(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Så om vi då tittar närmare på vad Vad är ledarskap och vad ledarskapscoaching kan ge men först några korta ord om ledarskap. Ledarskap kan vi skriva hur mycket som helst om men kortfattat så finns ingen annan verksamhetsroll som är så granskad och omskriven som ledarens. En stor anledning till det är ledarskapets direkta och faktiska påverkan på verksamhetens välmående och resultat.

Och medan kraven på en ledares kompetens och förmågor har utvecklats det senaste seklet från att domineras av ”styrande” (Taylorismen), så har detta under det senaste decenniet fått lämna plats för begrepp och beteenden som självledarskap, hållbart och empatiskt ledarskap med mer självgående team och arbetsgrupper.

Men det är inte bara begreppen som har ändrat skepnad.  Idag ser man en ledares beteende, attityd och andra egenskaper som betydligt viktigare än tidigare generationers upplevelse av ledarskap. Vi har gått från industralismen till det informativa samhället så således så har även ledarskapet utvecklats.

Ledarskapscoaching, vad kan det ge?

Att kunna ge en enkel definition på vad ledarskapscoaching innebär är inte fullt så enkelt förutom att snabbt bara säga att det handlar om att coacha ledare. Området som definierar ledarskapscoaching är förhållandevis brett på grund av att det förekommer så pass många områden inom ledarskapet och att det även finns många olika typer utav ledare. Ledarskapscoaching handlar om att man som coach ska kunna möta ledaren där denne är och samtidigt våga utmana invanda tankemönster för att hjälpa att utveckla individen och ledarskapet. Många använder sig idag utav ledarskapscoaching för den egna utvecklingen och även för att ännu bättre kunna möta och leda andra.

Som chef så är det flera fördelar med att få möjlighet att samarbeta med en coach med kunskap och inriktning på ledarskapet. Ledarskapscoaching kan många gånger ge en kick i rätt riktning och ökar möjligheten så att man kan klara av de olika kraven som idag ställs på ledare och chefer. Idag också kanske mer aktuellt än någonsin att spelplanen förändrat för ledaren då betydligt fler medarbetare jobbar hemifrån, vilket också påverkar hur du behöver leda på distans.

Vid coachning av ledare uppkommer också många gånger dialogen om hur begränsad möjligheten för en chef är att kunna dela med sig av sina upplevelser. Det finns alltså idag många chefer som sitter i dessa positioner (du är inte ensam) och som även upplever att de varken får nödvändig feedback eller har möjlighet att bolla med kollegor jämt då man inte vill ta deras tid eller för att de faktiskt inte har så stor inblick i det området som du är ledare över. Det är så viktigt för både den egna utvecklingen och för organisationens utveckling att även ledarna har bollplank och någon som inte har en egen agenda i dialogen.

Med hjälp av en Ledarskapscoach ges chefer och ledare möjlighet till att få nödvändig feedback samt en möjlighet att kunna öppna upp för tankar, ideer, ilska etc så att det inte levereras i stundens hetta utan ges möjlighet att skapa perspektiv och eftertanke. Samtidigt så kan man även få tips och idéer och den vägledning som man kan vara i behov av.
Om vi talar för oss själva på Way2Grow så har vi lång egen ledarerfarenhet från olika organisationer.

En bra ledarskapscoach gör att man får en fördel som ledare och att det öppnar upp för en snabbare utvecklingskurva som möjliggör än bättre och klokare ledarskap. Att ha ett kunnigt bollplank i form av en bra ledarskapscoach och mentor öppnar både nya dörrar samt vägar. Då vi jobbar över tid så hinner man smälta, reflektera och skapa rutiner/verktyg för att fortsätta utvecklingen efter det att samarbetet inte längre behövs.
Vi jobbar med flera ledare som kör 6-12 månader med oss och sedan utifrån behov bokar in möten för att som de säger hålla sig ajour.

Vi brinner för att utveckla individen, entreprenören, ledaren och organisationen som vill utmana och utvecklas för att maximera sina resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och via ledarskapsutveckling via olika moduler/program. Läs mer på www.way2grow.se eller kontakt oss här på Linkedin.

Med vänlig hälsning
Marie Wetterstrand
Way2Grow- Er Utvecklingspartner

Share This