(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se
Oavsett vad du är ledare inom eller vart du är ledare så är målen och tydliggörandet i dialog omkring riktningen avgörande för ditt, teamets och organisationens resultat.
Att kunna konkretisera visionen och målet till en tydlig riktning ger positiva effekter för resultatet.
Leder du idag ett team som varken är effektivt eller samarbetsvilligt kan målet och avsaknad av tydlighet vara den stora delen att fokusera på för att ge riktning och ett bättre resultat.

Man kan ju tycka det bör vara ganska ”basic” men jag har dock sett situationer där team och organisation inte tydligt nog klargjort målet. Är inte det tydligt kan jag lova att det leder till både konflikter, dålig produktivitet och definitiv avsaknad av engagemang.

Något punkter att tänka på:
  1. En av de viktigaste faktorerna som ett tydligt förankrat mål bidrar med för ditt team är – Ansvarstagande. Ansvar och tillit från dig som chef är en betydande och viktig motivator. För att kunna hålla människor ansvariga behöver du vara tydlig med förväntningarna. När det finns tydliga förväntningar tydliggör du samtidigt som du ger ansvar till teamet att leverera. Detta har absolut inget att göra med att peka med hela handen och detaljstyra. Det har allt att göra med tydlighet, tillit och att ge ansvar och befogenheter för att kunna leverera.
  2. Genom ett tydligt mål är det betydligt enklare att prioritera. Enligt min erfarenhet pågår det mycket onödigt arbete på många arbetsplatser som inte tillför något värde mer än att göra människor upptagna och stressade. Exempel på detta är att skriva dokument som ingen läser, Analysera statistik och ta fram underlag som aldrig används men där det ändå är en eller flera som behöver rapportera siffrorna varje vecka/månad. Chefer som blir kallade på möten som de egentligen inte behöver delta på.
    När ledare anger en tydlig riktning tenderar onödigt arbete falla bort eller prioriteras bort helst om man dessutom har en ”deadline”. Tydligt mål ger också teamet och dig själv som ledare mycket enklare att prioritera.

    Ett bra verktyg för att enkelt kunna prioritera arbetet finner du i Pomodoro metoden
  3. En viktig del som ledare är att skapa engagemang, tillhörighet och syfte. Riktning och mål hjälper då det blir enklare för teamet och de enskilda teammedlemmarna att hitta sin motivation.
Det finns en skillnad mellan bra och dålig riktning. Här är några av de viktiga delarna.

1.Låt teamet om möjligt vara med och forma riktningen och målet. Det i sin tur ger engagemang och delaktighet vilket också innebär för de flesta att det tar stort ansvar för arbetet. Ibland kan det dock inte vara läge att stanna och diskutera riktningen helst inte i en nödsituation.

2.När medarbetarna själva har fått bidra och när de själva förstår orsaken till varför vi gör som vi gör, är det mer troligt att de är investerade i resan då de kan se hur deras arbete bidrar till helheten. Man ska inte underskatta styrkan i att låta medarbetarna veta att de är behövda.

3.Målet behöver vara specifik för att teamet ska se riktningen som behöver tas. Det är dock värt att komma ihåg att autonomi är en viktig del av motivation. Det betyder att det kan vara en bra idé att låta teamet arbeta flexibelt inom gränserna för målet. Du kan till exempel berätta för ditt team vad som behöver åstadkommas utan att berätta för dem exakt hur de behöver göra det. Detta ger dem friheten att räkna ut ett bra sätt att gå vidare. Vilket i sin tur samtidigt bygger ett effektivare och mer högpresenterande team som själv kan ta beslut.

4.Det behöver finnas ett tidsintervall och du som ledare behöver möjliggöra för teamet att få tillräckligt med tid under detta tidsintervall. Det innebär inte att du som ledare ska säga, “gör det när det finns tid” utan du behöver förvissa dig om att tid finnes. ”Gör det när du har tid”. Det är för vagt, för medarbetaren kanske aldrig får tid!
Var specifik om tid och datum du behöver saker. Detta hjälper teamet att ställa in prioriteringar och hantera den egna arbetsbelastningen. Det hjälper dem också att ha dialog med dig om konkurrerande prioriteringar.

5. Slutligen följ upp kontinuerligt för att kunna se hur processen fortlöper och om ni behöver göra något för att det har uppstått något. Samma här med att vara tydlig med när uppföljning ska ske så att teammedlemmarna vet förutsättningarna. Då kan de lättare signalera om något oförutsett inträffar.

Detta fungerar oavsett om det bara gäller ditt team eller på ledningsnivå inom företaget. Det är inte på något sätt någon raketforskning utan mycket är, sunt förnuft, tydlighet, delaktighet, engagemang och uppföljning.

– Vad har du för tips hur du jobbar med ditt team omkring riktning och mål?
– lämna gärna en kommentar vad du vill läsa mer om eller vad du tyckte om detta ämne.

#mål #riktning #ledarskapivärldsklass #teamcoach

Share This