(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Visste du att av alla som avger nyårslöften så har så gott som alla övergett dem vid mitten av februari. Tjugofem procent ger upp redan under andra veckan på året. Ändå fortsätter många att avge nyårslöften år efter år. Avsaknaden av bra verktyg att använda och att inte riktigt vara strukturerad i ditt målsättande och den kontinuerliga uppföljningen är en stor bidragande orsak.

Är du en ledare, så det finns en god chans att du är en disciplinerad målsättare. Har du dessutom gått någon av mina eller Way2Grows utbildningar så har du säkert kommit i kontakt med att jag ofta skriver om att sätta SMARTa mål. Om vi på dessa utbildningar haft någon liten form av inflytande på dig är målsättning numera en rutinmässig del i ditt liv.

 

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL:

Jag har satt mål för mig själv, som ledare där jag arbetet och nu som företagare i många år. Alla dessa år har lärt mig ett antal saker både när det gäller lärdomar att inte göra om och lärdomar att föra vidare som jag vet fungerar och som jag nu också lär ut. Jag kommer att erbjuda en halvdagsretreat inom kort. (läs mer om denna retreat längre ner) men redan här och nu vill jag skicka med dig några viktiga lärdomar och kunskaper vidare till dig som läser detta.

Här är fem lärdomar jag har lärt mig under de senaste åren som förändrat mitt sätt att sätta upp mål:


Sätt mål utifrån uppnådda prestationer.

Jag brukade tidigare sätta upp mål varje år utan att titta bakåt. Tänkte att fokus alltid ska var framåt. Mitt tips är till dig att fokusera på och gå igenom det du faktiskt åstadkommit under året. Vad har du kunnat fira och vad är du nu i efterhand nöjd med att du lärt dig? Är du bra på något så ska du också fundera på hur du kan utveckla det ytterligare under kommande år. Det som man är bra på är oftast enklare att göra för man tycker det är kul helt enkelt och det ger energi så få in mål som även ger energi att jobba med även om det inte behöver vara lätta att uppnå.

Skapa en fungerande balans.
Ledare fokuserar ofta så mycket på att prestera att de har svårt att få till en bra balans. Balans berör nämligen sådant som hälsa och relationer också i privat livet och inte bara jobbet. När vi sätter mål så behöver vi ha med oss balansen att få in det som också ger/skapar energi. Vi behöver se över vad är det som är rimligt under en viss tidsperiod för att inte ge avkall på balansen i för långa perioder.

Begränsa antalet mål du sätter/år.
Kom ihåg talesättet att ”Rom byggdes inte på en dag” En sak jag lärt mig den hårda vägen är att sätta ett rimligt antal mål/år. Är du en driven person med hårda krav på dig själv så behöver du här begränsa antalet mål du sätter, till vilka som är mest relevanta och de du ska följa upp på i framtiden. Tänk på det så här: Om du sätter upp tjugo mål på ett år och uppnår 10 av dem så har du egentligen bara uppnått 50%. För jo, är du en driven person som alltid vill framåt så ser du många gånger det som är kvar och inte det som du uppnått så därav också min första punkt att sätta mål utifrån uppnådda prestationer.  Personligen försöker jag hålla mig till max 10 mål varav 3-5 kanske är större och viktigare för företaget. Kom ihåg att också ta med mål som fångar upp att du har en fortsatt bra balans under året, vilket kan röra det privata planet.

Sätt mål som har olika deadlines.
Jag försöker att i stor utsträckning att ha både längre års-mål samt kortare mål som kan sträcka sig över exempelvis ett kvartal. Mer för at ha ett jämnt flöde över året. Ha du bara års-mål så kan det leda till hög arbetsbelastning i slutet på året vilket du lätt kunde ha undvikit om du delat upp målen och arbetet med målen.

Följ upp följ upp följ upp.
Jag sparade detta till sist eftersom det förmodligen är den största lektionen om att sätta mål som jag kan förmedla till dig som vill lyckas nå de mål som du sätter. Att du övervakar de egna framstegen är helt avgörande för att uppnå sina mål. Jag kör via mitt företag Way2Grow 1 gång i månaden sedan något år tillbaka med grupper av företagare och ledare som vill ha kontinuerlig uppföljning på sina mål och för att hållas ansvarig för det som ska göras till nästa gång. Har hört från de flesta av de som går hur det varit helt avgörande med dessa grupper för att komma längre i den utvecklingen de vill nå. Är du intresserad av dessa grupper så tveka inte att ta en kontakt här så får du mer information om hur det går till och om det finns en tillgänglig grupp för dig. Efter det kan du bestämma om du vill gå med eller inte och göra 2022 till ett kanon-år på många sätt genom att sitta i förarsätet på de mål du vill uppnå.

Vill du läsa några fler blogginlägg där jag skrivit om mål och metoder så spana in dessa:

Sätt smarta mål: https://way2grow.se/satt-smarta-mal-och-hall-dig-motiverad/

Styrkan du som ledare skapar i ditt team med tydlighet omkring riktning och mål:  https://way2grow.se/styrkan-du-som-ledare-skapar-i-ditt-team-med-tydlighet-omkring-riktning-och-mal/X

Få önskat resultat på uppsatta mål: https://way2grow.se/fa-onskat-resultat-pa-uppsatta-mal/

Är du redo att lyckas: https://way2grow.se/ar-du-redo-att-lyckas/

 

Vilka du åka på en halvdagsretreat så är du välkommen att hänga med den tisdagen den 25 januari 2022 från kl 10:00 – 15.00. i eller i närheten av Stockholm. Plats ännu inte bokad. I priset ingår lunch, workshop samt eventuellt material du tar med fördel med eget anteckningsmaterial.
Inkluderat för dig som tar en av platserna är att du också får ett års medlemskap i en av månadsuppföljningsgrupperna som sker som virtuella månadsuppföljningsmöten med andra deltagare.

Vill du veta mer kontakta oss redan idag. Begränsat antal platser.

Passar både dig som företagare eller dig som ledare som vill utvecklas tillsammans med de mål du sätter.

Share This