(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Att kunna ge och även ta emot feedback är en viktig färdighet för ledare att ha i sin verktygslåda. Det är dock långt ifrån alltid lätt att göra rätt när det kommer till feedback. Jag tillhör själv de som i min position som ledarskapscoach säger till dig som vill utveckla ditt ledarskap att feedback är viktigt. Både att kunna ge givetvis men också minst lika viktigt att kunna ta emot. Många ledare ger gärna feedback som de vet kan utveckla. Betydligt färre är de som själv ber om feedback för att själv utvecklas.

Det finns ofta en rädsla medveten eller omedveten att vilja undvika att sätta sig i en utsatt situation. Vi kanske kan höra något som vi själva inte var medveten om. Vi har alla en tendens oavsett om vi är ledare eller inte att se feedback som vi behöver ta emot som negativ innan vi hör dem. Naturligtvis är inte all feedback dålig. Det är dock dit många av våra tankar går direkt när vi tänker på feedback som vi behöver ta emot. Detta blogginlägg skrivs utifrån hur du kan tänka när du väljer att ta emot feedback men det kan likaväl användas för när du själv vill ge feedback till någon i ditt team.

Varför vi också behöver vara mottaglig för feedback

Men innan vi börjar med vad det kan ge oss så låt oss först börja med grunderna av bra feedback. Feedback är ett sätt på vilket vi kan få information om hur vi kan utvecklas och utveckla och samtidigt få information om vad som fungerar och inte fungerar. Utan denna återkoppling famlar vi många gånger i blindo. Visst, du kan som ledare leda ditt team, men om du aldrig ber om feedback så kommer du aldrig att vara säker på hur det du gör mottas. Att ta emot feedback kan vara ett användbart sätt att förbättra din självmedvetenhet, eftersom den kommer från en extern källa. Om vi bara förlitar oss på vad vi tycker om oss själva, kan vi vara alltför kritiska eller för optimistiska med vår prestation. Feedback kan ge dig flera perspektiv där du kanske är omedveten om dina styrkor eller dina nuvarande begränsningar.

Vill du läsa mer inom feedback så kan du spana in: Recept för framgångsrikt ledarskap

Du har alltid ett val: att avvisa eller acceptera feedback

accept reject

Jag har genom åren gett otaliga råd om att ge men också om vikten av att våga ta emot feedback, för att möjliggöra den egna utvecklingen. Det du ska ha klart för dig är du alltid har ett val om vad du vill göra med feedbacken du får. Det finns många där ute som anser sig ha svaret på alla frågor som kan finnas och som gärna ger feedback som ibland aldrig efterfrågats. Var därför noga med vem du väljer att ta feedback ifrån.

Att acceptera feedbacken du får innebär att du tar till dig den som användbar information. Sedan använder du den informationen för att justera, förbättra, göra en förändring på något sätt. Att avvisa feedback betyder inte att du behöver bli arg eller upprörd över den. Det betyder helt enkelt att du fattar beslutet att inte ta feedbacken som något du behöver ändra för viss feedback är inte användbar. Feedback som återkoppling ska inte användas för att såra eller bara ges för att man själv vill prata utan ett egentligt syfte.

PS: så när du själv ger feedback fråga alltid om personen vill ha feedback innan du börjar ge.
Som ledare så behöver du inte alltid fråga om lov men du behöver kunna ge feedback på ett bra sätt och ha alltid klart för dig själv vad ditt syfte är med den återkoppling du vill ge.

Viktiga faktorer för att bestämma om du ska avvisa eller acceptera feedbacken

Innan vi fördjupar oss i hur man accepterar feedback positivt, vill jag först täcka flera faktorer som kan hjälpa dig att avgöra om du ska acceptera det som sagts eller avvisa detsamma. Det är alltid ett val man har! Så oavsett om någon ändå väljer att uttrycka feedback som du inte anser vara relevant så behöver du inte acceptera det som något du behöver agera på.

feedcka is a gift or is it unsplash

feedback is a gift, or is it?

Tänk på sammanhanget innan du accepterar feedback

Sammanhang är nyckeln när man får feedback. Några aspekter att överväga inkluderar:
Trovärdighet: Kommer feedbacken från en trovärdig källa? Har de expertis eller kunskap som gör dem till en rimlig källa till feedback?
Tillgång: Har personen som ger feedback återkommande möjligheter till att se hur du fungerar, eller är det baserat på deras perspektiv på en engångshändelse?
Motiv: Vad tror du motivet bakom feedbacken kan vara? Finns det någon anledning till att någon försöker få dig ur balans med dålig feedback? Eller har personen ditt bästa för ögonen?

Det är alltid värt att överväga sammanhanget i ditt beslut att acceptera eller avslå feedback.

Är feedbacken användbar?

Vi kan ta emot feedback när vi kan göra något med den. ”Bra jobbat!” är inte användbart, för även om det känns skönt, finns det inget specifikt som vi kan ta ifrån det. Till exempel, vad gjorde jag som var bra? ”Du skötte inte mötet så bra” är inte heller användbart. Vad specifikt borde du ha gjort annorlunda på mötet? Du kan behöva ställa följd frågor för att gräva djupare efter information som du faktiskt kan agera på.

Se också filmen: Att ta emot feedback

Är feedbacken i linje med den riktning du vill utvecklas inom?

Även om feedbacken kan komma från en trovärdig källa och har viss användbar information, betyder det fortfarande inte nödvändigtvis att du behöver acceptera den. Det finns miljontals områden där vi alla kan förbättras i livet. Ett mycket mindre antal av dessa områden är de som hjälper oss att komma dit vi vill. Det är värt att ställa frågan:
”Kommer förbättringar på det här området hjälpa mig att nå mina mål?”
”Vad Kommer att hända om jag inte utvecklas inom det här området?”

En annan viktig faktor i detta är HUR:et, hur det sägs. När jag läste retorik på högskolan så var jag inte ovan att stå inför människor som vissa av mina studiekollegor. Vid ett tillfälle fick en riktigt tuff feedback som jag tyckte var dålig för jag var minsann mycket bättre än många andra som gick utbildningen. Det var först långt senare som jag kunde ta till mig av den feedback jag fått utifrån att jag då förstod att den gavs till mig på den nivån jag var och för att jag redan hade mer erfarenhet inom området än vissa andra. När jag nu som företagare själv håller betydligt mer seminarier och workshops så inser jag att den här utvecklande feedbacken jag fick skulle hålla mig tillbaka om jag inte var beredd att utvecklas med det. Det var alltså först flera år senare som jag faktiskt var redo att acceptera den feedbacken och göra förändringar som kunde leda till att jag utvecklades.

När feedback gör ont

Feedback som är sårande är inte i sig något tecken på om du ska acceptera eller avvisa den.

exhausted

Vid feedback som gör ont så har vi många gånger en tendens att avfärda den, som att personen minsann inte är riktigt klok eller att tänka att personen bara vill såra. Vi avfärdar det ofta för att vi helst vill slippa ta itu med det. Så ta dig tid att fundera på om du är på väg att avvisa given feedback bara för att det gjorde ont hos dig att få den? Viss feedback kan slå an på en nerv vi har eller att en viss person ger det. Tänk då på att det kanske kan vara värt att lyssna på, och ge dig tid att reflektera lite kring feedbacken för det kan finnas några bra guldkorn att jobba vidare med.

Viktiga nycklar för att acceptera feedbacken

När någon ger dig feedback var närvarande och uppmärksam. Lyssna för att förstå, inte för att själv kunna hålla ett försvarstal. Att ge feedback kan också vara svårt för den som ger den. Med olika tekniker inom aktivt lyssnande visar vi tydligare kroppsspråk, vi har mer ögonkontakt och ställer följdfrågor för att förstå mer av det som sägs samtidigt som vi också kan se om vi har uppfattat personen som ger feedbacken korrekt. För att få ut så mycket som möjligt av din feedback måste du se till att du förstår den.

Läs även: Utveckla din förmåga att lyssna effektivt

Att höra feedback för första gången på något du inte förväntat dig kan vara lite av en chock. Det kan därför vara bra att ge dig själv tid för reflektion för att sedan vidta eventuella åtgärder när du har haft lite tid att bearbeta det. Det kan innebära att du schemalägger ett uppföljningssamtal med personen som gav dig feedbacken, om det är något du behöver kommunicera eller klargöra, till exempel vad du planerar att göra åt feedbacken.

Här är några enkla frågor som hjälper dig att reflektera över feedback:
Hur fick feedbacken dig att känna?
Vad var det specifikt med feedbacken som fick dig att känna så?
Baserat på feedbacken, vad är några praktiska åtgärder som du kan vidta för att utvecklas inom berörda området för att kunna få en annan typ av feedback nästa gång.

Läs mer inom reflektion och ledarskap här

Feedback kan vara en gåva, men var medveten om hur du ger den och själv mottar den

Det finns användbar, konstruktiv feedback.
Det finns sårande, värdelös, vag feedback.

Ta dig tid att vara medveten om både hur du ger feedback samt hur du tar emot feedback och vad du väljer att göra med den.

Är du lika bra på att ge samt ta feedback?