(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

1. Leda sig själv.
Allt börjar med att veta hur man själv agerar, reagerar och känna sig själv. I det ingår att våga vara sig själv med både plus och minus sidor och vara väl medveten om dessa. Att våga bjuda på sig själv  utan att uppleva att man behöver bli för privat.

2. Förstår Ledarrollen.
Som ledare är du en förebild som kan sätta bra exempel för andra chefer inom organisationen. Är väl införstådd med sina egna samt företagets värderingar. Att behärska balansgången mellan de organisatoriska intressena, kundens intressen, styrelsen intressen samt medarbetarnas och kunna navigera inom dessa.

3. Kan Delegera.
En bra ledare delar inte bara med sig av uppgifter, utan även befogenheter och mandat att utföra dem. Dels för att ansvaret får andra att växa, dels för att den medvetna ledaren inser att man inte kan göra allt själv. En bra ledare vet hur man delegerar på ett bra sätt som blir hållbart för en själv och utvecklar medarbetarna. Givetvis så går äran också till den som utfört arbetsuppgiften när det ska presenteras.

4. Har ett Coachande förhållningssätt .
Kommer inte alltid med svaren utan förstår att hjälpa andra att utvecklas genom att ställa frågor och vara öppen för andra lösningar än den man själv såg framför sig. Man kan både uppmuntra och ge konstruktiv feedback för att hjälpa den andra att utvecklas.

5. Hantera konflikter.
En bra ledare lyssnar, tar in och agerar snabbt som ett föredöme även när det hettar till. Det handlar såväl om egna personliga konflikter som att supporta medarbetarna med deras om så behövs. En bra chef jobbar också för att på bästa sätt försöka att förebygga konflikter.

6. Tydlig kommunikatör.
En bra ledare är tydlig med mål och vision och kan uttrycka sig på ett sätt skapar enighet snarare än oro. Chefen förmår att tydligt visualisera det övergripande målet så att varje medarbetare förstår sin egen del och roll. En bra chef ”walks the talk” och förstår innebörden i att på så sätt visa vägen.

7. Kan ta beslut.
En bra chef har modet att fatta beslut, men också modet att riva upp ett felaktigt beslut och snabbt ställa om. Att behärskar att vara både flexibel och ha sikte mot målet samtidigt som denne har örat mot marken för att hålla sig ajour om förändringar utom den egna organisationen som kan påverka koncernen/företaget. Ledaren har förmågan att se när det behövs snabba beslut och när det behövs mer tid för att gå igenom beslutsunderlag. Kan hålla sin linje samtidigt som denne behärskar att se det från flera perspektiv och överväga kommande steg.

8. Leda sitt team.
En bra chef bygger team och kan attrahera skapandet av bra attityder inom teamet. Denne tar hänsyn till mångfald och tar in individer som kompletterar varandra och inte de som är spegelbilder av chefen själv. En god ledare omger sig inte bara med ja-sägare.

9. Når resultat.
En bra ledare är målinriktad och hjälper till att skapa resultat. Denne ser vad dennes team kan bidra med och hur de kan utvecklas ytterligare för att hjälpa organisationen nå sina mål. Chefen kan ha flera perspektiv och se till styrelsens, arbetsgivarens bästa och ger Hållbarhet både för sina medarbetare och för sig själv.

Se även: Ledarskap handlar om att behärska flera olika delar.
https://www.youtube.com/watch?v=XWFrbKB_gIo

Ett gediget arbete att vara chef och ledare och ni som kan bocka av flera av dessa punkter ska sträcka på er och samtidigt fortsatt jobba för den egna utvecklingen samtidigt.
Hoppas Ni uppskattade vår lista och vill ni ha ett bollplank med certifierade vana coacher med egen ledarerfarenhet så kontakta oss redan idag.
Vi har allt abonnemangstjänster för coaching till individuella ledarskapsprogram och program för ledningsgruppen och teamen.

Vi är er samarbetspartner för er ledarskaps – och grupputveckling:
https://www.youtube.com/watch?v=aBqwiENfseE

Prenumerera gärna på vår youtube kanal så missar du inte när vi lägger ut fler kortare klipp inom bland annat ledarskap.

#ledarskapsutveckling #affärscoachstockholm #delegera

Share This