(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Ledarskap handlar långt ifrån bara om att fatta beslut och delegera arbetsuppgifter. En viktig del för ledare är att skapa en stödjande och inkluderande miljö där individer kan trivas och nå sin fulla potential. Att möjliggöra och bygga för en positiv företagskultur möjliggör för att forma organisationens beteenden, attityder och värderingar. Ledaren har ett stort ansvar i att se till att en positiv företagskultur kan skapas och att detta bibehålls. I detta blogginlägg kommer vi att tillsammans utforska dessa fem anledningar till varför en ledare ska fokusera på att skapa rätt kultur i sin organisation.

Kommentera gärna efter att du läst om du håller med om punkterna som tas upp eller om du skulle vilja lägga till något som du anser är viktigt som vi missat.

1.En positiv företagskultur ökar moral och tillfredsställelse hos medarbetarna

När individer känner sig uppskattade och respekterade är det mer sannolikt att de blir engagerade och motiverade i sitt arbete. Tillika om de känner att du som ledare stöttar dem. Allt detta leder till ökad produktivitet, bättre kvalitet på arbetet och högre nivåer av arbetsnöjdhet.

Det slutar inte här. En positiv företagskultur leder till förbättrade relationer, bättre lagarbete och ökat samarbete, och individer upplever att deras arbete är meningsfullt och uppskattat. Alla dessa områden hjälper ledare att positivt utveckla medarbetarnas välmående och organisationens framgång.

#Tipsfråncoachen – Uppmuntra öppen och ärlig kommunikation, erkänn och belöna medarbetarna för deras insatser och se till att alla känner sig hörda och uppskattade.

Läs också: Hur du minimerar effekten av personalomsättning

2.En positiv företagskultur attraherar nya talanger och behåller bra medarbetare

Människor dras till organisationer där de känner att de kommer att trivas och bli stöttade. I dagens mycket konkurrensutsatta arbetsmarknad kan skapandet av en attraktiv arbetskultur vara en nyckelfaktor för att attrahera och behålla de bästa medarbetarna.
När dina medarbetare känner sig uppskattad är de mer benägna att tala positivt om organisationen, vilket leder till intresse för organisationen och ett mer positivt rykte = attraherar ännu mer talanger.

Många är ofta ute efter mer än bara hög lön eller förmåner. De söker också efter en organisation som delar deras värderingar, ger möjligheter till tillväxt och utveckling samt en arbetsmiljö som är positiv och stödjande. Genom att fokusera på att skapa en kultur som främjar dessa egenskaper kan ledare attrahera och behålla begåvade medarbetare och samtidigt attrahera nya begåvade medarbetare. Som i sin tur hjälper till att bygga en stark och framgångsrik organisation.

#Tipsfråncoachen – Erbjud regelbundna möjligheter till yrkesutveckling och träning samt se till att medarbetare känner sig värderade och stödda i sitt dagliga arbete. Skapa en bra feedback kultur. Var tydlig med att kommunicera också till potentiella medarbetare så de får en förståelse för värderingarna, förväntningarna och möjligheterna inom din organisation.

attraherar nya talanger och behåller bra medarbetare

3.En positiv företagskultur förbättrar samarbeten och ökar kreativiteten

När individer känner sig värderade och stöttade är de mer benägna att vara kreativa och innovativa i sitt arbete. Anställda är mindre benägna att vara rädda för att föreslå nya idéer, ta risker och prova nya saker, vilket kan leda till genombrott och förbättringar inom organisationen.

Dessutom skapar detta en miljö där individer är mer benägna att samarbeta och arbeta tillsammans för att hitta nya lösningar och idéer. Samarbetet kan leda till utbyte av olika perspektiv och idéer och bidra till att skapa en kreativ och fruktsam arbetsmiljö.

#Tipsfråncoachen – Främja tvärfunktionellt teamarbete, ge möjligheter för medarbetare att ta egna beslut, samarbeta och utbyta idéer. Belöna kreativt tänkande och hylla bra teamwork och medarbetare som jobbar för bra resultat och som bidrar till den positiva företagskulturen.

Gratis att tanka ner: Checklista ledarskap & Teamresultat

4.En positiv företagskultur förbättrar kommunikationen

När individer känner att de befinner sig i en stödjande och säker miljö, är de mer benägna att vara öppna och ärliga i sin kommunikation – vilket leder till förbättrad förståelse och samarbete. Denna öppna och transparenta kommunikation kan hjälpa till att främja förtroende och premiera bra samarbeten. Detta leder till både förbättrat kreativitet och lagarbete. Detta kommer också att resultera i minskade konflikter och missförstånd eftersom individer är mer benägna att närma sig frågor på ett samarbetande och konstruktivt sätt. Detta kan bidra till att skapa en mer harmonisk arbetsmiljö där individer känner att de öppet kan kommunicera och lösa problem tillsammans.

#Tipsfråncoachen – Uppmuntra regelbundna incheckningar, ge möjligheter till feedback och se till att alla anställda har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt jobb effektivt.

Se också filmen: Hur du som ledare kan utveckla ledarskapet och ditt team med hjälp av verktyge johari fönster

5. En positiv företagskultur uppmuntrar personlig och professionell tillväxt

En positiv företagskultur uppmuntrar personlig och professionell tillväxt

På en arbetsplats med en frodande arbetsplatskultur känner medarbetarna mer anknytning och samhörighet med företaget de jobbar för. De är också på dessa arbetsplatser där medarbetare berättar för andra människor utanför arbetsplatsen vilken bra arbetsgivare de har. På en sådan arbetsplats vill människor fortsätta att utveckla för att de själv får utveckling. Detta hjälper till att skapa en kultur av ständiga förbättringar eftersom team kommer att försöka utveckla sig själva för att hjälpa till att driva tillväxt och utveckling av företaget.

#Tipsfråncoachen – Ge möjligheter till kompetensutveckling, uppmuntra medarbetare att ta sig an nya utmaningar och ansvar. Lyft fram både beteende och exempel ni vill se mer av.

 

Ledarskap handlar om att skapa en positiv arbetsplatskultur som driver framgång.
Genom att fokusera på kultur kan ledare bygga en stark och framgångsrik organisation som kommer att utvecklas och bli framgångsrika aktörer. Framgång byggs av att bygga en bra företagskultur där människor vill jobb, får utvecklas och respekterar varandra.

Dela gärna med dig i en kommentar hur dina tankar går kring en positiv företagskultur? Vad krävs??