(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se
Way2Grow

Beteendeanalys-Team

Beteendeanalys-Team

Med detta starka verktyg får ni ett bra underlag och en förståelse för både det egna beteenden likväl för att se styrkor i teamet. Dialog kommer också att föras på fallgropar och vad teamet behöver vara uppmärksam på. Efter denna kartläggning har vi ett bra underlag att jobba vidare med inom teamet för att ta eget samt gruppansvar som gemensamt har fokus på önskat resultat och vad gruppen har för mätetal. Bra underlag för vidare gruppcoaching.
Bra underlag inför kommande team coaching.

Marie har en fantastisk förmåga att lyssna och även höra det som inte sägs i en ett samtal – en ovärderlig förmåga i coachning. Hon ser min potential (som jag inte alltid själv ser). Jag känner mig modigare och stärkt att ta tag i saker som ska leda till mitt mål efter coachning av Marie.
Pia Friberg

Marie är en utmärkt coach, människokännare och lyssnare. Hon ställde tuffa frågor och fick mig verkligen att reflektera. Om jag tidigare stod i ett vägskäl arbetsmässigt så vet jag nu åt vilket håll jag vill gå. Det var lätt att få förtroende för Marie och det kändes som hon var genuint intresserad av att hjälpa mig vidare.
Jennifer

Share This