(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se
När tas ”hinder” upp inom coaching?

När tas ”hinder” upp inom coaching?

När kunden har formulerat sitt mål vad hen vill uppnå så ligger det nära tillhands att börja diskutera vägen till målet men också vad som hindrat kunden från att inte redan vara där. Många gånger fokuseras det enbart på målet och inte på vilka hinder som kan upplevas...