(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

 

Återkommande när det gäller många ledare är att de har modet och förståndet att kunna göra val att gå sina egna vägar där de vill och där det behövs. Ibland så kan det dock vara svårt att se om man fastnat i hamsterhjulet och av bara vana gör som alla andra även om det inte gagnar verksamheten eller ledarskapet långsiktigt. Vid detta tillfälle lägges fokus på dig som ibland känner att du håller dig själv tillbaka. Med detta fokus på om du ibland hamnar där, se vad du kan göra för att inte fortsätta hålla dig själv tillbaka.

 

Varför du kanske håller dig själv tillbaka

Troligen för de allra flesta så är det helt oavsiktligt och omedvetet, att man håller sig själv tillbaka. Troligen så är det något du har med dig från förr som håller dig tillbaka för att skapa det du egentligen vill. Oavsett så är det lätt att fastna i sitt eget huvud och det kan vara svårt att gå från tanke till handling. Många ledare tenderar också att premiera utveckling och förflyttning för sina medarbetare vilket givetvis är en mycket bra egenskap som många kloka ledare gör. Det du ska vara uppmärksam på är att du inte glömmer bort dig själv och den egna utvecklingen. Vem vill ha ett ledarskaps som är kvar i 80-talet när de andra är på 2020-talet? Inte helt ovanligt hörs ibland röster om att man kan ”känna sig egoistisk” eller ”vad ska andra tro”,  men viktigt både för dig, medarbetarna och organisationen att du också får och tar möjligheterna för utveckling.

 

På vilka sätt kan det visa sig att du håller dig själv tillbaka?

Det kan vara; självsabotage, dina begränsande övertygelser, rädsla för att misslyckas och för den delen också rädslan för att lyckas. Det är faktiskt ganska jämnt fördelat mellan de två gällande rädslan för att lyckas – och eller misslyckas.

Vad du än vill kalla dem, här är några av de vanligaste anledningarna att någon håller sig själv tillbaka:


Fokus ligger på sådant du inte kan kontrollera

Går inte att adressera detta tydligt nog men att lägga fokus på det du faktiskt inte kan kontrollera är både energi dödande och sätter dig i en sits av att bara flyta med och att du inte har kontrollen. När en ledare känner sig maktlös, hjälplös och värdelös, är det mer sannolikt att denne luta sig tillbaka och observerar, snarare än att denne vidta åtgärder. Man ifrån säger sig omedvetet den egna kontrollen. Detta är vad vi vill undvika!
”The Sphere of Control” är en modell som hjälper människor att fokusera sin tid och energi på de saker de kan kontrollera så att de kan göra en större inverkan där det får som bäst utfall. Den visualiseras oftast som tre cirklar. Där den inre cirkeln som heter kontroll är det du faktiskt kan kontrollera.

Hur du kan använda dig av den med 4 enkla steg:

  1. Tydliggör situationen
  2. Identifiera och synliggör det som ligger utanför din kontroll och din påverkan
  3. Identifiera och synliggör det som ligger inom din kontroll och påverkan
  4. Börja göra det som ligger inom din kontroll och släpp det du inte kan påverka och kontrollera.

Ju mer du fokuserar på det du kan kontrollera eller åtminstone påverka, desto mer nöjd kommer du att känna dig. Du kommer att vara mer benägen att vidta åtgärder och slutföra uppgifter som ligger inom din kontroll.

Om ditt mål är för stort, bryt ner det till mindre delmål. Du kommer utan tvekan att kunna ta kontroll över mindre delar av det övergripande målet.

Du kommer att skapa ”momentum” när du gör framsteg, och du kommer att bygga en känsla av att vara effektiv. Det vill säga, du kommer att känna att när du försöker uppnå något kommer du sannolikt att lyckas. Alla dessa aspekter tillsammans gör att du är mindre benägen att stå i din egen väg och att du håller dig själv tillbaka.

 

Riskera inte att hålla dig själv tillbaka genom dina antaganden


Dagligen gör vi antaganden så som att vi antar att när vi lämnar barnen i skolan kommer de att bli väl omhändertagna. Ett annat exempel kan vara att det är lika bra att ta bilen till jobbet idag för tidigare i veckan har inte tunnelbanan fungerat som den ska. Om vi ​​inte gjorde sådana antaganden skulle vi troligen vara ett nervvrak för det mesta och oroa oss för vad som kan gå fel!

Men många ledare gör antaganden på jobbet som formar deras beteende på ett negativt sätt. Här är några exempel:
Finansiering: Förutsätter att det inte finns tillräckligt med pengar för det nya projektet eftersom jag fick nej förra gången jag frågade om tidigare projekt.
Balans mellan arbete/liv: Förutsätter att kollegor kommer att uppfatta dig som slapp om du lämnar jobbet i tid.
Arbetsbelastning: Förutsatt att din överordnade chef redan känner till dina nuvarande prioriteringar och din arbetsbelastning.

Du kan nog se den röda tråden i dessa exempel. Antagandena hindrar oss, eftersom vi antar att vi redan vet svaret. Det betyder att vi håller oss tillbaka genom att aldrig ens ställa frågan!

Slänger in de berömda orden som Michael Jordan ska ha sagt:

”Du missar 100% av de kast du aldrig gör”

Du håller dig själv tillbaka när du har större fokus på konsekvenserna än målet

En bra fråga att ställa och som förekommer vid våra coachningar är:

” Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? ”
                                            eller
” Vad skulle du göra om det inte fanns några dåliga konsekvenser? ”

Dessa frågor hjälper dig att tänka möjligheter istället för hinder.
Många ledare håller sig tillbaka genom att fokusera för mycket på om vad som kan hända och då oftast det negativa. Ibland är det befriande att tänka på vad man skulle göra om det inte fick några konsekvenser. I många fall är svaret på frågan uppenbart och rakt fram, eftersom vi instinktivt vet vilken åtgärd vi ska vidta. Inom coachingen är det detta vi vill få fram att se saker i perspektiv och att se till att individen rör sig framåt genom att se att de själva också har svaren. Vi tar med frågorna udden av det hemska som man tänker kan hända. När du tar kontrollen och vet vad du ska göra kan du också börja utarbeta några strategier för olika scenarios för att oavsett utfall sitta i förarsätet. Detta kommer att hjälpa dig att göra framsteg och hålla farten uppe. Det är trots allt ingen idé att oroa sig för misslyckanden om du aldrig ens försöker lyckas.

 

Du håller tillbaka dig själv när du prioriterar dig själv sist

Du är liksom inte värd att prioriteras, eller?!
Många omtänksamma ledare fokuserar på alla andra först och sätter sig själva sist. Detta kan till och med leda till skuldkänslor om vi gör något positivt för oss själva. Vi är så fokuserade på att lyfta och stötta andra, att vi glömmer bort oss själva. Detta blir ett problem när det hindrar oss från att ta möjligheter som kan förbättra vår karriär, eller bara vår arbetssituation och välbefinnande i allmänhet. Men ofta är sättet att visa sig som en bra ledare att sätta sig själv först. Du är mer benägen att må bra med dig själv och ha ett positivt tänkesätt. Att sätta dig själv sist riskerar att du blir besviken, utmattad och tappar den egna motivation. Det här är inte bra egenskaper när du försöker vara en bra ledare.

Tänk metaforiskt på säkerhetsgenomgången när du ska flyga. Sätt först på dig din egen syrgasmask innan du hjälper någon annan. Du behöver vara hållbar inte bara för dina medarbetare utan även för dig själv så att du på bästa sätt kan stötta och hjälpa dem.

Läs gärna även :
https://way2grow.se/behover-ledare-utvecklas/
https://way2grow.se/finner-du-dig-ofta-i-situationer-dar-du-har-tagit-pa-dig-for-mycket/

Håller du dig själv tillbaka i ditt ledarskap eller har du kanske sett andra göra det?
Skriv gärna nedan i kommentaren och berätta vilka konsekvenser det fick.

#hållerdudigsjälvtillbaka #jaghållermigsjälvtillbaka #ledarskap #chefensbästavän

Share This