(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Varför du som ledare behöver bli medveten om dina distraktioner

En vanlig del i många av de coachingsamarbeten vi har med organisationer och deras ledare är att många av dagens ledare under en arbetsdag måste hantera det som också distraherar dem från sina prioriteringar. Pratar vi med företagsledare så är de medvetna om att deras företag sannolikt inte fungerar optimalt på grund av detta.

De som upplever att de ofta blir distraherade på sin arbetsplats behöver därför se över vad som triggar igång distraktionen. En arbetsmiljö med minimala distraktion är viktiga för att medarbetare och ledare ska vara fokuserade och prestera som bäst.

Så kan du minska dina distraktioner och maximera ditt resultat

Distraktion nr2

​Hur många gånger har du arbeta med en arbetsuppgift bara för att bli distraherad av något annat? Det kan vara ett mejl, ett telefonsamtal eller till och med bara en tanke som dyker upp i huvudet. Hur det än må vara är distraktioner svårt att värja sig helt emot och något som händer flera gånger om dagen. Så även om distraktioner ibland kan vara svåra att undvika, finns det vissa saker du kan göra för att eliminera flera av dem eller åtminstone minska ner den återkommande frekvensen av distraktioner så du kan bli en mer effektiv ledare både i det egna arbetet men också i processen.

Här följer några av våra tips utifrån vad vi ser är återkommande distraktioner blad de ledare som vi samarbetar med. Följd dessa och du får mer gjort utan att behöva lägga mer energi. Du blir alltså effektivare och slipper jaga tiden.

 1. Bli medveten om dina triggers
  Vilka är de saker som tenderar att distrahera dig? Om du vet vad dina triggers är kan du vara mer uppmärksam på dem och vidta åtgärder för att undvika dem.
 2. Eliminera onödiga distraktioner
  Det första steget för att undvika distraktioner är att identifiera (steg ett) och eliminera alla onödiga. Det kan innebära att du stänger av aviseringar på din telefon eller e-post, stänger av din arbetsyta eller avsätter specifika tider för specifika arbetsuppgifter. Genom att ta bort distraktioner som inte tjänar ett syfte kommer du att kunna fokusera mer på uppgiften och bli mer produktiv som ett resultat.
 3. Fokusera på en sak i taget
  När du försöker fokusera på en uppgift är det viktigt att ge den din fulla uppmärksamhet. Det innebär att undvika multitasking och istället fokusera på en sak i taget. Detta kommer inte bara att hjälpa dig att slutföra uppgiften mer effektivt, utan det kommer också hjälpa dig att inte göra onödiga misstag.

aaa

 1. Ta regelbundna pauser
  Även om det kan verka kontraintuitivt, kan pauser hjälpa dig att bli mer produktiv. Det är viktigt för ledare att också ge sitt team möjlighet till kortare återhämtning under arbetsdagen. Detta gör att många kan ladda om och vara mer produktiva när de återgår till sin arbetsuppgift. Ledare behöver också lära sig att ta pauser själva. Något vi märker att flera kan ha svårt för. Många blir faktiskt både mer kreativ och fokuserad av det under arbetsdagen tar korta pauser. Det kan vara att gå och fylla på kaffe eller under lättsamma förhållande stå och prata med en kollega.

  Tanka hem vår freebie gratis här
  Way2Grow´s verktygslåda samt många andra bra checklistor och hjälpmedel för dig som ledare.

 2. Lär dig att säga nej.
  Ibland kan vi fastna i att försöka göra för många saker samtidigt, särskilt när flera arbetsuppgifter konkurrerar om en hög prioritering. Om du kommer på att du tar på dig mer än du kan hantera, behöver du lära dig att säga nej. Detta hjälper dig att fokusera på de viktigaste prioriteringarna och undvika att bli överväldigad. Kom bara ihåg att det krävs övning och disciplin för att övervinna distraktioner. Sluta inte försöka utvecklas inom detta område om du märker att du halkar tillbaka till gamla hjulspår.
 3. Minska antalet möten och mötestiden.
  En av de största distraktionerna för ledare är möten. Många upplever att mer än hälften av mötena är ineffektiva, fler säger dessutom att de upplever distansmötena som ännu mer ineffektiva. Vad tror du det kan bero på? Vi tror att det till viss del har att göra med att för många är det fortfarande inte riktigt inarbetat så det tar längre tid att få igång alla och få alla engagerad under mötet.

  Fråga dig själv om mötet som du blivit inbjuden till är nödvändigt att du deltar på. Om det inte är det, delta inte. Se också över hur mycket tid du lägger på möten varje vecka och försök att begränsa den tiden. Slutligen, se till att varje möte har ett specifikt syfte och att det är fokuserat på att uppnå det syftet. Uppmuntra ditt team att ta ansvar för sitt eget arbete och att bara komma till dig när de verkligen behöver. Detta gör du genom att använda dig av det coachande förhållningssättet.

 4. Ha koll på när under arbetsdagen du är som mest produktiv
  Detta är den tid då du kommer att kunna få mest arbete gjort och vara mest produktiv. Under dina bästa produktivitetsperiod bör du fokusera på de viktigaste uppgifterna som behöver slutföras.

  team

 

 1. Delegera och ge ditt team mandat
  Det är viktigt att komma ihåg att du inte kan göra allt själv och att du kommer att behöva hjälp från andra för att nå de uppsatta målen. En av de viktigaste aspekterna av delegering är att kommunicera med ditt team. Du måste vara tydlig med vad du förväntar dig av varje medlem i ditt team och vad deras roller och ansvar är. När du delegerar uppgifter är det viktigt att komma överens om realistiska deadlines för nnär något ska vara klart. Detta kommer att säkerställa att alla i ditt team är medvetna om tidslinjen för uppgiften och det är då enklare att ta ansvar för att arbetsuppgiften blir slutförd i tid. Se till att alla i teamet hjälper till när det behövs.

  Har du sett att vi har en ebok inom detta området. Just nu har vi dessutom ett erbjudande om att billigt kunna få köpa två populära e-böcker för dig som ledare.
  Svåra samtal samt Låt ditt team ta ansvar. Fram till 2024-02-29 kan du köpa båda dessa tillsammans för 129 SEK inkl moms. Ordinarie pris 250 SEK inkl moms.

  Kontakta oss här och skriv erbjudande e-bok. Lämna gärna dina kontaktuppgifter så kan vi maila över dessa omgående.

 2. Föregå med gott exempel
  Om du ständigt kollar din telefon eller går för kan du inte förvänta dig att ditt team inte skulle göra samma sak. Ange istället tonen genom att fokusera på ditt arbete och uppmuntra andra att göra detsamma. Kommunicera dina förväntningar tydligt. Dina teammedlemmar bör veta vad som förväntas av dem när det gäller produktivitet och fokus. Om du eller någon medarbetare behöver få jobba ostört, se till att skapa en sådan arbetsmiljö att detta är möjligt och att alla veta om förutsättningarna kring detta.

teamwork

 1. Skapa en positiv arbetsmiljö
  Kom ihåg att en positiv arbetsmiljö räcker långt när det gäller att undvika distraktioner och främja produktivitet. Om du skapar en öppen och stödjande miljö där människor känner sig uppskattade, kommer de att vara mer benägna att förbli fokuserade och motiverade – och mindre benägna att fokusera på onödiga saker som inte gagnar teamet.

Dessa tips ovan skulle förvåna oss om det är nyheter för dig för det är det troligen inte. Däremot så har vi märkt att det i vardagen kan vara väldigt svårt att få till dessa, så de fungerar för dig. Tillsammans med oss så vägleder vi och följer upp på den önskade resultatet.
Tveka inte att kontakta oss för ditt eget välmående och utveckling.

Andra populära blogginlägg från oss rörande ledarskap och teamutveckling:
Chefs guiden: utveckla din förmåga att lyssna
Bra frågor att ställa vid ditt kommande medarbetarsamtal
Så skapar du ett samspelt och produktivt team