(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Ni har säkert redan hört uttrycket ”people join companies and leave bosses”. Hur viktigt är det egentligen att vara en sympatisk ledare? Forskning tyder på att det är viktigt att som ledare kunna vara sympatisk. Många medarbetare menar på att brist på emotionell intelligens hindrar deras chefer från att skapa effektiva team. Det som hindrade ledarna var deras oförmåga till behövd kommunikation. Den vanligaste synpunkten var att inte synliggöra teamets och medarbetarens prestation. Annat som nämndes var också att ta äran för andras jobb och inte finnas tillgängliga för medarbetarna.

Arbetsmiljön har storpåverkan på det långsiktiga resultatet

Ett viktigt första steg för ledaren att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna blir sedda, hörda och där engagemang kommer många gånger tillbaka till ledarens förmåga till självledarskap och ökad emotionell intelligens. Du måste först kunna leda dig själv och förstå dig själv innan du kan leda andra och idag då vi har hög kompetens på många arbetsplatser av utbildade och självständiga medarbetare så är den emotionella intelligensen det som kan bidra till hur ledaren upplevs som en human ledare. Hur denne får andra att känna sig.

På 1990-talet så började man prata om vikten av den emotionella intelligensen och i framkant med detta var psykologen Daniel Goleman som menade att emotionell intelligens var att ha förmågan att hantera känslor både hos sig själv och hos andra.
Läs även: Länk

Att vara känslomässigt intelligent är inte detsamma som att vara känslig. En person med hög emotionell intelligens har vanligtvis bra koll på sina känslor och kan bättre hantera uppkomna situationer. Den förmågan möjliggör för ett ledarskap som uppskattas hos medarbetarna och som också ger positiva resultat inom den organisation där dessa ledare verkar. Det är viktigt för medarbetare att se att ledaren finns där för dem.

4 Tips till dig som vill utveckla en hög nivå av emotionell intelligens.

Då kan följande punkter vara bra att tänka på:
Skapa egen medvetenhet för ditt agerande.
Många går igenom livet på autopilot, omedvetna eller oberörda om hur deras humör kan påverka andra. Att bli medveten om sina egna beteenden kan vara avgörande för att förstå ”avsikt kontra effekt.” När jag gör 360 kartläggningar kan det bli väldigt tydligt vid feedback av resultatet för vissa ledare hur stor effekt deras ord, humör och beteenden har på andra.

Utveckla din empatiska förmåga.
Som ledare är det bra att ha förmågan att förstå hur en annan person kan känna, särskilt om det skiljer sig från hur du kanske känner som reaktion på en viss situation. Att anta kan vara farligt; det bästa sättet att ta reda på vad den andra personen verkligen känner är att ha en dialog omkring det berörda ämnet. En viktig del är att kunna lyssna på vad den andra personen säger och inte på vad du förväntar dig att höra eller att du har all fokus på vad du själv ska säga/svara.

Tydlig kommunikatör.
Vikten av tydlig kommunikation kan inte överskattas. Att se till att du förstår – och blir förstådd – förhindrar oklarheter, feltolkningar och ofta konflikter.

Din Stresshantering.
Stress är oundvikligt i de flesta arbetsmiljöer, men hur vi reagerar på stress kan vara avgörande.

Din stressnivå påverkar inte bara din egen hälsa och förmåga att tänka och kommunicera tydligt, utan även dina anställdas stressnivå.
Emotionell reaktivitet på händelser hanterat felaktigt kan få djupgående misstro till ditt ledarskap.

 

Att ha förmågan att känna in och känna igen de känslor som du och andra kan uppleva kan göra dig till en stabilare ledare, en human ledare. Att samarbeta tillsammans med en ledarskapscoach kan exponentiellt öka din självmedvetenhet och hjälpa dig att utveckla relationsförmågor som empati, tolerans, stöd och uppskattning. Något som kommer uppskattas av dina medarbetare. Glada och engagerade medarbetare är många gånger nyckeln till framgångsrika organisationer.
På Way2Grow så jobbar vi för att stötta ledare och deras organisationer i arbetet att få utvecklande ledare och engagerade medarbetare.

#emotionell intelligens #humantledarskap #Ledarskapscoaching

Share This