Blog

6 nycklar till bra ledarskap

  1. Skapa en vision: Att kunna göra stora drömmar till genomförbara planer samtidigt som arbetsteamet hålls engagerade är viktiga delar av ledarskapet. Några steg på vägen för att uppnå detta är, steg 1 är att kunna lägga ut en plan för genomförandet för att nå visionen. Steg 2: På ett enkelt och tydligt sett förklara för samtliga vilken visionen för företaget/arbetsgruppen är. Steg 3: Jobba fram tillsammans med gruppen vilka värderingar som företaget/arbetsgruppen vill ska genomsyra arbetet. Steg 4: Alltid försöka vara steget före och förklara förändringar och engagera medarbetarna i dessa förändringar.
  1. Ödmjuket: Du agerar med ödmjukhet och jobbar för en bra feedback kultur där även medarbetaren känner att de kan ge dig rak och tydlig feedback. Fokusera på medarbetarnas behov för att kunna göra ett bra jobb. Avsätt tid för personlig reflektion. Avsätt tid för observationer av temperaturen i arbetsgruppen. Våga visa och säga att du inte vet allt och när du gjort fel, stå för det. Var öppen för kritik så att du kan utveckla ditt ledarskap.
  1. Självkännedom: Lär dig att förstå dig själv och dina känslor tillika som du lär dig förstå andras. Se till att du lär dig kontrollera dig själv så att du även i pressade situationer itne låter dina känslor ta överhanden utan pratar med ett coachande förhållningssätt som engagerar mer än kritiserar. Investera tid i dig själv för reflektion med hjälp av exempelvis en coach eller mentor som kan utmana dig att växa och bli ännu bättre.
  1. Intigritet: Genom att du förstår dig själv, vilka värderingar du själv har och din egna etiska kompass så gör du det enklare för andra att förstå dig. Var uppriktig så bygger du bestående förtroende och lojalitet.
  1. Engagera: Lära sig att uppskatta både resan och destinationen. Ha självförtroende i dig själv och lär dig skilja på person och sak vid motgångar. Det krävs mod ibland och att du även när det blåser vågar stå fast vid ett beslut som du känner är rätt. Du behöver visa att du jobbar lika hårt som dina kollegor och att ni jobbar mot ett gemensamt mål. Lyft fram dina medarbetare som utför ett gott arbete och ”strössla” med positiv feedback där du kan.
  1. Hjälp andra: Var generös och visa tacksamhet gentemot andra. Tänk först hur kan jag hjälpa dem innan du tänker hur kan de hjälpa mig. Fin stolthet i att hjälpa andra människor att växa både yrkesmässigt så som privat.

    Fundera igenom dessa som utgångspunkt och vilket område du vill satsa på denna höst för att förbättra ditt ledarskap och personliga ledarskap ytterligare.

33 Produktivitetstips för att öka din framgång

Här följer några tips för dig som vill nå framgång genom att öka din produktivitet inom olika områden.
Hoppas några av tipsen kan hjälpa dig. Lämna gärna en kommentar om du gillade och hade nytta av dessa tips.

Skapa fokus:
1. Våga stänga av Telefonen.
2. Stäng ner notifikationer på datorn/mobilen/plattan.
3. Organisera upp din arbetsplats.
4. Ha ett block tillgängligt som du kan skriva ner saker på när du sitter och jobbar med annat.
5. Spara ner intressanta artiklar och videos i dina bokmärken och planera in att se dem vid annan tidpunkt.
6. Ta regelbundna korta bensträckare.
7. Ta en promenad.
8. Skapa bra sov, mat och träningsvanor.
9. Schemalägg även mentalträning så att det blir en vana

Effektivisera:
10. Förbered mötet innan så alla vet vad agendan är.
11. Korta tidsbestämda möten med beslutsfokus.
12. Lär dig delegera.
13. Mät vad du lägger din tid på regelbundet för att säkerställa att du jobbar med rätt saker.
14. Schemalägg när du är på dina sociala media kanaler för att inte fastna i dem för länge.
15. Automatisera de uppgifter som är återkommande och som går att automatisera.
16. Gör liknande arbetsuppgifter vid samma tillfälle för snabbare hantering.
17. Sluta att göra flera saker samtidigt, det går inte snabbare.

Prioritera:
18. Sortera dina uppgifter för dagen och rangordna dem utifrån: ska göras idag, borde och vill.
19. Ställ dig frågorna: Tar detta mig närmare mitt mål, Är det viktigt att utföra detta arbete nu, påverkas andra mer än jag själv om jag inte gör detta just nu. Kommer denna arbetsuppgift generera pengar om jag gör den, Kommer det att kännas bättre för mig när denna arbetsuppgift är utförd, behöver denna arbetsuppgift utföras idag? Sortera utifrån flest Ja svar. Om inte ta bort dem från listan.
20. Ställ dig sedan frågan, kan denna punkt endast utföras av mig och är den viktig nu. Om svaret är nej på båda, ta bort dem från din listan.
21. Börja med viktigaste punkten på listan.
22. Gå in i din mailbox 1-2 ggr/dag och besvara de mail som du kan besvara direkt.
23. De mail som kräver mer än 3 minuters arbete sätt upp dem på din att göra lista för att besvara senare.
24. Skriv ner morgondagens att göra lista innan du går hem, avsätt tid för detta.
25. Lägg in korta kreativa uppgifter mellan monotona arbetsuppgifter som behöver utföras för att hålla ångan uppe.
26. Avsätt mer tid i början för att få in tänket med frågorna för prioriteringen av dagens lista.

Håll dig motiverad:
27. Bryt ner stora uppgifter till mindre uppgifter så att du kan pricka av allt eftersom de utförs.
28. Försök att jobba utifrån när du är som mest produktiv på dygnet.
29. Gör det tydligt så du ser när du klarat en av punkterna och kom ihåg att fira även de små stegen.
30. Ge dig själv små gåvor på vägen. Ex: när jag är klar med denna uppgift tar jag en kaffe paus.
31. Använd dig av din ”power pose” när du gjort något bra. Effektiv mental träning du utför här.
32. När du checkar av det du gjort visa tydligt på en lista eller med färger vad du faktiskt har utfört så du kan glädjas åt allt du gjort. Lägg mer energi på att glädjas åt det du faktiskt utfört än att leta fel eller brister.
33. Le, skratta och gläds ofta med andra.

Jag Brinner för att #utveckla individen, ledaren och organisationen som vill utmana och utveckla sig själv för att maximera sitt resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och via ledarskapsutvecklings moduler.
#way2grow #DinUtvecklingspartner
Marie Wetterstrand

Har du verkligen bildat dig rätt uppfattning?

Jag har i många år jobbat som kundrelationschef inom flera olika branscher och företagskulturer. Jag har haft förmånen att jobba med avdelningar och människor som har skattat service högt och försökt att hela tiden göra kundens upplevelse så bra som möjligt. Jag har inom Bilbranschen varit med och tagit in Mystery Shopping som den första i det återförsäljarnätverket. I början så var det mycket skeptiska miner och ord men allt eftersom vi fortsatte så kom det in fler och fler som förstod nyttan med att göra det och att vi inte är bättre än vår svagaste länk i servicekedjan.

Jag skulle säga att jag har stor kunskap i att skapa bra kundrelationer och att skapa bra förutsättningar för att få ett bra serviceflöde på ett företag. Det vill säga på företag där man faktiskt vill ha nöjda medarbetare och kunder. För visst finns det företag som tyvärr inte tänker på att få nöjda kunder och skapa en långsiktig relation utan bara är kortsiktigt intresserad kundens pengar och sedan inte följer upp kunden vilket i slutändan leder till att detta företag hela tiden behöver ”ragga” nya kunder.

Jag tänkte berätta en liten historia om två pojkar och deras liv. Pojke nummer 1 var en av de sista i en syskonskara av sju barn där endast han och en av hans systrar överlevde till vuxen ålder. Där hans barndom och hans vuxna liv kantades av sjukdomar och svåra infektioner. Han hade större delen av sitt vuxna liv stora problem med ekonomin och satte sig i skuld hos flera tvivelaktiga personer. Han led av flera djupa depressioner och avled vid en ålder av 36år. Pojke nummer 2 var en blyg men begåvad elev i småskolan och hans far gjorde en bra karriär vilket medfödd att även efter faderns död kunde han och hans mor som han bodde hos leva gott. Som vuxen var han ofta propert klädd och han hade ett stort kultur intresse och gick gärna på opera eller såg flera olika teateruppsättningar. Han gav även ut en bok/tidskrift som sedan skulle bli ganska känd. Han ansågs vara en god talare vilket gjorde att flera gillade honom och började följa honom när han sedan gjorde politisk karriär.

Vems föräldrar skulle du ha tänkt inte borde skaffa fler barn och vem skulle du vilja styrde ditt land?

Det sägs ju att vi snabbt bildar oss en uppfattning och utifrån det jag skrev så svarar nog de flesta att pojke nummer 1, hans föräldrar borde avstått från att skaffa fler barn och att pojke nummer två skulle vara bra att styra landet.

Hade du svarat som ovan med den information som du har så har du precis sett till att Wolfgang Amadeus Mozart inte föddes. Och att du precis lagt din röst på Adolf Hitler som din Landsfader.

Vad vill jag säga med ovanstående metafor är att ibland behöver du reflektera över ditt beteende och vad du fattar beslut utifrån? Det är lätt att snabbt säga –”den där kommer inte ha råd att köpa mina produkter” eller – ”den där ser man ju på lång väg är en jobbig jävel”. Givetvis så ska man inte ignorera känslan men man behöver lära sig reflektera vad känslan som uppstår kan bero på och genom att fundera över hur jag själv hanterar och agerar i olika situationer. I ett service yrke och för att kunna bli en bra säljare exempelvis behöver du förstå dig själv och vilja lära känna kunden utan att ha en förutfattad mening när du går in i samtalet. Ditt sinne behöver vara öppet för att kunna ta emot fler intryck än bara det första som kommer till dig. Först när du förstår dig själv och är genuint intresserad av vem du har dialogen med samt hur du kan hjälpa denna/lösa ett problem som de har, först då kan du bli bra inom serviceyrket. Det är viktigt att ständigt vilja lära och utvecklas för att inte fastna i att tro sig veta allt om allt och alla.

Det är en styrka att kunna möta kunden oavsett på vilken nivå kunden är.

Idag jobbar jag med att utveckla företag, cheferna och deras arbetsgrupper för att både få nöjda och glad medarbetare samt nöjda och glad kunder som gärna rekommenderar företaget vidare till sina nätverk. Tycker du som jag att detta är viktigt kontakta mig så tar vi det därifrån.
#dinutvecklingspartner #affärscoachstockholm #ledarskapsutveckling #mentalträning #mentor

Hur ofta utvärderar du ditt liv?

 

Om du vill ändra dina resultat måste du först ändra ditt tänkande. Fråga dig själv dessa frågor för att börja gå från tanke till handling.

Jag behöver ständigt fundera på att tänka i banorna hur jag på bästa sätt kan hjälpa de företag och de kunder som anlitar mig för att de ska kunna maximera sina resultat och uppnå sin fulla potential. Samt att de dessutom ska göra detta på kortare tid tillsammans med mig än att försöka att göra det själva vilket oftast är svårare och om man lyckas tar mycket längre tid. Jag vill dock med följande frågor ge perspektiv och hjälpa dig som läsare att kunna utmana dig själv och förhoppningsvis hjälpa dig att fundera på vilka vanor och inre sanningar som du har och hjälpa dig att överkomma dessa för att nå de mål du önskar uppnå. Jag uppmanar dig att fundera på dessa frågor utifrån att ärligt svara på dem utan att försöka att förfina sanningen eller misströsta om du finner något ligga lite för lågt för först när du har bilden klart för dig är det enklare att börja göra något åt det. Hur ser det egentligen ut? Finns det obalans någonstans?

Betygsätt dig  från 1 – 10 på respektive fråga nedan (1 är låg, 10 är hög). Ta sedan några minuter för att skriva ned vilka åtgärder du ska genomföra för att gå från dagens status till morgondagens resultat och mål.

Vilken attityd har jag gentemot andra och mig själv? Hur är mina närmaste relationer? (familj, vänner) Hur är din hälsa både fysisk och den mentala hälsan? Vad önskar du att uppnå för mål i livet? Hur nöjd är du med din livsstil över vad du kan och vill göra? (resor, kläder, upplevelser) Hur är din samlade ekonomi i förhållande hur du vill att den ska vara? Hur ofta är du givmild och ger till andra? (hjälp organisationer eller vänner, okända som du ser behöver hjälp) Hur ser dina mål ut på 1,3,5,10 års sikt och hur nöjd är du med framstegen för att uppfylla dina mål? Hur lycklig är du? Hur ser ditt liv ut i stort?

Jag Brinner för att #utveckla individen, ledaren och organisationen som vill utmana och utveckla sig själv för att maximera sitt resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och via ledarskapsutvecklings moduler. Läs mer på www.way2grow.se eller kontakt mig här på Linkedin. #way2grow – #DinUtvecklingspartner

LIVET, se till att leva och utvecklas i det liv du har här och nu!

 

Jag precis som Ni har haft mina motgångar samt framgångar. Jag har känt mig otillräcklig och ibland ensam. Har haft känslan av att jag inte är bättre än min senaste prestation och har inte alltid fått det stöd hemifrån som jag så väl behövde under min uppväxt. Men låter jag det definiera vem jag är idag? Ja under lång tid gjorde jag det och det hela kulminerade med att jag var 38 år och låg på en brits på ett sjukhus uppkopplad till en EKG maskin i tron om att jag hade en hjärtinfarkt. Jag hann tänka är det värt det, ska det sluta så här?

Idag flera år senare så har jag ändrat mycket av mitt liv eller nja i alla fall mitt sätt och tänka och jag är inte längre min senaste prestation. Jag är inte längre det osäkra barnet som bara ville ha kärlek. Jag är idag så mycket, mycket mer. Jag är kvinnan och människan som fått förmånen att utvecklas i mina ledande befattningar som har fått kämpa för att visa på ett gott ledarskap i vissa miljöer där gott ledarskap var en bristvara, jag har haft chefer som lyft fram mig som junior chef som gjort att jag har växt själv och andra chefer som tittat snett på mig för att jag tagit plats och sagt ifrån när jag upplevt att andra har behandlats fel.

Mitt i karriären med mer än 20 år som chef i bagaget sadlade jag om från välbetalda och väl renommerade chefsjobb till att starta eget vilket hos många väckte en del frågor och där vissa var tveksamma om jag skulle lyckas medan vissa hejjade på för allt vad tygeln höll. I dag hjälper jag företag och organisationer att hitta ett hållbart ledarskap. Jag brinner för att hjälpa att utveckla organisationer och deras ledarskap. Jag brinner för att hjälpa ledarna att hitta sin egen motivation och sin drivkraft och jag brinner för att hjälpa organisationerna att skapa, förstå och leva efter sina värderingar för att maximera sina resultat både ekonomiskt. Där de har nöjda och självgående medarbetare och kunderna är trogna och rekommenderar företaget. Jobbar idag mycket med att hjälpa till att skapa och tydliggöra företagets värderingar för att sedan kunna kommunicera ut det internt och externt.  Hjälpa att skapa en kultur som ger utrymme för både individen och gruppens utveckling. Ger verktyg att använda när jag inte längre är på plats för fortsatt växande för både företagen och ledarna.

Idag definierar jag mig inte efter vad jag inte var eller blev utan idag definierar jag mig efter den jag faktiskt är. Med törnar kommer lärdom och med framgång kommer ödmjukhet. Låt inte det som varit definiera dig, låt inte det som håller dig tillbaka få göra det, längre! Du och ingen annan kan bestämma över ditt liv. Låt inte ditt liv definiera dig utan se till att du definierar ditt liv istället. För att utvecklas behöver man lära sig att sätta på sig och se med perspektiv glasögonen och att förstå att mitt svar inte alltid är det rätta.  Ha modet att våga utmana sina inre sanningar och styrkan att våga inse att jag gjorde fel och börja om. Se till att vara den bästa versionen av dig själv vare sig du är VD, företagsledare, chef, medarbetare, hustru, far eller dotter. Du bestämmer vem du vill vara! Så vem vill du vara?

Jag har haft några fantastiska chefer, mentorer, lärare, vänner och coacher. Var inte rädd för att be om hjälp av både professionella och vänner för jag lovar dig att utvecklingen går då så mycket snabbare och tänk på att få ut så mycket av livet som möjligt. Håll inte dig själv tillbaka. Vad kan du själv göra för att kunna åka på den där resan du alltid velat åka på, vad behöver du göra för att kunna ta nästa steg i karriärsstegen, vad är viktigast för dig just nu i livet och vart har du dina drömmar och visioner? Sätt igång, berätta hur definierar du dig nu och hur vill du definiera dig om 1 år?

Livet är ett ständigt lärande så se till att lära.

Avslutar med några textrader från Michael Jacksons låt ”Man in the mirror”

I’m starting with the man in the mirror, I’m asking him to change his ways, And no message could have been any clearer If you wanna make the world a better place Take a look at yourself, and then make a change

Marie Wetterstrand – Brinner för att utveckla individen, ledaren och organisationen som vill utmana och utveckla sig själv för att maximera sitt resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och ledarskapsutveckling.
affärscoachstockholm / Ledarskapsutveckling / mentor / Mentaltränare

Är du en motiverande ledare?

Dagens ledarskap kräver att du är både tydlig och inspirerande och vågar låta medarbetaren komma fram till den bästa lösningen på uppgiften som ska lösas. Hur kan du som ledare skapa arbetsglädje och motivera dina medarbetare?

Jag brukar ibland jämställa det med att någon är väldigt intresserad av trädgårdsarbete och planterar gärna nya blommor varje vår genom att de göder upp nya plantor som ska sättas ut senare när vädret tillåter och plantorna vuxit till sig. Man går inte runt och motiverar dem att växa genom att gå omkring och ge dem peppande ord på vägen eller hotar dem med att de åker ut om de inte blivit lika stor som plantan i krukan intill. Nej så fungerar det givetvis inte utan man läser skötselråden över hur man bäst hanterar varje specifik sort. Om den ska stå i skuggan eller solen , ha mycket eller litet vatten, för att nå sin fulla prakt senare när de har planterats ut. Samma gäller för människor att man är olika med olika erfarenheter, egenskaper och styrkor. Ledaren behöver precis som hanteringen av plantorna förstå varje enskild individ, vilka behov denne har och vad som motiverar personen och ger arbetsglädje. Samarbetet i gruppen behöver också vara god för att nå det bästa resultatet. Ledaren behöver alltså både förstå varje enskild medarbetares behov samt gruppen för att kunna motivera till bästa resultat och arbetsmiljö.

Anthony Robbins brukar prata om att det finns 6 mänskliga behov som behöver uppfyllas och detta är mina reflektioner och tankar omkring detta

Nr 1: Trygghet/Säkerhet: Tydliga spelregler över vad det är som gäller, vad som förväntas, vilka mandat som medarbetaren har. En ledare som tar ansvar och inte slänger medarbetaren ”framför bussen” för att rädda sitt eget skinn om något gått snett.

Nr 2: Variation: För mycket trygghet kan leda till Tristess och missnöje och det behöver finnas variation i arbetsuppgifterna för att de flesta fortsatt ska tycka att det är givande. Ledaren behöver se till att medarbetaren slipper göra exakt samma sak dag efter dag så att det blir lite rotation och förändring i arbetsuppgifterna.

Nr 3: Viktig: Medarbetaren behöver känna sig behövd och det är viktigt att ledaren är duktig på att ge positiv och konkret feedback som verkligen är riktad till den enskilda individen och inte alltid till gruppen. Ta inte medarbetaren för givet.

Nr 4: Sammanhang: Ledaren behöver avsätta tid för att lyssna och samtala med respektive medarbetare samt arbeta för att gruppen som helhet ska må bra och att medarbetarna känner tillhörighet. Jobba med team-building och gruppövningar med jämna mellanrum.

Nr 5: Utvecklas: Ledaren behöver delegera –och eller utmana medarbetaren och puscha denne att testa nytt för att växa och utvecklas. Ge dem möjlighet att ta in kunskap utifrån via eventuella studiebesök,utbildningar/WS eller varför inte via en coach för att hitta sina drivkrafter.

Nr 6: Bidra: Otroligt viktigt att förstå sitt ”varför” och ledaren behöver förklara och visa vad varje medarbetaren bidrar med i företaget och vad deras insats betyder för företagets varför.

Tips på vägen till dig som ledare för att lyckas med detta: Ställ frågor till medarbetaren. Ta inte för givet att du vet hur din medarbetare vill ha det bara för att du vet hur du vill ha det, inte säkert att denne vill ha det på samma sätt.

Fråga 1: Vad gillar du bäst att göra på jobbet?

Fråga 2: Beskriv ett tillfälle när du känner dig mest motiverad i ditt arbete.

Fråga 3: Vad behöver du för att känna dig uppskattad och värdefull?

Sluta med dina antaganden och sluta tro att du vet vad den andra vill och lyssna på det svar de ger dig på dina frågor. När du ställer frågor och lyssnar så kommer du att märka att precis som plantorna som jag pratade om i början så kommer du att se varje individ utvecklas och att de är motiverade i sitt arbete. ” Don´t just talk the talk, you need to walk the walk”

Marie Wetterstrand – Brinner för att utveckla individen, ledaren och organisationen som vill utmana och utveckla sig själv för att maximera sitt resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och ledarskapsutveckling. Läs mer på way2grow.se eller kontakt mig här på Linkedin. way2grow – Din utvecklingspartner

Lämna gärna en kommentar.

6 karaktärsdrag hos människor som gör att de håller sig själv tillbaka.

Jag älskar mitt arbete där jag får jobba med både företag och människor och vara deras utvecklingspartner via coaching, mentorskap och ledarskapsutveckling. Jag har möjligheten att träffa på många intressanta människor dagligen i olika sammanhang som verkligen ger och berikar mig mycket. Jag tillhör den där som kan vara enerverande för vissa när de hör mig säga att jag älskar mitt jobb! Vem älskar sitt jobb liksom?

Jo det går att älska sitt jobb så länge som man är villig att själv bidra till stämningen på jobbet likväl som att våga testa nytt, själv ta i för att få jobbet gjort, lyssnar och vill väl. Det viktiga är att inte vara sin egen bromskloss i livet. Du är den som ansvarar för ditt liv, lägg inte det ansvaret i händerna på någon annan.

Från mina observationer, har jag funnit det finns några specifika typer av människor som, trots sina bästa avsikter, håller sig själv tillbaka. Nej, du har inte en förbannelse liggandes över dig. Det de är, är att du har bara några ”ohälsosamma vanor” som påverkar hur du tänker och agerar när det gäller att göra det du vill göra. Det hänger mycket på att se upp med vilken attityd du har, vilka perspektiv du

använder samt dina inre övertygelser. Jag har också några av dessa ovanor och behöver medvetet dagligen arbeta med dem och inte ge dem för stort utrymme. Du kan säkert hitta dig själv i en eller flera av dessa personlighetstyper. Det viktigaste steget är att identifiera, och sedan eliminera karaktärsdragen som håller dig själv tillbaka.

Låt oss möta dessa karaktärer:

Offret

Jag stöter på denna karaktär en del. Offret är personen som har fantastiska idéer och som kunde ha blivit något stort, men sen kommer det där ordet men. Denna person har alltid otur med vänner, pengar, kontakter ja hela livet verkar det som är oturligt. Allt och alla sviker denna person. Vissa går så långt så att de faktiskt skyller sin olycka på någon annan som exempelvis chefen, sin barndom, grannarna eller tom vädret. Vad offret inte inser är att man hittar på massa ursäkter och maskerar dem som klander, klagomål och kritik mot andra och menar ofta att – varför händer detta alltid mig? Newsflash: Kryp ur den där offerkoftan och gör något åt situationen vänta inte på att få din möjlighet utan var med att skapa det möjligt för möjligheten att dyka upp! Har du ett offer i din närhet? Försök att få dem att byta

perspektiv och se saker från en annan synvinkel men se upp så att denne inte tar all din energi för de är mästare på att göra just det genom att finna förslag på varför saker inte går eller varför det är som det är. Som vän, kollega och partner, se upp så att personen inte drar ner dig till samma nivå energimässigt, om denne gör det, gå eller rättare sagt spring där ifrån!

Drömmaren

Jag är den första att säga att det är viktigt att du har drömmar och drömmer stort men personen jag menar här är personen som blir kvar i drömmen utan att göra något för att förverkliga den. Drömmaren pratar om att stjärnorna ska stå rätt på himlavalvet och det ska vara massa parametrar som ska stämma in för att de ska ta steget. Dessa personer känner du igen genom att de gärna berättar för alla om sina fantastiska framtidsplaner för dessa drömmare älskar att dela sina drömmar med alla som finns i närheten och brukar också tydligt förklara varför det inte går just nu om någon frågar vad drömmaren ska göra med sina planer. Problemet med drömmaren är nämligen undanflykter, att just nu går det inte för att jobbet är alldeles för krävande, många andra som drar i dem pga deras kompetens, barnen är för

små eller ekonomin tillåter inte detta just nu men drömmaren avslutar gärna genom att berättat varför det inte går just nu, men att en dag ska de uppfylla sina drömmar bara rätt tid infaller sig. Newsflash: Rätt tidpunkt kanske aldrig kommer om man står på sidolinjen och väntar. Ibland tror jag att drömmaren älskar just att drömma och att de inte är speciellt intresserad av jobba för att kunna uppnå sina drömmar.

Utnyttjaren

Utnyttjaren är precis vad det låter som. Detta är personen som gärna vill ha allt samtidigt som den inte är beredd att ge något själv. Den föreslår gärna att bilda en förening tillsammans eller styra upp en viktig presentation på jobbet men när det väl kommer till kritan så har inte personen tid, annat kommer emellan så i slutändan är det andra som fixar det mesta och på slutet innan själva händelsen så kommer utnyttjaren in igen och hjälper till lite för att sedan prata vitt och brett om vad denne gjort, väldigt lite fokus till de i dennes omgivning som gjort lika mycket eller mer i samma projekt. Newsflash: Utnyttjaren

bör alltid först fundera på hur kan jag hjälpa denna person/detta företag innan de tar för givet vad de andra kan göra för mig.  Visst är det så att ibland kan man inte hjälpa tillbaka den man fick hjälp av men för att bli framgångsrik så tror jag personligen att det ligger mycket i vad jag kan göra för andra. Det man gör får man ofta igen av personen eller någon annan i sin omgivning. Lite som positiva ringar på vattnet. Träffar ni på en person som ni märker inte är villig att ge något tillbaka utan endast vill ha det du har eller kan ge så dra dig undan denna. Med detta menar jag inte att villkora att jag hjälper dig om du hjälper mig. Utnyttjaren är många gånger dålig på att tacka då denne tar för givet att få men inte att ge.

Trygghetsnarkomanen

Inget illa med att vilja ha trygghet inte alls men ni vet den där individen som aldrig utmanar sig själv, som inte vill lära sig något nytt, ja den där personen som alltid är kvar i sin trygghetszon och inte vågar stiga ur den. De här personerna skulle inte ta chansen även fast den dök upp rakt framför ögonen på dem. Du hör ofta denna säga; Man vet vad man har men inte vad man får eller gräset är inte alltid

grönare på andra sidan. På jobbet så märker du av denna person tydligt vid omorganisationer eller förändringar som sker i dennes närhet.  De blir oftast mycket upprörda och tycker att det fungerar väl bra som det är och vill helst att det är så fram till att pensionen infaller  om sisådär 12 år. Newsflash; Världen kommer att bli mindre och mindre för den som inte vågar gå utanför sin egna komfortzon för det är utanför den som man växer, lär sig nya saker, träffar nya intressanta människor på ställen man vanligtvis inte är på. Jag gillar citatet: ”man måste våga för att vinna” Det innebär inte att man ska vinna en tävling utan att utmana sig själv för att utvecklas och växa. Har du en sådan i din närhet så vara noga med att du inte omedvetet håller tillbaka dig själv för att denna person håller sig själv tillbaka. Se till att inte du också dras ned i djupet där allt är som det alltid har varit och inget nytt ljus eller ny energi kommer in.

Vandraren

Livet är en resa, men som ett skepp som förlist så vet vandraren inte vart denne är på väg. Utan en tydlig destination, är det inte så förvånande att vandraren inte få de resultat som den förväntar sig trots goda insatser. Vandraren har alltid nya projekt på gång och ena dagen så ska det omstruktureras på jobbet

och andra dagen så är fokus på att bygga ut lokalerna. Det största problemet för vandraren är brist på fokus vilket leder till att engagemanget blir lidande.  Utan fokus är det svårt att avsluta något och om engagemanget då redan befinner som på nästa projekt så blir det ”varken hackat eller malet”. Newsflash: vandraren behöver lära sig att fokusera och slutföra en sak i taget.  För vandraren så kan detta låta både tråkigt att farligt då de utvecklat sin teknik med att aldrig fullfölja nått fullt ut. Upplevelsen av tråkigt eller farligt i detta fall kan ofta handla om rädslan att faktiskt engagera sig och binda upp sig. Redo att sluta vandra? Skriv ner det som ska görs och prioritera. Välj ut den viktigaste och slutför den ta sedan nästa från listan. Att jobba med en vandrare kan vara otroligt frustrerande när inget blir klart så kan de inte själva, lär dem att prioritera. Genom att fokusera på ett mål i taget blir resultatet  för vandraren större produktivitet och att mål uppnås.

Allvetaren

Kan allt och vet allt. Denna person går omkring I tron att det denne inte vet är inte värt att veta och troligen så vet den ändå svaret. Denna person kan vara väldigt jobbig att jobba med då det bara finns ett

rätt och det är dennes svar. Om någon kommer med ett annat förslag så ratas det ganska snabbt för att det inte är rätt enligt ”know it all” – karaktären. Newsflash; Den här personen kommer stå kvar när de andra går vidare. Vem vill umgås med någon som inte är intresserad av andras tankar och idéer för att de inte är det samma som dennes? Dessa personer behöver både inse och även förstå att även andra kan komma med förslag som kan vara bra och kanske tom bättre än de egna idéerna. Den person som känner med sig att man kan ha delar av denna personlighet i sig bör öppna upp för att inte ge ett eget svar eller lösning utan lyssna på de andra och testa den lösningen.

Är du en av dem?

vilka eller vilka av dessa personligheter påverkar dig mest? Det går att jobba och övervinna mycket av det jag nämnt ovan, bara du vill!

Man måste bara våga vara ärlig mot sig själv och identifiera dem och vilja förstå vad de gör för en själv och med omgivningen  som man befinner sig i. Alla har en eller flera av dessa personligheter i sig mer

eller mindre och vi vet själva hur jobbigt det kan vara att möta en ovanstående person vid fel tillfälle. De mest lyckosamma personer och de bästa cheferna jobbar även med sig själva för att utvecklas och förfina sitt självledarskap och ledarskapet med andra människor. Hur vill du uppfattas av dig omgivning?

Marie Wetterstrand – Brinner för att utveckla individen, chefen och ledaren som vill utmana och utveckla sig själv för att hitta sin fulla potential. Detta görs genom coachning, Mentorskap och ledarskapsutveckling. Läs mer på way2grow.se eller kontakt mig här på Linkedin. way2grow – Din utveckingspartner

Lämna gärna en

 

 

Vad kan företagsvärlden lära av idrotten?

Många som känner mig vet att jag är väldigt sportintresserad och älskar att titta på stora sport evenemang så som OS och VM. Detta gäller både sommar och vintersporter och jag sitter gärna bänkad framför vinterstudion nu på vinterhalvåret och jag ser mycket framemot VM i Längdskidor i Lahtis som startar om några veckor. Satt idag och kollade in sista dagen på SM veckan och kan inte annat än applådera till Charlotte Kallas stora åkning och fullständiga utklassning av sina konkurrenter för dagen. Hon har tidigare under säsongen fått jobbat mycket med sin mentala del och blivit hårt åt-satt av olika medier både av experter och självutnämnda experter.

Man har kunnat se hennes grymma besvikelse när hon varit tvungen att efter ett lopp bli intervjuad och berätta om vad det var som inte gick rätt under loppet. Mitt svar är att tävlingar är bara några ynka procent av allt arbetet, alla de återstående procenten är ett extremt hårt fysisk och mentalt arbete för att pusha sin kropp till max och ändå mentalt jobba för att klara av sina inre sabotörer som säger åt henne att sluta, att det inte är värt smärtan och att hon nog inte är en vinnare. Det lägger ner grymt mycket tid på att visualisera sina mål för att få in känslan av den uppfyllelse de kommer känna när de står högst upp på prispallen och får ta emot medaljen och folkets jubel. Jag är säker på att det varit jobbigt och att Charlotte Kalla fått jobba hårt under säsongen med att inte ge sin inre sabotör för stor plats att tvivlen har funnit där och att hon och hennes tränare lagt ner mycket fokus på målet för denna säsong och visualiseringen, hur det känns när hon glider först över mållinjen och sedan får ta emot medaljen på kommande VM.

Vi kan ta en annan namnkunnig idrottsgigant inom friidrotten som även den mest ointresserade sport människa troligen känner till vid namn -Usain Bolt. Inför fjolårets OS i Brasilien hade han haft en skadefylld säsong och inte visat lika bra resultat som tidigare år. Men när det väl gällde så var han mentalt redo vilket resulterade i de ädlaste valörer i de grenar han ställde upp i. Såg ett Youtube klipp med honom där han sa något i stil med:

This looks so easy so effortless. But before it gets to this point it is hard work, it is like dying, day in day out sacrifice. The work is behind the scenes, competition is the easy part. Behind the scenes is where all the work is done and it is done to run that one race you want to win”

Lika självklart som det är i idrotten för de som når eliten inom sina sporter lika ovanligt är det ännu inom företagsvärlden att jobba med den mentala biten. Jag tycker mig se en liten förändring även här men jag tror att morgondagens framgångsrika ledare och organisationer kommer att vara de som jobbar med sig själva för att utvecklas inom sitt ledarskap och inom sin personliga utveckling. De framgångsrika organisationerna kommer att vara de som ser nyttan av investeringen i detta för att behålla och utveckla sina ledare och medarbetare till att leda företaget in i framgångsrika aktörer på marknaden.

Hur jobbar Du och din organisation för att Ni ska utvecklas tillsammans? Framgång ligger inte i resultatet utan det ligger i de insatser som du och organisationen i fråga gör för att nå resultat.

Marie Wetterstrand – Brinner för att utveckla individen, chefen och ledaren som vill utmana och utveckla sig själv för att hitta sin fulla potential. Detta görs genom coachning, Mentorskap och ledarskapsutveckling. Läs mer på way2grow.se eller kontakt mig här på Linkedin.

Lämna gärna en kommentar.

Ligger framgång i resultatet

Tittar vi närmare på människor som vi skulle benämna som framgångsrika så skulle vi hos så gott som samtliga kunna finna en del likheter. Vi kanske har en del att lära av dem? De verkar ha lyckats knäcka den där koden som leder till framgång.

Vad kan vi lära av dessa personer och vad har det gjort som har fått dem att uppnå framgång?

1.      De planerar sin tid:

Det är det första råd jag lärt mig från att ha studerat rutiner hos framgångsrika människor.  En sak som framgångsrika människor har gemensamt är att de vet vad de har att göra under dagen. De följer en lista/scehema som de skapat med dagens punkter på. Detta ger dem fokus över vad som är viktigt att få genomfört under dagen och de har enklare för att prioritera om det dyker upp någon oförutsett och framför allt går det snabbare att komma tillbaka till vad som är viktigt att genomföra under dagen. De säger att ”failing to plan is planning to fail”

2.      De sätter upp långa och kortsiktiga mål för sitt privatliv samt yrkesliv:

Jag rekommenderar att Ni sätter upp mål för 6 månader, 1 år samt 3 år -alternativt 5 år. Ni kan exempelvis använda SMART metoden som jag har skrivit om tidigare och som Ni hittar här samt under mina artiklar som jag postat på Linkedin: att sätta SMARTa mål och håll dig motiverad. Viktigt är att du följer upp dessa mål regelbundet och kom ihåg att vägen dit kanske inte blev vad du tänkte men målet finns fortfarande där så du vet vad du strävar efter.  Du kommer att ha dagar/perioder när du känner att du inte går i rätt riktigt eller åt motsatt håll men i och med att du vet vart du ska och vad du eftersträvar så kan du lättare komma tillbaka och ut på banan igen. Tänk på att vet du inte vart du ska så är det ingen större ide att du börjar gå, för du vet ändå inte när du har kommit fram.  

3.      Öva, öva, öva … och till slut klarar du det

Vi gör ibland det väldigt lätt för oss själva och genom att säga ”att det inte kommer gå” vilket oftast är en rädsla för att inte våga misslyckas och för att testa något nytt som vi inte vet något om. Men vet du misslyckas är faktiskt inte hela världen. De framgångsrika människor som du kanske tänkte på tidigare när artikeln började, tro inte för en sekund att de aldrig har misslyckats. De har troligen misslyckats många fler gånger än vad du har men det som skiljer sig från dem och övriga är att de inte gav upp utan reste sig upp och testade igen, och igen och igen. Våga utmana dig själv!

4.      Ta hjälp, visa att du inte kan allt:

Alla dessa framgångsrika människor började någonstans, och inte var det på toppen. De var hungriga att lära sig och frågade mycket för att just få lära sig. De byggde bra kontaktnät och de sa oftare JA än vad de sa NEJ. Är du ny chef på ett ställe så passa på och ställ alla frågor som du undrar över, de flesta kommer tycka att det tyder på intresse och engagemang och inte på det som gör att många avstår från att fråga, nämligen att de kanske tror att jag inte kan någonting. Då hade de inte anställt dig eller gett dig denna position. Låt inte din inre sabotör ta för stor plats utan våga visa att du inte kan allt. Kom ihåg övning ger färdighet både som kunskap men också för din personliga utveckling att hindren inte blir så stora framöver genom att våga visa att du inte kan just detta.

5.      Hitta balansen:

Framgångsrika människor har förstått att framgång inte bara är ett givande arbetsliv utan att faktiskt hitta en balans mellan sitt arbetsliv och sitt privatliv. När de går från jobbet så har de redan klart för sig vad som ska hända/göras i morgon och många har fasta rutiner för vart och när de tankar upp sina energi depåer genom exempelvis: träning, sova, personlig utveckling och umgås med familj och vänner. Här kan du själv fundera på om du har balans och om inte vad du behöver göra för att få balansen, det kan nämligen vara att man behöver bli tydligare och säga nej till vissa saker för att släppa in mer av balansen i livet.

Så som sammanfattning så skulle jag säga: Framgång ligger inte i resultatet utan det ligger i de insatser som individen i fråga gör för att nå sitt resultat.

Hur framgångsrik vill du bli?

Marie Wetterstrand – Brinner för att utveckla individen, chefen och ledaren som vill utmana och utveckla sig själv för att hitta sin fulla potential. Detta görs genom coachning, Mentorskap och ledarskapsutveckling. Läs mer på way2grow.se eller kontakt mig här på Linkedin.

Lämna gärna en kommentar.

Är du själv din största fiende?

 

Jag har coachat många människor genom åren både nu som coach och mentor men också under alla år som chef och jag har upptäckt att vi alla har en inre kritiker som många gånger är den största fienden för oss själva. Många gånger räcker det med att vi bara tänker på att göra något som är ovant eller som skrämmer oss för att vi ska stanna upp och hitta på den ena ursäkten efter den andra, varför vi inte kan eller inte ska göra något. Vår inre kritiker gör allt för att vi ska slippa kliva utanför vår egen komfortzon.

Jag har listat ner några vanliga ursäkter där vår inre kritiker motarbetar oss.

Den talar om att du inte är kvalificerad eller smart nog: Den övertygar oss om att vi behöver mer utbildning, göra en bättre presentation genom att visa på mer forsknings resultat för det kan ju omöjligt vara så att vi kan prestera lika bra som andra? Hur många diplom eller certifikat behöver du ha på din vägg innan du tror på dig själv?

Det kommer alltid finnas någon där ute som har fler poäng än dig eller gått på en bättre skola eller upplevs enligt dig som mer karismatiskt än hur du upplever dig själv.

Den talar om att din åsikt inte räknas: Du kanske upplevde att du inte blev lyssnad på i din barndom eller nu kanske av chefen eller vänner där du känner att de inte bryr sig om vad du säger. Detta får oss att känna oss som att vi inte är betydelsefulla. Vi förminskar själva vårt egenvärde.

Den talar om att detta inte är rätt tidpunkt: Den inre kritikern är ”kungen” på förhalningar, dentalar om för oss att skjuta upp det till senare. Eftersom det är skrämmande att kliva ur vår komfortzon kommer det aldrig känns som rätt tidpunkt. I själva verket, om det känns lite skrämmande så är det nog rätt tidpunkt just nu!

Den säger att det inte går: Den försöker övertyga dig om att dina ansträngningar kommer att vara förgäves. Du kanske har fått hört sedan du var liten att ”det kommer inte att gå eller att det kommer du inte att klara” Du kanske har fått ett uppdrag och inte får det stöd du behöver i ditt jobb och där du känner att du inte blir lyssnad på. Din inre kritiker kommer också se till i så stor utsträckning som möjligt att du håller dig inom din komfortzon.

Den säger att du är falsk: Detta vanligare än vad du själv kanske tror som har denna känsla. Vi växer upp med att se upp till vuxna eftersom de vet ”allt”, men när vi själva blir vuxen kan vi omöjligen tro att vi vet så mycket som dem vi såg upp till när vi var barn för dessa kunde ju allt enligt oss som barn. Det kan vara svårt att förstå att du är nu den person som gör de stora besluten och vet vad de ska göras, och tänk på att nu är det andra som ser upp till dig.

Den talar om att andra inte vill ha dig med: Detta kan verkligen skada djupt eftersom vi redan på ett tidigt stadium i livet vill känna tillhörighet och passa in. Det ka verkligen svida att inte känna sig önskad så vår inre kritiker säger till oss att passa in vilket hindrar vår egen utveckling då vi behöver våga kunna kliva ur vår egen komfortzon.

Den säger att du är självisk: Vi är så programmerad i Sverige att inte sticka ut eller tro att vi är någon och vi ska absolut inte sätta oss själva först.  Det som sägs vid säkerhetsinformationen när vi flyger att vi först ska sätta på syrgasmasken på oss själva innan vi hjälper någon annan verkar vi inte bry oss om i det övriga livet när vi inte ska flyga.

Känner du igen dig i en eller flera av de ovan nämnda punkterna så är du inte ensam, vanligare än vad man som enskild individ kan tro att dessa tankar även förekommer hos bordsgrannen på lunchen eller den glada och positiva kollegan.  Vad vi kan vara överens om är att vår inre kritiker ”suger”.  Men att vara medveten om hur det håller oss tillbaka är det första steget att ta itu med det. Gå inte på autopilot genom livet utan utmana dig själv vilket innebär att du också behöver utmana din inre sabotör och gå utanför din komfortzon.

Om du vill ha mer hjälp eller har andra funderingar gällande artikeln så tveka inte att kontakta mig. Läs också gärna en tidigare artikel som jag har skrivit som heter: När ska dom komma på bluffen. https://www.linkedin.com/pulse/n%C3%A4r-ska-dom-komma-p%C3%A5-bluffen-marie-wetterstrand?trk=mp-reader-card

You have the power to say: This is not how my story will end.

Lämna gärna en kommentar och dela vidare om du tror att fler kan ha nytta av att läsa denna. / Marie Wetterstrand way2ggrow.se