet för bästa utfall.

Marie och Way2Grow är extremt professionell inom sin coachning och har hjälpt mig och StoreEvent att ta viktiga steg i vår process. Rekommenderas å det varmaste.

Mattias Wagenius - VD StoreEvent Sverige AB

Marie är väldigt professionell. En grymt bra coach som ser utvecklingsmöjligheter där vi inte tittade. Kul med så bra resultat. Rekommenderar verkligen företagare att kontakta way2grow
SynasMera