(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för Way2grow.se

Varför ska jag läsa denna sekretesspolicy?

Denna policy beskriver hur Way2Grow Sverige AB via webbplatsen Way2Grow.se samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Way2Grow Sverige AB (nedan Way2Grow, oss eller vi) samlar in och behandlar personuppgifter inom de områden och funktioner som listas nedan. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

 

 1. Personuppgiftsansvarig

Way2Grow AB, organisationsnummer 559033-6755

Harpsundsvägen 149
124 58 Bandhagen

Sverige

marie@way2grow.se

 

 1. Personuppgiftsombud

Marie Wetterstrand

 

2.1 Hur du kan ta kontakt med oss

Om du har några frågor angående denna policy, din information, eller dina rättigheter så kan du ta kontakt via e-post:  marie@way2grow.se

 

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi, hur länge och för vilket ändamål?

3.1 För att kunna besvara frågor och offertförfrågningar

Information samlas in via t.ex. webbformulär på webbplatsen Way2Grow.se för att kunna hjälpa dig att få svar på dina frågor. Information som samlas in inkluderar:

 • E-postadress
 • Namn
 • Företagsnamn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Frivilligt meddelande där du själv väljer vilken information du lämnar
 • Eventuella filer som du skickar in via t.ex. formulär, som underlag till offert. Vi uppmanar dig att inte skicka in några bilder på levande personer eller annat personligt innehåll. Bara vad som är relaterat som du önskar hjälp med.

 

3.2 För att kunna hantera Ditt köp av varor och/eller tjänster via Way2Grow.se

Information samlas in via t.ex. webbformulär på webbplatsen Way2Grow.se för att kunna hantera ditt köp av varor och/eller tjänster via Way2Grow.se:s webbshop

 

 • E-postadress
 • Namn
 • Företagsnamn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Frivilligt meddelande där du själv väljer vilken information du lämnar
 • Eventuella filer som du skickar in via t.ex. formulär, som underlag till offert. Vi uppmanar dig att inte skicka in några bilder på levande personer eller annat personligt innehåll. Bara vad som är relaterat som du önskar hjälp med.

 

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, telefonnummer, adress, e-post, personnummer, IP-adress, betalningsinformation, orderinformation.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

 • Personuppgifter krävs för att leverera det Du beställt alternativt för att utföra den tjänst Du beställt.
 • Säkerställa att Du är den som Du utger Dig för att vara.
 • Hantera Din betalning.
 • Hantera reklamationsärenden om det skulle vara något problem med den vara eller tjänst Du har köpt.

Lagringsperiod?
Tills dess att köpet har genomförts inklusive leverans och betalning och för en tid om 36 månader därefter, i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

 

3.3  För att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till Dig

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Berättigat intresse (intresseavvägning) och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande).

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, användarnamn, ålder, bostadsort, e-post, telefonnummer och köphistorik.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi skickar även personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i Din varukorg.

Lagringsperiod?

Till dess att Du meddelar oss att Du inte längre vill ha marknadsföring från oss. Du kan avregistrera Dig från e-post och sms direkt i meddelandet vi skickat till dig.

3.4          För att kunna hantera Dina ärenden i vår kundtjänst

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Berättigat intresse (intresseavvägning) samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, e-post, ordernummer och vår korrespondens med Dig vilket kan innehålla t.ex. uppgift om köpställe, felet/klagomålet på varan

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna kommunicera med Dig och besvara Dina frågor via e-post, säkerställa Din identitet samt för att utreda klagomål- och supportärenden.

Lagringsperiod?

12 månader (efter avslutat ärende).

 

3.6 För att kunna hantera ditt användande av våra olika tjänster

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Fullgörande av köpeavtalet. Vi behöver Dina personuppgifter för att kunna erbjuda Dig tjänsten.

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, e-post, adress och telefonnummer.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

 • Mottagande av bokning, om- och avbokning.
 • Utskick av bokningsbekräftelse samt övrig kommunikation kring en bokning av en tjänst.

Lagringsperiod?

10 år (från det att fakturan har betalats).

 

 1. Insamling av statistik med Matomo

Vi samlar statistik om trafik till webbplatsen. Syftet med insamligen är att kunna analysera, utveckla och förbättra upplevelsen på webbplatsen för våra besökare samt för marknadsföringssyfte. Detta nämns här som en allmän information eftersom dessa data inte kan kopplas till dig som enskild besökare.

På denna webbsajt används Matomo, en GDPR-anpassad analystjänst som mäter trafiken på webbplatsen och samlar in allmän information från våra webbplatsbesökare. Med Matomo kan vi behandla information om enheten du använder och dess egenskaper, information om tekniska egenskaper för webbplatsbesöket, antalet sidor per besök och statistiskt relevant beteende hos våra webbplatsbesökare. Observera att dessa surfdata anonymiseras när de samlas in så att inget IP-nummer som kan identifiera dig personligen sparas. Med andra ord så kommer vi inte att se någon enskild besökares beteende på hemsidan och inga personliga IP-nummer sparas. Det går inte att identifiera enskilda besökare eller att matcha uppgifterna med annan information om en enskild användare.

 
Om du helt vill avböja datainsamling med Matomo
Vi använder inte cookies (kakor) för att spara statistik med Matomo och anonymiserar alla IP-adresser som samlas in med Matomo. Det innebär att vi inte sparar information som visar vem du är. Du kan ändå välja att neka oss att samla in och analysera information om dina handlingar här genom att avmarkera rutan nedan.

 

 1. Mer om användning av Cookies

Läs mer om hur vi använder cookies på webbplatsen:

Klicka här

 

 1. Ytterligare förtydliganden

 

6.1  Rättsliga förpliktelser 

Vid sidan av ovanstående angivna rättsliga grunder för behandling av personuppgifter behandlar Way2Grow också personuppgifter för att uppfylla ett antal rättsliga förpliktelser som åvilar oss. Dessa rättsliga förpliktelser kräver att vi behandlar personuppgifter. Lagstiftningen styr lagringstiden för dessa uppgifter. Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. bokföringslagen, lagar inom produktsäkerhet och skattelagstiftning. Observera att detta ej är en uttömmande lista.

 

6.2  Förhindra, förebygga och utreda om brott har begåtts 

Way2Grow samlar in personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri. Behandlingen görs med Way2Grows berättigade intresse som rättslig grund. Ändamålet är att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

 

6.3           Kreditupplysning hos Way2Grow

Vi gör vid behov  en kreditupplysning på Dig eller ditt företag vid köp eller beställning av tjänster.

 

 1. Inspirationsbrev

Inspirationsbrev skickas till de kunder som har visat intresse för prenumeration . För kunder som har valt att prenumerera på inspirationsbrevet från Way2Grows hemsida skickas ett inspirationsbrev per mail med information, tips inom olika områden och erbjudanden.  Den rättsliga grunden för den behandling som utskick utgör, är Way2Grows berättigade intresse. Du kan när som helst avanmäla Dig från inspirationsbrevet från oss.

 

 1. Överföring och utlämnande av Dina personuppgifter till annan part
 • Leverantörer av posttjänster, speditörer, leverantörer av transporttjänster.
 • Betalningspartners: Väljer Du ett betalningssätt som utförs via tredje part delar vi Dina uppgifter med denne. Det tekniska och juridiska ansvaret ligger hos den leverantör av betaltjänster som vi anlitar.
 • Underentreprenörer.
 • Myndigheter, i förekommande fall t.ex. Polisen eller Skatteverket.

 

 1. Dina rättigheter

Du har bland annat följande rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning:

 • Rätt till tillgång till information rörande behandlingen av Dina personuppgifter.
 • Rätt att korrigera felaktiga personuppgifter.
 • Rätt att få Dina personuppgifter raderade om de inte längre krävs för att uppfylla ändamålet.
 • Rätt att begränsa behandlingen av Dina personuppgifter.
 • Rätt att motsätta Dig behandling av Dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Rätt att invända mot behandlingen av Dina personuppgifter och begära begränsad behandling av Dina personuppgifter.

Det kan finnas associerade villkor och begränsningar rörande dessa rättigheter.

För att utöva Dina rättigheter eller om Du har frågor om vår behandling av Dina personuppgifter, vänligen kontakta oss. E-post: marie@way2grow.se

 

 1. Automatiserat beslutsfattande

Vi använder oss inte av ett automatiserat beslutsfattande.

 

 1. Personuppgiftsbiträden

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, logistikföretag eller andra leverantörer

 

 1. Uppdatering och ändring i policyn

Vi kan komma att ändra och uppdatera denna policy.

Vid ingripande förändringar eller om information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn så kommer vi att informera om detta till de som berörs av ändringarna.

Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen, d.v.s. syftet med, och medlen för behandling av personuppgifter. Det är den personuppgiftsansvarige som ska se till att PuL följs. Rättigheter och skyldigheter enligt PuL är kopplade till den personuppgiftsansvarige.
Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

Policyn är senast uppdaterad: 23-09-08