(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

När jag coachar ledare frågar jag ofta om de ägnar sig åt någon form av reflektionstid. Det vill säga att ta sig tid att reflektera över sina erfarenheter och tankar någon gång under arbetsveckan. I de flesta fall upplever jag att väldigt få av de ledare jag samarbetar med säger att de reflekterar regelbundet om någonsin. Många fortsätter med att säga att tiden inte riktigt finns för att göra det.

Att ge sig tid för reflektion som ledare kan ha många utvecklande fördelar. I det här blogginlägget kommer jag att beskriva några av de viktiga och smarta fördelarna med reflektion som kan komma att ge både dig själv och din omgivning mycket.

Hur utvecklande reflektion ger dig resultat?

Reflektion är att med hjälp av en metod som fungerar för dig reflektera och se över dagen/veckan/månaden för att se det som fungerade bra samt det som inte fungerade bra och vad du istället vill göra nästa gång en liknande händelse uppkommer. För att det ska ge resultat så behöver du avsätta tid regelbundet och få in denna tid som en rutin. Något som du gör regelbundet vare sig det är dagligen/varje vecka eller hur ofta som nu passar för dig. Om du dock bara reflekterar ibland så kommer du inte få möjligheten för de stora och bra slutsatserna som reflektion ger dig över tid.

Avsätt tid redan nu i din kalender där du i slutet på varje vecka tar 10-20 minuter för att reflektera över de bra och mindre bra delarna av veckan/dagen som varit. Du behöver få in en bra rutin med att åtminstone varje vecka reflektera över veckan som varit. Se nedan för tips på reflektionsfrågor du kan ställa dig. Samarbetar du tillsammans med en coach så kommer du också märka att du troligen kommer få en hel del reflekterande frågor eftersom denne ställer frågor till dig för att hjälpa dig att reflektera över dina erfarenheter och utifrån det se hur du vill och kan gå vidare med dessa erfarenheter. Det stora resultaten med reflektion börjar alltid med att du börjar och regelbundet gör detta så att det blir en rutin.

Ladda ner ett exempel på Veckans reflektion här

Varför reflekterar inte alla regelbundet?

Med de resultat vi vet att vi får med att ge oss tid för reflektion, varför är det då så få som gör det regelbundet kan man fråga sig. Jag kan inte tala för alla, men jag undersökte nyligen detta med några av de som jag är eller varit ledarskapscoach åt om de fortfarande reflekterar som vi pratat om vilket många gjorde och de berättade om positiva aspekter som de fått ut av det men det fanns också de som inte fått till rutinen att göra reflektion regelbundet och kämpade med en av följande skäl till varför de inte fått till det, som de säg det.

Inte tillräckligt med tid. Med ett fullspäckat schema kan det vara svårt att försöka klämma in tiden för reflektion.
Det märker inget resultat. När du reflekterar förändras saker och ting inte över en natt, så det kan vara svårt att märka fördelarna inom en för snäv framtid.
Att de inte veta hur de ska göra. Vissa ledare angav att de inte riktigt visste hur de ska gå tillväga för att reflektera.

Dessa ovan kan resultera i att man upplever att reflektion inte har någon större uppsida.
Kanske känner du själv igen dig i någon av dessa skäl ovan? Det är helt ok och du är inte ensam.

Reflection laurenz kleinheider

Reflektera mera.

Vilka fördelarna är för ledare att ge sig tid för reflektion?

Genom att tänka igenom vad som hänt och förbereda för vad som komma skall hjälper det dig att få perspektiv på saker och ting, få bra lärdomar och vara förbered för kommande händelser.  Du kan också se mönster hur du agerar och reagerar samtidigt som du ser effekterna av detta. Ja, om du är modig som ledare och verkligen vill utvecklas och därav tar lärdom av reflektionerna du gör.

Det finns en massa forskning där ute som sträcker sig några år tillbaka, som också stöder fördelarna med reflektion och jag har lagt länkarna till flera artiklar nedan om du är intresserad:

Reflektion kan förbättra utförandet genom att låta människor dra lärdomar från sina tidigare erfarenheter Vill du läsa mer kan du läsa denna studie gjord vid Singapore Management University 2009
Reflektion kan hjälpa människor att ta personligt ansvar för sina tidigare prestationer – Läs studie gjord via
Leon Recanati School of Business Administration
Ur ett välbefinnandeperspektiv kan reflektion också hjälpa människor att på ett positivt sätt omformulera sin arbetssituation, återhämta sig från arbetsstress och uppfatta arbetet som mer meningsfullt. Om detta intresserar dig läs mer i denna publikation i The British Psycological Society

Vi vet också att pauser under arbetsdagen är bra och då kan du få in din reflektion som en naturlig del vid någon av dina kortare bensträckare som paus tid.

Utvecklande reflektion som ledare: Tips från coachen

Låt oss nu ta en titt på hur du kan börja skapa en hållbar rutin för dina reflektioner.
 1. Boka in tiden i din kalender
  Även om det bara är 10 minuter rekommenderar jag starkt att du bokar in tid i din kalender regelbundet för reflektion så att du inte nedprioriterar det. Detta kan bara vara en eller några gånger per vecka, men var noga med att vara konsekvent och ännu lättare om du kan ha denna tid bokad samma dag och tid vecka för vecka. Rekommenderar också att försöka att gå undan för att komma ifrån ifall arbetsplatsen är hektisk. Att du ger dig själv 10-20 minuter att få möjlighet att samla tankarna i fred.
 2. Gör det till något lustfyllt
  Vi vill göra mer av det vi gillar och när vi ska lära oss nytt så som att få in en ny rutin så brukar det inte vara helt smärtfritt. Vad du då kan göra är att i slutet på varje reflektion är att fira den utförda reflektionen. Gör det till något att se framemot. Fira kan vi göra på många olika sätt och här är det bara din fantasi och önskan som sätter stopp. Det kan vara att avsluta arbetsdagen/veckan med en god chokladbit, en god kopp kaffe, ett träningspass, en promenad hem eller något annat som du skulle uppskatta.

 

Lustfullt nathan dumlao

 1. Ta hjälp av en checklista
  Ta fram några standardfrågor som du besvarar och det är för de flesta lättast att utifrån dessa frågor komma igång med den egna reflektionstiden istället för att hitta på frågor varje gång. Det ska vara enkelt. Med färdiga frågor så betyder det också att du kan snabbt böja din reflektionsstund.

Här är några exempel på frågor:
Vad gick bra den här veckan?
Vad var specifikt bra med det som gick bra?
Hur fick det dig att känna?
Vad gick inte bra?
Vad var det specifikt som var dåligt med det?
Hur bidrog du till situationen?
Vad skulle du göra annorlunda nästa gång?

Dessa är förslag på frågor du kan ställa dig och du kan givetvis välja andra frågor som du tycker passar bra. Ändra dock inte alla frågor från gång till gång för har du liknande frågor så kan du se mönster i vad som fungerar och inte fungerar för dig.

Här kan du ladda ner en veckoreflektion som jag har gjort​

 1. Skriv ner dina svar för hand
  Jag har alltid lärt mig bäst under studietiden när jag skrev ner allt för hand och det blev en inlärningsdel i studieprocessen. Det tog ett tag att göra på det sättet, men jag upptäckte att kunskapen ”fastnade” bättre. Jag tycker att det finns något i den fysiska handlingen att skriva som hjälper oss att behålla information och lära oss mer effektivt. Vill du läsa mer om detta så kolla även in denna information.
  Så istället för att skriva på din bärbara dator (där det också finns många distraktioner som kan störa), överväg att köpa ett fint block eller använd en digital anteckningsbok, där du kan skriva för hand.
 2. Reflektera över både positiva och negativa händelser
  Jag upplever att jag tenderar att fokusera på negativa händelser oftast när jag reflekterar, eftersom de har den starkaste känslomässiga inverkan på mig. Negativa händelser hjälper oss också att identifiera vad vi kan fixa till nästa gång, så att vi kan undvika framtida problem. Det finns dock studier som tyder på att prestandan förbättras när vi fokuserar på misslyckanden och framgångar, snarare än bara misslyckanden. Så försök dela upp din betänketid därefter, på både positiva och negativa händelser.

  Reflektera och skriv ner dina slutsatser

  Reflektera och skriv ner dina slutsatser


  6. Agera på resultatet av din reflektion
  En aspekt av reflektion som jag tycker ibland missas är den praktiska sidan av saken. Istället för att bara reflektera över hur du känner, fundera på vad du kan göra i en liknande situation nästa gång. Om något positivt hände, vad kan du göra för att få det att hända igen? Om något dåligt hände, kan du vidta för åtgärder för att undvika det nästa gång? Utan denna praktiska tillämpning upplever jag inte att du får ut maximalt av den tid du lägger ner på att reflektera och delar av syftet försvinner. Dock så kan vi ju ha olika syften med att reflektera. Jag ser det dock som att när resultatet blir att vidta en konkret åtgärd kan man börja se fördelarna som reflektionen har.

Varför inte börja redan idag?

Reflektion har en massa fördelar och är varken tidskrävande eller tillför en stor kostnad, så varför inte börja redan idag? Allt du behöver är lite papper och en penna.

Är detta något som du är villig att testa idag?
Du som redan reflekterar regelbundet, berätta vad det ger dig som ledare att avsätta tid för reflektion.