(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Vad är det som möjliggör för ett fokuserat och samspelt team?

Skulle vilja börja med några ord om att Inspiration och engagemang är processen till att generera känslor som entusiasm och önskan till att vilja utföra en viss handling. För att också skapa ett samspelt team behöver ledaren både ha fokus på individerna samt teamet som helhet. Ledaren behöver kunna se styrkorna hos de olika teammedlemmarna och samtidigt se hur de bäst tillsammans kan skapa det bästa resultatet samtidigt som ledaren också behöver tänka långsiktigt på att stärka upp inom områden där teamet kan utvecklas.

Kommer i detta blogginlägg skriva om några nyckelområden att fokusera på för att bygga enhetliga och starka team

 

Nycklar för att skapa ett engagerat, fokuserat och samspelt team

Ett samspelt team har högre engagemang, är mer produktiva och får bättre resultat

Hjälp medarbetarna förstå hur de bidrar till den övergripande resultatet i organisationen

Se till att alla medarbetare är medvetna om och förstår företagets vision, mission och värderingar. Detta kommer inte bara förenkla för dig som ledare det kommer också att underlätta för medarbetarna att veta vad de ska göra i uppkomna lägen. Det är också betydligt större chans till högt engagemang om du involverar medarbetarna i hur teamet skall agera utifrån vision, mission och värderingarna. Det kommer då att se helheten och förstå hur de bidrar till organisationens resultat. När medarbetarna förstår sin roll i att både bidra till organisationen och stärka sitt team, blir det enklare och mer effektivt att hantera prioriteringar och arbetsinsatser.

Här kan du läser mer om – Fraser du får höra på dysfunktionella och oproduktiva arbetsplatser

Uppmuntra social interaktion inom organisationen och mellan avdelningar/olika nivåer för att öka förståelse för varandras arbete och stärka sammanhållningen

För att medarbetare ska kunna arbeta effektivt behöver de vara enkelt att kunna få ha dialog med både kollegor och chefer oavsett avdelning. Här behöver ledningen också fundera på hur det gör det enkelt även utan för avdelningarna att få kontakten när hybridarbetet är här för att stanna i större utsträckning. Främja olika typer av mötes forum som både inkluderar både fysiska som hybrida för att skapa social interaktion. Arrangera olika sammankomster, luncher, teambuildningsövningar eller dyligt. Detta kommer att uppmuntra till dialog och hjälpa till att bryta ned eventuella barriärer som kan ha rests.

Bild 6 teamwork 20230727

Satsa på ett coachande förhållningssätt inom organisationen

Ett bra sätt att skapa engagemang, öka förståelse för varandra och varandras arbete är att skapa en arbetsmiljö där man lär av varandra, lyssnar på varandra oavsett nivå eller hur länge man varit inom organisationen. Motivera varandra att göra sitt bästa och var ödmjuk inför misstag som kan ha gjorts av individ eller team. Det viktiga är lärdomarna som kan göras. Viktigt att det finns ett högt förtroende och öppenhet mellan team och individer. Detta kan uppnås genom ett coachande förhållningssätt. Det bästa sättet att implementera det är att faktiskt ge ledarna nycklar och kunskap i vad detta innebär så de inom organisationen kan implementeras. På Way2Grow kommer vi inom kort att erbjuda en sådan utbildning för dig som ledare. Digital eller på plats – Ni väljer. Är eran organisation intresserad av detta – och eller vill veta mer så kontakta oss så håller vi er uppdaterade.

Ge fler möjlighet till att utvecklas både strategiskt och operativt

Ha en tydlig och uppdaterad utvecklingsplan. Inom många organisationer idag så är arbetsbelastningen väldigt skevt fördelat. Få har alldeles för mycket att göra för att de är de enda som har mandat – och eller kunskapen. Ge fler den möjligheten till att få åtminstone kunskap och i fler fall också mandat till att fatta beslut . Vissa går idag under av arbetsbelastningen medan vissa har mer kapacitet att ta på sig mer arbetsuppgifter och eller kunskap för det. Detta kommer att minska organisationens sårbarhet och samtidigt öka antalet personer som kan bidra med kunskap både strategiskt och operativt även mellan avdelningarna

Läs även oväntade sanningar för att bli en framgångsrik och kunskapsmässigt senior ledare

Ett samspelt och produktivt team skapar större engagemang och arbetsglädje

Ett samspelt och produktivt team skapar större engagemang och arbetsglädje

Fungerande team kan inspirera och driva arbetet med att skapa en organisation som främjar en kultur i organisationen av öppenhet och mod att vilja utvecklas samtidigt som man säkerställer transparent kommunikation på alla nivåer. Medarbetarna behöver kunna känna behövda och ha verktygen att själv kunna fatta många beslut för att driva en positiv organisationskultur.
Med hjälp av ledarskapscoachning och eller bra interna rådgivare utan egen agenda så kan få ett bollplank som gör att den positiva utvecklingen går snabbare och att den är hållbar både för ledaren själv och tillika teamet runt ledaren.

Här kan du läsa mer om vad ledarskapscoaching kan ge