(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se
Way2Grow

Team coaching

Team coaching

Vi identifierar möjliga utvecklingsområden, formulerar mål med dessa och gör uppföljningsbara åtgärder. Vi arbetar gemensamt med gruppen och skapar engagemang för att alla ska se och ta sitt ansvar för att vara en bra arbetskollega. Coachingssamtalen sker 1 gång/månad och genomförs i grupp ungefär 1,5-2 timmar / coaching tillfälle.
Vi har väl beprövade metoder som sätter vi fokus på målet och vi mäter kontinuerligt framsteg i grupputvecklingen. Vi använder bla metodik från Susan Wheelans beprövade forskning och metoder utifrån grupputveckling.

Marie har en fantastisk förmåga att lyssna och även höra det som inte sägs i en ett samtal – en ovärderlig förmåga i coachning. Hon ser min potential (som jag inte alltid själv ser). Jag känner mig modigare och stärkt att ta tag i saker som ska leda till mitt mål efter coachning av Marie.
Pia Friberg

Marie är en utmärkt coach, människokännare och lyssnare. Hon ställde tuffa frågor och fick mig verkligen att reflektera. Om jag tidigare stod i ett vägskäl arbetsmässigt så vet jag nu åt vilket håll jag vill gå. Det var lätt att få förtroende för Marie och det kändes som hon var genuint intresserad av att hjälpa mig vidare.
Jennifer

Share This