(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Om du inte vet vad du vill uppnå i livet så är det näst intill omöjligt att göra något åt den situation som du befinner dig i, jag menar, när ska du börja och med vad samt vilken väg ska du ta? Det finn sen uppsjö av verktyg och läror på hur du bäst ska nå ditt mål men mycket handlar till slut om hur motiverad du själv är för att faktiskt göra det du behöver gör för att uppnå de mål du satt upp för dig själv. Jag kan rekommendera att du använder en av de klassiska varianterna som kallas SMART. Det är ett bra verktyg för dig att följa för att lättare kunna ta dig till ditt mål.

Nedan följer ett exempel på hur du kan arbeta fram ditt mål tillsammans med SMART verktyget.

Specifikt; tex ”jag vill utvecklas och få min första chefstjänst” (Ställa också frågan varför för att få fram vad som ligger bakom så du vet varför som du vill ha en chefstjänst – du behöver veta vad som ligger bakom målet)

Mätbart;  tex ”Jag ska ha skrivit på papperna som chef på den nya tjänsten”

Accepterat;  Är detta det mål som DU faktiskt vill ha? Är det för din egen skull eller är det för att någon annan säger att du skulle vara bra som chef?

Realistiskt;  Det mål som du sätter ska givetvis vara utmanande, men kom ihåg att det behöver vara realistiskt så att du inte att sikta på att direkt bli VD på det multinationella företaget du jobbar på utan att tidigare ha chefserfarenhet.

Tidsbestämt;  Sätt en ”deadline”, så att du har en tidsplan att följa och du vet när detta senast ska vara uppnått.

Detta är givetvis bara ett exempel, andra kan vara att våga tala inför folk, hitta ett nytt jobb, lyckas springa en mil etc.

När du klart gjort ditt mål via SMART metoden så är det också viktigt att fundera på vad som motiverar dig? Motivationen handlar om vilka faktorer som väcker, formar och riktar våt beteende mot målet. Jag tänkte ge dig några tips så att du håller målet i sikte och har kvar motivationen för att inte tappa sikte på målet.

Du har troligen satt ett tufft mål och då kan det vara bra att dela upp det i mindre delmål på väg mot det stora målet. Du vill inte tappa bort målet för att det känns för långt för att du ska ta dig dit. Lägg upp en plan och skriv ner denna plan.

Delge vissa personer i din omgivning om vilket mål du satt upp. Observera att delge det för rätt person så att du inte säger till någon ditt mål bara för att höra att det kommer du aldrig att klara. Var noga med vem du anförtror dig till.

Avsätt tid för att kontinuerligt följa upp hur arbetet går för dig mot det uppsatta målet. Ta dig tid att analysera och reflektera över vad som gått bra och vad du kan lära dig av vissa av de snedsteg som kan ha inträffat. Du kanske kommer på att du behöver göra något mer som du tidigare inte skrivit upp för att du ska kunna nå slutmålet.

Försök att eliminera det som kan vara störande för dig mot att du ska uppnå ditt mål. Du får nämligen vara beredd på att dina kollegor kanske inte delar ditt mål och är nöjd med där de är och tycker att blivit för seriös när du väljer att sitta kvar och lära dig excel medan de flexar ut lite tidigare.

Fira dina delmål. Viktigt för din motivation att du tillåter dig själv att ge dig själv en belöning för det arbete som du lägger ner.

Känner du att du behöver hjälp så tveka inte att ta kontakt med de i din omgivning som du tror kan hjälpa dig, ensam är inte alltid stark. Har du ingen så ta kontakt med en coach eller mentor som kan att hjälpa dig mot ditt mål.

Stort lycka till och låt inget stå i vägen för dig och ditt mål och tro på dig själv. Den störta sabotören har de flesta inom sig själv.

Jag tar gärna emot kommentarer i fältet nedan eller rom du vill ta en kontakt med mig så kontakta mig här på Linkedin eller via mitt företag way2grow.se

/ Marie Wetterstrand

Share This