(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se
Way2Grow

Ledarskapskartläggning

Ledarskapskartläggning

Ett utmärkt verktyg för att få en tydlig bild över styrkor och utvecklingsområden. Vi genomför 360-gradersutvärdering med beprövade frågor och som tillsammans med den egna självskattningen på motsvarande frågor ger en tydlig bild inom flertalet områden. Det ingår även en beteende analys som beskriver motivationsfaktorer samt vad personen gärna undviker och inte har samma energi/naturlig styrka inom. Detta är ett bra underlag som passar bra för ledningsgrupp och individuell coaching.    

Vi genomförde en ledarskapskartläggning vid en omorganisation där vi på en av avdelningarna tog hjälp av Way2Grow för att få fram ett bra underlag för att kunna supporta och också se styrkor på ledarna för att på bästa sätt kunna hjälpa dem hjälpa sina medarbetare. Ett gediget och bra material.

HR-Chef Retail

Marie har varit mitt bollplank och coach under sex månader vilket lett mig till värdefulla insikter om mig själv och om min väg framåt. Frågorna som ställs av Marie väcker eftertanke, distans och nya perspektiv både på när det gäller jobb såväl som privat. Resultatet av vårt samarbete är en stor arsenal av verktyg som jag fortsatt ha nytta av. Jag rekommederar verkligen dig att kontakta Marie inom vilket område du än vill utvecklas inom.
Sales Manager - Finskt moderbolag