(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se
Way2Grow

Mentorskap

Mentor

Få en raketskjuts i karriären med hjälp av en meriterad mentor

 

För dig som vill utveckla ditt eller dina chefers ledarskap. Oavsett om du eller någon i din organisation är ny i ledarrollen eller har flera års erfarenhet finns det ibland tillfällen då det behövs en vägledande hand eller någon att reflektera och bolla med. Vårt mentorsamarbete bygger på en öppen och konfidentiell relation. Vi har lång egen ledarerfarenhet inom både nationella och internationella företag med vana av både ledningsgruppsarbete samt styrelseuppdrag. Förutom erfarenheten av olika organisationer inom den privata sektorn så finns erfarenhet av att ha arbetat med/mot kommun och landsting. Vi erbjuder både stöttning, coachning och rådgivning, för att du ska lyckas. Alla ledare oavsett nivå har nytta av att kunna bolla med en van ledare som kan supporta, guida och utmana.

När gav du dig själv eller dina chefer möjligheten att personligen utvecklas inom sitt ledarskap senast?

Alla ledare oavsett nivå har nytta av detta mentorprogram. Oavsett om du är ny i din ledarroll eller sitter med flera års erfarenhet finns det tillfällen då det behövs en vägledande hand eller någon att reflektera och bolla med.

En Mentor hjälper dig i din utveckling

 

Hela syftet med ett mentorskap är att ge dig som adept en skjuts på vägen. Detta oavsett hur du har det idag. Det behöver inte alltid finnas en direkt problemställning, däremot finns ofta en känsla eller något man kan ta på som gör att du reflekterat över framtiden där det finns frågetecken, du vill kanske avancera, förbereda dig för tyngre affärsroller eller helt enkelt utveckla ditt ledarskap.

spacex 71873 min

Rådgivning och diskussion

 

Vad det ofta handlar om är helt enkelt att man behöver någon att diskutera med, där frågorna kan röra alla möjliga områden men där jag fungerar som ett neutralt bollplank, en frågeställare, rådgivare, idégivare men också en diskussionspartner.

Hur ser mentorsupplägget ut

 

Denna tjänst är en abonnemangstjänst vilket innebär att du väljer mellan intervall på åtta (8), alternativt tolv (12) månaders kontinuerlig rådgivning, coaching, lärande och samarbete.  Mentorsamtalen sker 1 gånger/månad via personligt möte i stockholmsregionen alternativt via telefon eller Skype.
Varje samtal är mellan 1-2 timmar långa.

Priser

 

8 månader 39 000 SEK tillkommer 4 500 SEK för ledarskapskartläggningen
Priset anges exklusive moms.

Priset exkluderar eventuella rese- och boendekostnader utanför Stockholm.

Kontakta oss redan idag

 

Marie har varit mitt bollplank och coach under sex månader vilket lett mig till värdefulla insikter om mig själv och om min väg framåt. Frågorna som ställs av Marie väcker eftertanke, distans och nya perspektiv bäde på när det gäller jobb såväl som privat. Resultatet av vårt samarbete är en stor arsenal av verktyg som jag fortsatt ha nytta av. Jag rekommederar verkligen dig att kontakta Marie inom vilket område du än vill utvecklas inom.

Pia Friberg - HR Consult och Coach

Marie är en utmärkt coach, människokännare och lyssnare. Hon ställde tuffa frågor och fick mig verkligen att reflektera. Om jag tidigare stod i ett vägskäl arbetsmässigt så vet jag nu åt vilket håll jag vill gå. Det var lätt att få förtroende för Marie och det kändes som hon var genuint intresserad av att hjälpa mig vidare.
Avdelningschef Handelsbanken