(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Vet inte hur många gånger det sagts att det sitter i väggarna när vi tar upp det här med hur viktigt det är att kontinuerligt jobba med kulturen på arbetsplatsen och varför det inte hänt något sedan sist. Att vissa organisationer sätter sig platt och tillåter en ogynnsam företagskultur är en gåta.

I flera studier visar det sig att det är vanligare för kulturstyrda bolag att ha en betydligt bättre avkastning. Andra studier visar också på att fler investerare börjar att analysera företagskulturen på olika sätt för att se om det är en klok investering. Företagskulturen och arbetet med denna borde alltid vara med högsta prioritet och ett fortlöpande arbete utan slut. Precis som inom utveckling av medarbetarens kompetens så verkar kulturer ses som något man önskar kunna göra med någon enkel ”quick fix” Ingen av dessa kommer dock att vara ett ”quick fix”. Kulturen bygger mycket på att kunna bestämma, leva dem och kommunicera ut vilka spelregler man vill ha inom organisationen. En bra, tydlig och levande företagskultur som bygger på uppmuntran, tilltro och att hjälpa varandra är alltid en vinnare i det långa loppet.

En företagskultur är det som beskriver hur man gör saker och ting på ett företag och varför man gör det.

Trots att det i min värld borde vara självklart av ovan anledning att skapa en hälsosam företagskultur ser vi i flera fall det motsatta göras.

Dåliga ursäkter för att inte jobba med företagskulturen.

Jag har diskuterat detta med en del av de ledningsgrupper jag kommit i kontakt med att lägga denna punkt som en stående punkt på agendan att diskutera och implementera och följa upp på ledningsmötena. Förvånande nog kommer det många ursäkter och undanflykter. Här kommer några av de bästa, eller det mer korrekta ordet är de sämsta.

”Vi har inte tid”

Att säga att man inte har tid att jobba med företagskulturen är galet. Vad kan vara viktigare? Om du är trygg i och är förvissad om att ni redan har en lysande bra företagskultur så kan det möjligtvis vara godkänt att inte prata om denna punkt på varje ledningsmöte. Om inte företagskulturen är gynnsam i varenda vrå så är mitt spontana svar att ni prioriterar fel.

”Det ligger inte på mitt bord, andra får göra det”

Oavsett om du är VD, avdelningschef eller medarbetare så ligger det i allas ansvar att möjliggöra för en bra företagskultur.

”Det passar inte så bra nu för att….”

Oavsett om det är en stor omorganisation som ska göras, en ny VD som ska tillsättas så kan man inte sätta arbetet med företagskulturen på vänt, iallafall inte om man inte önskar att den blir ännu sämre först. Vad kan ni ändå göra med de förutsättningar som finns nu?

Hur ni kan skapa en gynnsam företagskultur

Här är 7 bra nycklar för att skapa en företagskultur. En som även fungerar på distans.

1. Ta redan på hur nuläget ser ut.

Det första steget innan något annat är att göra en grundlig analys av existerande kultur. Vet ni inte hur det ser ut idag så är det svårt att få det önskade resultatet. Kom ihåg att involvera medarbetarna och varför inte kunder och leverantörer som också har kontakt med verksamheten. Försök att få till en 360 genomgång.

2. Hur vill ni att det ska vara.

Hur ni vill att kulturen ska vara i framtiden.  Involvera även i denna process medarbetare, kund, leverantör. Med ett tydligt nuläge och önskat läge kan ni sedan ta fram en plan för att göra förflyttningen till det önskade läget. Kom ihåg att i detta steg också tydliggöra den gemensamma målbilden.

Way2Grow´s målbild är att:
Att utveckla ledare i världsklass genom att skapa en engagerad och stark kultur i organisationer och att möjliggöra för att öka medarbetarnas engagemang genom att utveckla värderingsbaserade kulturer

3. Definiera vad ni ska stå för

Hit hör värderingar och hur:et. Hur vill ni vara och hur ska det göras. Gäller både internt och externt i kontakter med andra. Det här är företagets DNA så lägg tid på att arbeta fram detta. Tillsammans.

4. Klargörande och tydlig kommunikation av företagskulturen

Företagskulturen ska givetvis kommuniceras till nuvarande medarbetare och framtida medarbetare vid deras
”on boarding”. Det ska finnas tydliga riktlinjer och detta är ett fortgående arbete som ska genomsyra verksamheten. Det ska vara en öppen och tydlig dialog och detta är något som kan skapa en lojalitet inom organisationen så länge som även ledare lever som de lär.

  1. Var öppen för dialogAllt är inte alltid svart eller vitt och allt behöver inte alltid vara som det alltid varit. Ta med det i beräkningarna så att ni fortsatt har en öppen dialog omkring kulturen. Kanske är det något som efter vägen behöver justeras. Kväv inte åsikter som kan leda till konflikter bara för att det inte är 100% i linje med vad som tidigare beslutats. Människor är olika och har olika behov. Alltför strikta regler innebär ett försök till ”one-size-fits-all”. Om du visar att du ser och hör kommer medarbetarna, kunden att känna att de de blir lyssnad på där de är.
    Tycker du att svåra samtal är jobbigt så kan vi tipsa om vår e-bok inom ämnet som heter just svåra samtal. Där tipsar vi om tillvägagångssätt för att komma igenom samtalet och få ett bra slutresultat. Du hittar denna e-bok: HÄR https://way2grow.se/produkt/e-bok-svara-samtal/

Slutligen: En bra företagskultur byggs från toppen. Det spelar ingen roll hur bra medarbetarna kämpar för detta om inte ledarskapet och beslutsfattare inom organisationen inte gör det. Alla de 5 punkterna ovan kommer inte att hjälpa att långsiktigt få den företagskultur som ni vill ha om det inte jobbas med från ledningsnivå och genomsyrar allt det som företaget gör internt och ut mot sina yttre kontakter.

 

Vad är dina tankar om hur fler företag ska lyckas med sin företagskultur?

#företagskultur #Förändringsledning #arbetsmiljö #ledarskap #Ledningsgruppsarbete

Share This