Way2Grow

Blogg

6 Utvecklande Ledarskapsfrågor

Många bra ledare har förstått vikten av att ställa bra frågor och att de genom att ställa de rätta frågorna har de ett kraftfullt verktyg. De fokuserar frågorna inom områden som hjälper dem att bli den bästa ledaren och individen de själva vill kunna vara, de hjälper...

läs mer

5 Frågor att ställa som utvecklar ditt ledarskap

Framgångsrika ledare ställer de rätta frågorna. De förstår att konsten att ställa bra och rätt frågor är en nödvändigt för det framgångsrika ledarskapet och att rätt frågor kan vara ett mycket kraftfullt ledarskapsverktyg. När det gäller att ställa frågor fokuserar...

läs mer

9 Frågor som hjälper dig att utvecklas

Detta gäller dig som privat person , som ledaren eller företagsägaren, har du koll på dessa frågor så hjälper det dig mycket för din vidare utveckling. Frågorna är: 1.Vad är mina styrkor? 2.Vad vill jag - Vad är mina långsiktiga samt kortsiktiga mål? 3.Vilka...

läs mer

6 nycklar till bra ledarskap

6 Nycklar till bra ledarskap. Fundera på dessa som utgångspunkt och vilket område du vill satsa på denna höst för att förbättra ditt ledarskap och personliga ledarskap ytterligare.

läs mer

Hur ofta utvärderar du ditt liv?

Om du vill ändra dina resultat måste du först ändra ditt tänkande. Fråga dig själv dessa frågor för att börja gå från tanke till handling. Jag behöver ständigt fundera på att tänka i banorna hur jag på bästa sätt kan hjälpa de företag och de kunder som anlitar mig för...

läs mer
Share This