6 nycklar till bra ledarskap

6 nycklar till bra ledarskap

  Skapa en vision: Att kunna göra stora drömmar till genomförbara planer samtidigt som arbetsteamet hålls engagerade är viktiga delar av ledarskapet. Några steg på vägen för att uppnå detta är, steg 1 är att kunna lägga ut en plan för genomförandet för att nå...
Hur ofta utvärderar du ditt liv?

Hur ofta utvärderar du ditt liv?

Om du vill ändra dina resultat måste du först ändra ditt tänkande. Fråga dig själv dessa frågor för att börja gå från tanke till handling. Jag behöver ständigt fundera på att tänka i banorna hur jag på bästa sätt kan hjälpa de företag och de kunder som anlitar mig för...
Är du en motiverande ledare?

Är du en motiverande ledare?

Dagens ledarskap kräver att du är både tydlig och inspirerande och vågar låta medarbetaren komma fram till den bästa lösningen på uppgiften som ska lösas. Hur kan du som ledare skapa arbetsglädje och motivera dina medarbetare? Jag brukar ibland jämställa det med att...