(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

11 tips inför kommande förändringsarbete

Frågor att tänka och fundera på innan ni inleder ett förändringsarbete
Som chef och ledare i mer än 20 år så har jag varit med om en hel del förändringsarbeten inom företag och organisationer, vissa lyckade och vissa inte. För ett lyckat arbete så kräver det mycket av hela organisationen och ett lyckat resultat börjar långt innan man kan tro. Ett initialt tips kan vara att jobba med det coachande ledarskapet.
Här nedan kommer några av de punkter som du/ni inledningsvis kan se om ni svarar JA eller NEJ på.
1. Är målet samt varför ni gör det klargjort och grundat?

2. Har ni gjort klart tidsplan samt eventuella milstolpar på vägen?

3. Har alla involverade sina arbetsuppgifter klara för sig?

4. Har ni rätt support och mandat från företagsledning/styrelse?

5. Är det klargjort hur mycket tid från ordinarie arbete varje involverad person kommer att behöva lägga på förändringsarbetet och får denna person frigjord tid för att klara uppgifterna?

6. Har ni delgett samtliga den information de behöver samt har ni säkerställt att de uppfattat sin arbetsuppgift? Säkerställa ligger på dig ledningen/ytterst ansvarig.

7. Har ni gett all information som behövs och frågat om varje enskild som är involverad om de behöver mer information för att utföra arbetet?

8. Har ni säkerställt att de involverade har rätt kunskap/verktyg/befogenhet inom nödvändiga områden för att klara arbetet?

9. Har ni stöd från styrelse, ledning, närmaste kollegor för att genomföra arbetet?

10. Är alla involverade beredd att satsa de resurser som krävs för arbetet? (pengar, tid, personal)

11. Kan det vara bra att involvera en externt rådgivare för arbetet som inte är i det vanliga linjearbetet som kan fånga upp saker/händelser som missas?

Är svaret vet inte eller nej på en eller flera ovan, så behöver Ni klargöra detta innan ni kör igång.
Viktigt att även involvera de som kanske också initialt är emot förändringen och ha förståelse för att förändring är jobbigt för många så i denna process så behöver Ni lägga mer tid än vad Ni tror på att kommunicera och säkerställa att samtliga berörda förstått och är med på resan. Säkerställ också i ledningsgruppen när ni går ut med vilken information för görs inte detta samtidigt så kan jag lova av erfarenhet att informationen sprider sig snabbare än ni tror och ni vill inte stå och rätta information som någon annan sagt.
Föregå med frågor och svar i så stor utsträckning som möjligt innan det blivit frågor.

Det viktiga för ett bra resultat är att ni ger er själva de rätta förutsättningarna för att lyckas och då börjar det med att grundligt göra förarbetet.

Detta ovan kan du även som enskild individ som är med i förändringsarbetet använda dig av för att se om du har rätt resurser, befogenhet, förstått alla uppgifter.

Idag jobbar jag heltid som affärscoach, certifierad coach samt mentor och har verktygen som hjälper er att uppnå era mål, finnas där för era medarbetare och göra ett bestående resultat inom organisationen. Hur mycket skulle det vara värt för er samt organisation/medarbetarna tror du att ha någon som jobbar med er och organisationen i detta?

Jag Brinner för att utveckla individen, ledaren och organisationen som vill utmana och utvecklas för att maximera sina resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och med min erfarenhet inom förändringsledning så är jag övertygad om att jag kan vara en bra resurs.

Följ mig också gärna i mina olika sociala media flöden så som här:
Linkedin: Marie Wetterstrand
Facebook: Way2Grow
Instagram: Marie Wetterstrand
Twitter: way2grow_se

Share This