(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Vägen till högpresterande team ligger i att som ledare förstå de olika stegen som är nödvändiga att ta och som alla team går igenom.

Du kanske tar över ett team där allt är tydligt, de delar teamets och företagets vision, de är självgående och supportar och stöttar varandra men det kan också vara att du tar över ett team i kaos där det drar åt olika håll, de vet inte vad som förväntas av dem och har därför skapat egna regler och riktlinjer.

I Vilket fall som helst så behöver du som ledare veta och förstå hur processen fungerar och även om Ni ligger i topp så se till att jobba för att gruppen ska vara kvar där. Får Ni in en ny medarbetare så behöver Ni många gånger gå igenom processen igen men då förhoppningsvis i ”light” version om Ni har en bra grund och struktur. Detta gäller även ledningsgrupper vilket inte alla ledningsgrupper tänker på. Är det en sammansvetsad ledningsgrupp och det kommer in en ny person som inte varit med så behöver Ni jobba för att den personen också kommer in bra, får förutsättningarna, att ni är öppna för frågor och förslag på annan lösning.

Vad innebär de olika stegen? Tänkte kort gå igenom dem.

Forming: I detta stadium är gruppen exalterad, glada samt att det finns en underliggande oro och vill ha svar på frågor som vilken är vår vision, vart är vi på väg, vad förväntas av mig. Individerna öppna ytligt trevliga och vill lära känna varandra.  Samtliga ny konstellationer av grupper brukar börja här. Som ledare så förbered dig och i de mån du kan kommunicera kommande steg, be om feedback på det Ni just bestämt för att säkerställa att alla förstått och är med på resan. Bjud in till dialog.

Storming: I detta stadiet så knackar det lite i fogarna och det är oftast större irritation mot varandra, företaget, chefen och frustration över sin egna prestation. Frågor som ofta kommer upp i detta stadiet kan vara vem ansvarar för detta, vilka processer gäller, vad får jag ut av detta, ska vi omorganisera igen och blir jag berörd? Du kan sällan undvika detta men som ledare så kan du vara uppmärksam på gruppens utveckling från första stadiet och vara tydlig i din kommunikation och supporta gruppen för att smidigare ta er genom denna fas. Du behöver förstå själv och kommunicera både inom grupp men också till andra nyckel personer inom företaget att du behöver lägga mycket tid på att rätta ut frågetecken, vara tillgänglig för frågor, släcka bränder mm.

Norming: Individerna börjar komma samman som grupp, hitta sina roller, gruppmedlemmarna känner sig involverade, de respekterar varandra, samarbetar för att nå grupp målen och det finns framtidshopp och tro i gruppen. Som ledare fortsätter du stärka, lyfta, involvera och för dialog för att tillsammans ta gruppen vidare.

Performing: Grattis till dig som ledare som har kommit så här långt med din grupp. Denna grupp kännetecknas av att de tror på och stöttar varandra fullt ut, alla bidrar för att resultaten ska uppnås, de kan fatta egna beslut och de delar både strategierna och visionen för gruppen och företaget. Uppstår en konflikt i detta läget så löser de denna konstruktivt. Här kan du som ledare jobba med ditt coachande ledarskap och bygga, stärka för fortsatt framgång, observera att du här också behöver vara öppen för individuell utveckling inom gruppen och att någon kanske vill ta nästa steg och jobba för att förverkliga detta för den gruppmedlemmen. Motarbetas detta så kommer gruppen engagemang att dala och det slutar med att de inte kommer att vara kvar på denna skala.  

I min coachning av chefer och ledare och med egen bakgrund som chef och ledare i drygt 20 år så har jag många gånger själv varit i dessa stadier och har lång gedigen erfarenhet av hur du kan agera i olika situationer. Många av de ledare jag har coachat har återkopplat att reflektionen, supporten och det nya perspektivet jag hjälper dem att se är av stor vikt i den egna utvecklingen som ledare men också att föra teamet vidare.

Ovan ger en liten kort inblick och jag hoppas att det kan vara till hjälp.

Vart befinner sig din grupp?

Jag Brinner för att utveckla individen, entreprenören, ledaren och organisationen som vill utmana och utvecklas för att maximera sina resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och via ledarskapsutveckling via olika moduler/program. Läs mer på www.way2grow.se eller kontakt mig här på Linkedin. Marie Wetterstrand / Way2Grow- Din Utvecklingspartner

Share This