(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Oavsett om ni nu snart kommer att gå tillbaka till, alla på kontoret igen eller om ni fortsatt kommer att ha flexibilitet omkring vart medarbetarna jobbar ifrån, så är det dags att ändå se över hur du som ledare kan optimera engagemanget i teamet med de förutsättningar som är inom er organisation.

Om det är något vi har fått lära oss eller iaf försökt att lära oss som ledare och medarbetare under denna pandemi, så är det att finna lösningar med det man har att förhålla sig till och den verklighet som erbjuds just där man själv befinner sig. Oavsett om ni nu alltså kommer ta in medarbetarna igen eller fortsatt jobba på distans så är högt teamengagemang nyckeln till teamets välmående och produktivitet.
I detta blogginlägg bjuds det på tips på hur du som ledare kan optimera teamets engagemang genom b.l.a känsla av samhörighet samt hur du som ledare behöver vara drivande i denna process.

Vad du som ledare kan visa på som är viktiga pusselbitar för välmående och engagerade team och teammedlemmar:

Uppmuntra medarbetarna till att skapa hållbara rutiner

Det kan som chef upplevas som enklare om de kommer in på kontoret då du kan se när de kommer, vad de gör och när de går men jag tänker att detta kan du göra även om alla inte är på plats samtidigt genom att ha regelbundna avstämningsmöten för teamet. Du kan även oavsett om de är på kontoret eller inte fråga dem hur de upplever det med sina rutiner för att se om det är något du själv kan vara behjälplig med ifall det visar sig att en medarbetare har svårigheter att själv skapa goda sådana. Tänk också på att föregå med gott exempel, vilket kan innebära att om du skickar ett mail efter kontorstid om du då förväntar dig svar direkt på morgonen som senast så är du en del till att det kan vara svårt för medarbetarna att skapa hållbara rutiner. Med bra rutiner får man oftast mer gjort.

Behåll eller skapa den goda sociala närvaron

För att upprätthålla en social arbetsmiljö kan du föreslå regelbundna möten eller varför inte AW eller fika träffar. I mötena få in små korta frågesporter eller gruppsamtal med tema som gör det möjligt för anställda att tala med varandra och dela sina vanliga arbetsplatskonversationer. När människor känner sig som en del av ett teamet är de mer engagerade att arbeta hårt för det gemensamma målet och för att sammanhållningen ska vara fortsatt bra.

Ha tydliga mål

Men nu tjatar hon om de där jäkla målen igen och med god anledning.  Ett bra sätt att motverka att medarbetarna går i olika riktningar och tappa produktivitet är att sätta uppnåbara och utmanande både korta och långsiktiga mål. Mål ska vara utmanande, men de ska också vara möjliga. Om de inte är möjliga får det en motsatt effekt. Bra mål kan vara att få in den där nya kunden, att få bort delar av ”back loggen” eller bara att minimera bruset så att du kan fokusera på det viktiga. Mål ger fokus och struktur men kom ihåg att mål behöver kontinuerligt följas upp.

Regelbunden kommunikation

Vare sig du träffar dina medarbetare online eller fysiskt på kontoret så är kommunikation och hur du kommunicerar viktigt. Fastställ regelbundna möten och samtal. Medarbetarna kommer att kännas sig lyssnad på (en bra kommunikatör är även en bra lyssnare) och du kommer kunna få information hur saker fortskrider och om det är något som du behöver vara medveten om.

Var proaktiv

Du kanske kommer att ha det precis som du haft det med ditt team under hela pandemin men det kommer troligen nu bli så att du träffar teamet kanske både fysiskt som tidigare men mer sällan då det kommer att erbjudas flexibilitet. Tro inte att du kommer hinna fånga upp allt då ni ses utan var proaktiv och stäm av ofta med medarbetarna. Det har ju framkommit vissa studier nu som pekat på att de vi kanske trodde skulle klara detta bäst de introverta istället har en stor del som inte alls gillat att jobba hemifrån så ta inget för givet och tro inget utan ta reda på hur det faktiskt förhåller sig.
Fråga regelbundet hur de vill kunna känna mer tillhörighet. Vad är viktigt för dem för att känna sig motiverad med fler frågor och ställ det till oavsett om de i höst kommer vara på kontoret eller inte.

Erbjud utbildning och möjligheter för karriärutveckling

En annan viktig del i att få engagemang är att erbjuda regelbunden utveckling. Det finns många online -resurser som erbjuder arbetsplatsutbildning inom olika områden som kan hjälpa anställda att utveckla nya färdigheter och förbättra sina kunskaper. Det finns också det vi erbjuder att vi fysiskt och online träffar teamet och vi erbjuder både coaching program och föreläsningar/workshops och dessa kan givetvis kombineras utifrån önskemål och behov. De vi erbjuder kommer att öka engagemanget, den egna motivationen, effektiviteten och kreativiteten allt utifrån gemensam plan.

Hur högt upp är detta på agendan inom din organisation?

Share This