(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Som en klok och omtänksam ledare är jag säker på att du vet att du som ledare har en roll att fylla för att stödja och utveckla ditt team för bästa resultat och samverkan i teamet. Det bästa sättet att stödja ditt team är dock inte alltid självklart. I den här artikeln kommer vi att titta på några bra sätt att se till att dina medarbetare får det stöd de behöver för att utvecklas. När jag tänker tillbaka på min karriär lägger jag märke till vissa delar som sticker ut. En del av dem handlar om att vara extremt stressad. Dessa perioder av stress fick mig att känna större oro, jag sov sämre och jag tog betydligt fler dåliga beslut. De gånger jag kände mig som mest stressad var när direktiven inte var tydliga och vid tillfällen då jag upplevde att jag saknade det stöd jag behövde från mina chefer. Ditt team behöver ditt stöd så att de inte känner på samma sätt.

Vad du kan tänka på som kan få ditt team att känna ditt stöd.

1. Tydligt definiera roller och ansvar

Ett tydligt sätt du kan stödja ditt team är att se till att roller, ansvar och befogenheter är tydligt kommunicerade. När människor inte är säkra på vad de är ansvariga för, finns det större risk för konflikter, osäkerhet och att man inom gruppen inte vet vem som ansvarar för vad vilket kan leda till att man börjar att skylla på varandra. Otydlighet kan resultera i irritation, frustration och vi och dom känsla. När du tilldelar uppgifter till någon måste du kommunicera tydligt till hela teamet. Det värsta du kan göra är att berätta för en gruppmedlem att de är ansvariga för en uppgift, men du berättar det inte till resterande i gruppen att du givit denna ansvaret. Tydlig och bra kommunikation inom detta område gör att du får ett team som vet sitt ansvar och tar ansvaret för de vet att de har rätt befogenheter för det. På så sätt undviker du trevande beteenden för att ingen vet vem som ska göra vad och du får med största sannolikhet också ett team som kommer med egna förslag på förbättringar och utveckling.

2. Stöd ditt team genom kontinuerlig feedback och dialog

Vi vet alla vad bra feedback kan göra och vi vet alla också mycket väl vad dålig feedback kan se till att stjälpa för dig som ledare och ditt team när det gäller bland annat engagemang och kreativitet. Ge kontinuerlig feedback och förstärk de beteenden som du vill se mer av genom att lyfta det som positiv feedback när du ser teammedlem eller team göra bra resultat och utvecklande feedback ger du sakligt och med dialog för att involvera hur det kan göras nästa gång som förbättring. Det är viktigt att du regelbundet stämmer av med medarbetarna så att det känner att du finns där men ge dem utrymme att utveckla och utvecklas själv. Detaljstyrning är INGET en mogen ledare ska ägna sig åt. Ju tydligare kommunikationen är om vad du behöver och vad dina medarbetare behöver och hur dialog ska ske så blir det mindre missförstånd och mindre oro i teamet och så även för dig som ledare. HÄR får du tips på bra sätt att ge feedback

3. Var tillgänglig

Det innebär inte att du alltid måste ha en öppen dörrprincip, när du själv har mycket men vissa har gått på myten om att visa andra att ju mer man har att göra och ju mer stressad man verkar ju viktigare är jobbet man gör. Som ledare så bör organisationen se att det viktigaste jobb du kan göra är att se till att teamet har rätt förutsättningar och levererar bra resultat. Det innefattar att också finnas tillgänglig. Om du alltid eller väldigt ofta är för upptagen för att prata med ditt team så måste du se över din egen arbetsbelastning och kunna prioritera ditt eget arbete. Kan tips om Eisenhower principen som kan hjälpa dig vara ett bra hjälpmedel för rätt prioriteringar. Du kan ladda ner den gratis HÄR.

För att se till att du gör dig själv tillgänglig:

Avsätt tid i kalendern och håll denna tid tillgänglig att just leda. Finns inte behovet just då från teamet kan du absolut göra annat men prioriteten bör ligga på att finnas tillhands. Prata med dem, fråga hur det går etc.

Boka individuella möten och möten med hela teamet. Låt inte andra möten gå före detta. Prioriterar du inte dessa möten så är det som att du säger till ditt team att du inte värderar dem tillräckligt för att ge det stöd som eventuellt behövs. Även ett moget team behöver se att du som ledare finns tillgänglig för dem.

4. Stå bakom ditt team

Naturligtvis ska du inte ignorera problem som ditt team kan ha orsakat men ditt team behöver kunna känna att du ändå finns där för dem och att ni tillsammans jobbar er igenom detta för att det inte ska hända igen. Om ditt team ser dig backa eller kritisera dem vid första tecken på konflikt, kommer de att börja känna sig utsatta. De kommer att uppleva att du inte är där för att stödja dem och att du inte står stadigt kvar som ledare de gånger det blåser mot vind.

Läs även: Skapa en positiv och lönsam företagskultur

5. Ha en utvecklingsplan både för individ och team för att få utvecklas

Ett team som inte lär sig stagnerar. Team som inte ges möjlighet att utveckla sina färdigheter kommer ofrånkomligt övertid att skapa oönskade attityder och egenheter. Det är upp till dig att ge möjligheter att lära genom exempelvis mentorskap, utbildning eller coachning på jobbet. Tänk också på att göra teamet starkare genom att de ska kunna täcka upp för varandra så att inte för få sitter på spetskompetens som inte kan utföras om någon av dessa blir exempelvis sjuk. Du vill inte hamna i sitsen att någon slutar och ingen vet hur uppgiften ska utföras. Bygg en stödjande teamkultur, där medarbetare känner att de kan samarbeta för att lösa knepiga problemen och dagliga arbetsuppgifter.

Hoppas att du fann punkterna intressanta och troligen så känner du helt klart till dem men frågan är om du ofta eller aldrig följer dem?

Dela gärna med dig i en kommentar här nedan på andra bra sätt att stödja ditt team? Lämna gärna en kommentar nedan.

 

Läs även: Hur optimerar du team engagemanget
Kanske finner du då också denna intressant: Har du omotiverade teammedlemmar, ställ dessa frågor

Share This