(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se
5 Steg till engagerade team

5 Steg till engagerade team

Många ledare strävar efter att ha ett moget och motiverat team av medarbetare som supportar och stöttar varandra för bästa resultat för teamet och företaget. Först är det viktigt att förstå att du som ledare aldrig kan motivera någon eller några utan motivationen...
Vägen till högpresterande team

Vägen till högpresterande team

Vägen till högpresterande team ligger i att som ledare förstå de olika stegen som är nödvändiga att ta och som alla team går igenom. Du kanske tar över ett team där allt är tydligt, de delar teamets och företagets vision, de är självgående och supportar och stöttar...
4 Värdefulla tips i arbetet med era värderingar

4 Värdefulla tips i arbetet med era värderingar

Att ha tydliga värderingar som genomsyrar hela er organisation med start från högsta ledningen och som ger förutsättningar till sina avdelningschefer / ”middle management” att få ut i organisationen, de företag lyckas alltid allra bäst. Några värdefulla tips på vägen...
6 Utvecklande Ledarskapsfrågor

6 Utvecklande Ledarskapsfrågor

Många bra ledare har förstått vikten av att ställa bra frågor och att de genom att ställa de rätta frågorna har de ett kraftfullt verktyg. De fokuserar frågorna inom områden som hjälper dem att bli den bästa ledaren och individen de själva vill kunna vara, de hjälper...
5 Frågor att ställa som utvecklar ditt ledarskap

5 Frågor att ställa som utvecklar ditt ledarskap

Framgångsrika ledare ställer de rätta frågorna. De förstår att konsten att ställa bra och rätt frågor är en nödvändigt för det framgångsrika ledarskapet och att rätt frågor kan vara ett mycket kraftfullt ledarskapsverktyg. När det gäller att ställa frågor fokuserar...