(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Hur ser det ut i din organisation när det kommer till mobbning? Finns det?! Eller är det så att ni tror att det inte finns? Bjuder idag på några effektiva och fungerande strategier för att förebygga och bekämpa mobbning på arbetsplatsen.

Mobbning i Arbetslivet: Att Skilja Mellan Subtila och Uppenbara Tecken

I en artikel i Harvard Business Review så estimerar de exempelvis att det i Tyskland är ungefär 17% som känner sig mobbade på jobbet och i USA är den siffran en bra bit över 20%. Har letat men inte hittat vad den eventuella siffran för Sverige kan vara men tänker att vi inte behöver ha någon exakt siffra för att se att det förekommer mobbning och då även i svenska organisationer och där vi jobbar. Det finns runt omkring oss om vi tittar. Frågan är vad vi gör åt det i respektive organisation?

Termen ”mobbning på arbetsplatsen” täcker ett brett spektrum av beteenden, vilket kan gör det svårt att identifiera ibland och framförallt då att faktiskt göra något åt det. Att bli mobbad på jobbet kan vara uppenbart så som att någons förslag och idéer förlöjligas eller helt enkelt ignoreras. Kan också vara att man utelämnar information för en enstaka individ medan andra får informationen. Det kan vara både subtilt och tillika uppenbart så är inte alltid lätt att upptäcka.

vatten

Nedan följer några effektiva strategier för dig som ledare som kan hjälpa dig att hantera mobbning på arbetsplatsen.

Läs också: Har du blivit utsatt eller utsätter du andra för Quite promotion?

5 Effektiva strategier för att förebygga och bekämpa mobbning på arbetsplatsen

  1. Förstå mobbningens natur och tecken: Innan du kan hantera mobbning måste du kunna känna igen den. Ta dig tid att förstå hur den specifika mobbningen visar sig. Det kan vara verbala, icke-verbala, eller till och med digitala trakasserier. Ju bättre du kan identifiera mobbning, desto tidigare kan du agera.
  2. Skapa en säker och öppen arbetsmiljö: En öppen och trygg arbetsmiljö uppmuntrar anställda att kommunicera och rapportera mobbning utan rädsla för negativa konsekvenser. Se till att det finns tydliga policyer och procedurer för att hantera mobbning på arbetsplatsen och att dessa kommuniceras till alla. Vilket innebär både till ledning, ledare som till medarbetarna. Utbildning och att medvetengöra kan också hjälpa till att främja en respektfull arbetsmiljö.
  3. Förstärk stöd och gemenskap bland anställda: Bygg starka band mellan anställda genom teambuildnings-aktiviteter och sociala evenemang. När anställda känner sig som en del av en sammanhållen gemenskap är det mindre troligt att mobbning förekommer. Genom att uppmuntra samarbete och att respektera varandra kan du se till att minska mobbningens förekomst. Sätt gemensamma spelregler med teamen ni har inom organisationen. Lev efter dessa även du som chef.
  4. Aktivt stödja mobbningsoffer: När någon rapporterar mobbning, är det viktigt att följa upp med stödåtgärder. Erbjud både emotionellt och professionellt stöd till offret. Ibland kan det vara nödvändigt att involvera exempelvis HR-avdelningen som ska ha kunskap även inom detta och kan stötta dig som ledre att lösa problemet.
    Se till att alla känner sig trygga i att rapportera mobbning och att deras bekymmer tas på allvar.
  5. Utbilda och medvetandegöra: Utbildning är nyckeln till att förebygga mobbning. Organisera workshops och träningsprogram som lär ut hur man identifierar, förebygger och hanterar mobbning. Genom att öka medvetenheten om problemet och ge anställda färdigheter att agera kan du minska förekomsten av mobbning på arbetsplatsen.

Det viktigt att komma ihåg att mobbning på arbetsplatsen är oacceptabelt och kan ha allvarliga konsekvenser för de drabbade individerna och för arbetsplatsens övergripande arbetsmiljö. Genom att implementera dessa strategier kan du hjälpa till att skapa en tryggare och mer respektfull arbetsmiljö för alla.

Workplace Bullying Institute

I en Amerikansk studie från 2021 utfört av WBI (Workplace Bullying Institute) fann man att 19 % av de vuxna sa att de personligen blivit mobbad på jobbet, medan ytterligare 19 % sa att de hade sett det hända någon annan.

”Det kommer precis som sexuella trakasserier – oinbjudna, oförtjänta, obefogade”

Så sa Gary Namie, socialpsykolog, medgrundare och direktör för WBI. Han och hans fru, Ruth Namie, en klinisk psykolog, grundade WBI efter att hon blivit mobbad av en kollega på en psykiatrisk klinik. Hon blev mobbad av en annan kollega som också var utbildad psykolog så ja, det kan verkligen hända överallt, även där man tror att det inte ska behöva hända.

WBI säger också att många organisationer har mobbaren i ledande befattningar. Så det kan vara du eller en kollega som utsätter andra för mobbning, eller själv blir utsatta?
Känner du igen att någon utesluts i informationsflödet, att det pratas illa om någon när denne inte är där eller att arbetsmiljön är sådan att man ser att någon far illa så gör man inget för att själv inte råka ut för samma behandling. Det är inte ok och bör inte tillåtas på en arbetsplats.

ensam

Har själv en kort erfarenhet av detta på en arbetsplats där jag då hunnit vara i knappt 6 år. Det kom en ny chef som i början inte hade ett så utvecklat ordförråd på engelska (internationellt bolag) och det var ibland svårt att förstå honom. Jag hörde vid flera tillfällen hur några juniora ledare viskade till varandra att det inte förstod och jag valde då att adressera det till den nya chefen men istället för att säga att de inte förstod så sa jag det som allmänt och efter den dagen så visade det sig tydligt att han inte kunde ta min feedback vilket egentligen inte ens var min att ta och han började direkt med att utesluta mig från möten där jag som avdelningschef borde varit med. Han gick direkt till mina medarbetare utan att prata med mig och gav mig oerhörda mängder jobb med en orimlig ”deadline”. Jag blev hackkyckling och ingen annan i organisationen sa något för att arbetsmiljön blivit sådan. Andra försökte hålla sin egen rygg fri för att själv inte bli utsatt.

Det hela löste sig genom att jag hade en dialog som chef med min chef och jag kom efter det fram till att jag behövde se mig om efter något annat. Fick ganska snart ett annat jobb och kom överens om att få sluta min anställning tidigare än uppsägningstiden. Det var 5-6 månader där jag verkligen grubblade innan jag kom fram till mitt beslut. -Vad kan jag göra, hur ska jag agera för att slippa detta etc. Med egen erfarenhet så är mitt tips att försök att ha en dialog men förvänta dig inte att kunna få ur dig allt utan se om ni kan komma fram till en lösning annars, flytta på dig. Det finns alltid arbetsplatser där du respekteras som person och för din kunskap.

teambuilding

Man behöver känna när det är ok att släppa taget. Oavsett om man fått sagt allt det man vill säga. Vare sig det gäller dig eller någon annan så har mobbning en negativ effekt på självkänslan och det kan i långa loppet skada personens karriär möjligheter.

Att bli mobbad kan påverka befordran, omintetgöra möjligheten att få lära sig nytt för att man inte blir tillfrågad att involveras i nya projekt och utöver den negativa inverkan på karriären kan det orsaka allvarlig arbetsrelaterad stress, vilket kan vara skadligt för den fysiska och mentala hälsan.

Var ledaren som värnar om en trygg miljö som inte tillåter mobbning och stoppa aldrig huvudet i sanden.

Har du själv blivit utsatt för mobbning, har du själv mobbat eller har du sett andra blivit mobbade i arbetslivet? Berätta gärna.