(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Få en inblick i och insikter om de kanske i vissa fall oväntade sanningarna kring det seniora ledarskapet.

Att ta steget från ledare till senior ledare för med sig för många, en del överraskningar och en ny inblick i det nya ansvaret. När du klättrar inom företagets hierarki kommer du stöta på nyanser och utmaningar som det inte skrivs så mycket om i läroböcker.

I detta blogginlägg skriver jag lite om detta och avslöjar sanningar om det seniora ledarskapet och vad det kan innebära. Från beslutsfattande till strategiskt ledarskap kommer du att få titta närmare på områden i rollen som senior ledare och vad rollen kan innebära.

Du kan inte längre skylla allt på ledningen och du förstår nu också varför du aldrig borde ha gjort det tidigare

Att bli en senior ledare och att nu ingå i ledningsgruppen innebär att du inte längre kan skylla företagets misstag (eller något du ogillar med arbetet) på ledarskapet. Plötsligt är du själv en del av detta och är en del i större besluts som tas. Besluten är dina, och dina beslut kommer inte att glädja alla.

Du kommer inse att du inte kan optimera varje del inom företaget för att snabbare uppnå målen. Du kommer också märka att vissa av målen kommer ha beröringspunkter som kan vara i konflikt med varandra. Du kommer ha tillgång till fakta och data som bara en mindre krets vet i det tidigare skedet och med den informationen kommer du behöva fatta beslut som optimerar det som är mest viktigt. Det kommer troligen vid tillfällen innebära att du inte kan säga allt vid alla tillfällen och att det i ett längre perspektiv kan leda till att vissa blir besvikna då de förstår att du vetat men inte sagt något som berör dem. Det kommer dock inte kunna förstå de faktorer som låg bakom ditt beslut att du inte sa allt du faktiskt visste.

Support unsplash

Du måste vänja dig vid att ibland inte kunna säga hela sanningen, samtidigt som din sanning är att du behöver kunna se genom en bredare lins än andra i företaget har tillgång till. Plötsligt omvärderar du de gånger du klagade på beslut som gick emot din resultaträkning, och du inser att den högre ledningen inom organisationen troligen inte var de idioter du tidigare utgett dem för att vara. När du ingår i ledningsgruppen kommer du (om du är uppmärksam) märka att du behöver omvärdera tidigare sanningar som du haft om ledningsgrupper som du kanske tidigare klagat på inom organisationer innan du nu själv hamnade där i motsvarande position som dom var i. Givetvis finns det stor skillnad på ledningsgrupper och ledningsgrupper i deras mognadsnivå, helt klart. Men troligen så får du en större förståelse för vad som kan ha legat bakom tidigare händelser.

Intresserad av ledarskap så kanske denna också kan intressera dig: Läs här

Organisationer och medarbetare växer inte alltid i samma riktning eller i samma takt

En annan delikat hantering är att ibland behöva fatta nya beslut som berör medarbetare som antingen har blivit befordrade över sin förmåga eller vars arbetsprestation har förändrats på grund av exempelvis ändrade förutsättningar. De kan hamna i ett läge som egentligen inte är deras fel. Dessa medarbetare kan med all förståelse bli frustrerade och arga på dig som deras ledare eller företaget som sådant. Många av dessa har gjort mycket rätt och varit en bra tillgång för företaget, säkerligen under många år men du kan inte vrida tillbaka klockan eller ändra riktning för vart företaget är på väg för att några få personer kanske inte längre behövs. Det kan låta krasst och har ni inom organisationen varit bra på att fånga upp utvecklingsmöjligheter och utbilda/utveckla medarbetarna så finns det kanske större chanser att de kan få göra annat inom organisationen eller att de har enklare att fortsätta genom att sprida sin kunskap inom andra organisationer. Detta ansvaret anser jag också ligger inom det högre ledarskapet att ha en strategisk plan och en tydlig väg för att fånga upp och utveckla medarbetarna. Inte bara slänga av dem på nästa hållplats när det inte längre passar in. Många av dem kan ha varit viktiga för organisationen i många år, fram till nu. Det är i denna position ibland ofrånkomligt att någon gång behöva hantera dessa typer av händelser. Det viktiga är att vara så öppen du kan och ha kontinuerlig dialog med medarbetare för att också märka av attitydförändringar och vad som skapar stress, engagemang för att nämna några områden som kan visa sig i förändringsarbeten.

ai

Hantering likt detta kommer aldrig upplevas som så upplyftande med det behöver ibland göras och jobbar ni proaktivt med utveckling inom organisationen så ges medarbetare möjligheter. Möjligheter som gör att de kan hantera situationen samt inte upplever att de blivit avslängda av tåget. De som blir kvar men i andra uppgifter har det troligen enklare att inom organisationen kunna och hantera en ny brant inlärningskurva för nya arbetsuppgifter som de ska arbeta med i framtiden. Den här frågan om att kunna hantera organisatoriska förändringar kommer troligen att bli än mer framträdande under de närmaste åren när nya färdigheter för att hantera AI rör sig uppåt i beslutskedjan.

Min erfarenhet vid större förändringsarbeten som påverkar organisationen i stort är att arbeta med samtliga vare sig de kommer att bli påverkade av eventuell uppsägning/positionsförändring eller inte. När den nya organisationen satt sig kan det finnas många som känner skuld och skam för att de är kvar medan deras tidigare kollega inte är det. I din seniora ledarposition behöver du ligga flera steg före strategisk för att också fånga upp dessa mjuka delar även när själva förändringsresan i sig kan upplevas som klart.

Lyssna, Lär, Led: Framväxten av en fulländad kommunikatör

Det finns många kurser och utbildningar i hur du som ledare blir en bra talare och hur ditt kroppsspråk kan påverka. En av de saker det inte finns så mycket utbildningar inom är att vara en bra lyssnare. Ska du vara en bra senior ledare så behöver du inte bara behärska att stå inför andra och prata du behöver också vara en bra lyssnare och höra det som sägs och inte sägs. Inte minst för att din kommunikation ska hamna rätt. Du kommer få uppleva som senior chef vikten av att ställa rätt typ av frågor och de börjar också med att lyssna på den som talar till dig. Jag måste erkänna att jag har haft flertalet exempel där jag sett resultatet av att jag inte lyssnat riktigt och därav kanske ibland sprungit på fel saker. Det många gör fel utan att de tänker på det är att de lyssnar mer för att kunna svara än att lyssna för att kunna förstå. Du kommer att märka det själv, på dig själv och andra vad vanligt det är att människor mest lyssnar för att själv få prata. De lyssnar efter vad de själva kan relatera till. Under mina coach utbildningar är det något jag har fått lära mig och tro mig, vilken skillnad det blir!!

Läs också: Chefs guiden: 5 sätt du kan utveckla din förmåga att lyssna effektivt

Du kommer märka att din tid inte räcker till för alla möten som andra vill att du deltar i

Om någon ber om din tid, har du rätt att veta/ta reda på syftet med mötet i förväg för att kunna förbereda dig. Du har rätt att veta varför du blir inbjuden och förstå vad du förväntas bidra med. Efter mötet behöver det vara kristall klart vilket uppföljningsansvar du har som ett resultat av mötet. När det ska vara klart och hur det passar in i organisationens och teamens mål. Det här är inte en petitess eftersom att slösa din tid på möten innebär att slösa företagets pengar på möten. Du ska minimera ditt mötesdeltagande för det operativa för att kunna hinna med de strategiska mötena.

Stärka ditt ledarskap genom teamets potential och utveckling

De flesta ledare har ärvt sina medarbetare och det är få som byggt upp sina team helt från grunden. Du har de resurser du har att utgå ifrån. Det är dock din uppgift att arbeta med dem för att ta reda på vad deras speciella kompetens är och hur du samt de kan utnyttja dessa resurser till största fördel i deras nuvarande roll. Du kanske inte har det team du vill ha, men du kan göra det bästa möjliga för att få teamet och individen att blomstra. Som senior ledare ingår det i ditt jobb att jobba för att du möjliggör för att öka förutsättningarna för starka bra individer och team.

Genom att ge dig tid för reflektering av det som skrivits ovan får du en mer djuplodande bild av vad jag menar med ett seniort ledarskap. Det har inget med åldern att göra utan mer med mognaden i ledarskapet att göra. Att först förstå och omfamna komplexiteten i beslutsfattandet, teamdynamiken och tillika den personliga utveckling som krävs för att gå från chef till senior ledare.

Hur går dina tankar kring vad en senior ledare innebär?