(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Ledarskapscoaching

Investering i ledarskapscoachning rustar organisationen och ledarna att maximera sitt resultat. Låt dig bli coachad av en specialist inom ledarskapet med många års egen ledarerfarenhet.

Grattis till ett klokt beslut att satsa på Ledarskapet!

Att använda sig av en ledarskapscoach innebär att sannolikheten för att faktiskt lyckas uppnå önskat resultat ökar markant. Du kommer snabbare fram till målet med hjälp av coachen då det blir fokuserat och målstyrt samt att du växer i ledarskapet då möjligheten för reflektion och reflekterande frågor ställs. Detta i sin tur betyder att du både vinner tid och organisationen sparar pengar genom ett utvecklat ledarskap.

Varför en ledarskapscoach?

I en undersökning som Gallup genomfört på den svenska marknaden så framkom det att drygt 80% av dagens medarbetare inte finner engagemang i sitt arbete!
Även tidningen Chef har gjort en undersökning bland sina läsare där frågan var vilka förmåner som chefen/ledaren önskar sig? Coaching samt mentor hamnade på topp 3 som önskad förmån medan endast 14% av företagen erbjöd sina anställda detta.

För ett hållbart ledarskap både för ledaren själv och dennes medarbetare så behöver ledaren själv tid för reflektion, utveckling och utmaning för att komma till nästa nivå i sitt ledarskap.
Tillsammans jobbar vi mot ett uppsatt mål med coachningen, där jag kommer in och utmanar, utvecklar och följer upp det uppsatta målen.

Det kan ibland vara svårt att se det självklara när man själv sitter mitt i bubblan av arbete och beslut. Då kan ett externt bollplank vara precis det som gör hela skillnaden.

Engagemang, motivation, insikt och måluppfyllelse är viktiga delar för att nå önskvärda resultat. Genom att stärka chefen, ledaren och medarbetarna kan ni skapa tydlighet och ett framgångsrikt företag. Vi hjälper dig att ökar dessa möjligheter till positiva resultat med hjälp av coaching och mentorskap. Dessa redskap ger insikt och skapar fokus samt handling för fortsatt utveckling inom ledarskapet. Med verktyg och erfarenheten inom både ledarskapet, coachingen samt mentorprogram rustas du med nya redskap, nya insikter och inspiration för att ni ska kunna uppnå dit du och ditt företag vill.

Hur ser upplägget ut?

 

Coachingsamtalen sker 1-2 gånger/månad och är på ca 1 timme/samtal. Hemuppgifter och stöttning mellan samtalen förekommer. Coachningen sker antingen via personligt möte i Stockholmsregionen eller via telefon/Skype.

Stort fokus sätts på målet med coachingen och dialog förs för att finna mätbara mål under samarbetet. Ledarskapscoachning anpassas utifrån organisationen och ditt ledarskap. Jag bygger på att uppmuntra och utmana som kommer bidrar till att sätta igång en förändringsprocess för att utveckla ditt och verksamhetens resultat. Du får stöd och inspiration att anta utmaningarna för att uppnå dina och organisationens mål. Det coachande samtalet ligger som en grund för utvecklingen.

Jag som coach utmanar dig för att du ska utvecklas. Detta är både en investering i det personliga ledarskapet och för organisationen som helhet.

”För ett hållbart ledarskap både för ledaren själv och dennes medarbetare så behöver ledaren själv tid för reflektion, utveckling och utmaning för att komma till nästa nivå i sitt ledarskap”

Tillsammans jobbar vi mot ett uppsatt mål med coachningen och där jag kommer in och utmanar, utvecklar och följer upp på de uppsatta målen. Det kan ibland vara svårt att se det självklara när man själv sitter mitt i bubblan av arbete och beslut. Då kan ett externt bollplank vara precis det som gör hela skillnaden.

Coachen:
Jag, Marie Wetterstrand har drygt 20 års chefs och ledarerfarenhet från både nationella och internationella företag. Jag är internationellt certifierad coach via ICF samt mentor till chefer och ledare. Har jobbat mycket inom förändringsledning samt kundnöjdhet och kundnytta där jag haft ledande roller.

Priser

Denna tjänst är en abonnemangstjänst vilket innebär att du väljer mellan intervall på tre (3), sex (6) och tolv (12) månaders kontinuerlig coaching och samarbete. 

3 månader 4500 SEK/ månad alt 13 200 SEK om Ni väljer att hela beloppet direkt
6 månader 3950 SEK / månad alt 23 100 SEK om Ni väljer att hela beloppet direkt
12 månader 3400 SEK / månad alt 40 000 SEK om Ni väljer att hela beloppet direkt
Priserna ovan anges i exkl. moms.

Ledningsgrupp:
12 månader 229 000 SEK: Ingår coachning av hela ledningsgruppen på upptill 8 tillfällen samt 8-10 individuella coachningar över ett år med respektive person inom ledningsgruppen.
18 månader 489 000 SEK: ingår bland annat coachning av hela ledningsgruppen på upp till 12 tillfällen samt individuell coachning 1-2 ggr / månad,  + Modul 1 i ledarskapsutbildningen.
För ytterligare information vad som ingår läs om utbildnings paketen Diamant och Platinum som berör hela ledningsgruppen.
Priserna ovan anges i exkl. moms.    

Våra kunder finns idag bland både små och stora företag och organisationer inom olika branscher. Vi har samarbeten med både kommuner, organisationer och privata företag.

Hör av dig så för vi vidare dialog om vilket paket som kan passar dig/er bäst.

Marie är en utmärkt coach, människokännare och lyssnare. Hon ställde tuffa frågor och fick mig verkligen att reflektera. Om jag tidigare stod i ett vägskäl arbetsmässigt så vet jag nu åt vilket håll jag vill gå. Det var lätt att få förtroende för Marie och det kändes som hon var genuint intresserad av att hjälpa mig vidare.
Jennifer

Det jag uppskattar mest med Marie är hennes förmåga att lyssna och ställa frågor som får en att se saker och ting ur andra perspektiv. Det är lätt att fastna i ett sätt att tänka eller se situationer, och då krävs det att man får verktygen för att gå utanför sin komfortzon och börjar tänka i nya banor. Dessutom är det väldigt bra att ha en \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\”piska\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\” när det gäller att genomföra det man själv sagt att man ska genomföra! Jag kan varmt rekommendera Marie.

Tina Thelenius

Share This