(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se
När tas “hinder” upp inom coaching?

När tas “hinder” upp inom coaching?

När kunden har formulerat sitt mål vad hen vill uppnå så ligger det nära tillhands att börja diskutera vägen till målet men också vad som hindrat kunden från att inte redan vara där. Många gånger fokuseras det enbart på målet och inte på vilka hinder som kan upplevas...
Början på allt

Början på allt

jag gick nervöst in i rummet, han placerade mig på ena sidan av ett avlångt bord och gick med lugna men ändå bestämda steg bort till andra ändan av bordet. Det var 10 stolar mellan oss på vardera sida. Han lutar sig sakta bakåt i stolen, lägger händerna bakom nacken...
Vem är du som ledare

Vem är du som ledare

Det här är ingen information om olika ledarskapsstilar, eller hur du på bästa sett blir framgångsrik som ledare, eller jo, kanske lite hur du blir framgångsrik genom att du behöver förstå vem du själv är först och det egna självledarskapet för att då på bästa sett...
Få önskat resultat på uppsatta mål!

Få önskat resultat på uppsatta mål!

Har du svårt att nå dina långsiktiga mål? Tappar du lusten, då beror det troligen på att du inte är redo att göra vad som krävs för att du ska nå dit du vill och det är inte roligt.  Vi är nu i slutet på Januari och det har gått knappt en månad från det att det blev...
fem tips för att utnyttja din tid

fem tips för att utnyttja din tid

Utnyttjar du din tid på bästa sätt? Hör många som klagar på att de inte har tillräckligt med tid men som sedan sitter och gör saker som faktisk tinte är kvalitativa i slutändan. Vad menar hon? Alla har vi 24 timmar till vårt förfogande så vad är det som gör att vissa...