(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Teamutvecklingens olika skeden och hur du som ledare utvecklar ditt team!

Vägen till effektiva och högpresterande team ligger i att som ledare förstå teamutvecklingens olika skeden och de olika stegen som är nödvändiga att ta och som alla team går igenom.

Hur kan du som ledare utvecklar ditt team:
Har du kanske redan idag ett team där allt är tydligt, teamet delar företagets vision och är samspelta mot gemensamma team mål och de är självgående och supportar och stöttar varandra? Grattis i så fall och mycket bra jobbat. – Keep up the good work!
Dock så är detta inte verkligheten för alla ledare och det kan också vara att du tar över ett team i kaos där teammedlemmar drar åt olika håll, de vet inte vad som förväntas av dem och har därför skapat egna regler och riktlinjer tillika inofficiella ledare.

I Vilket fall som helst så behöver du som ledare veta och förstå hur processen fungerar och även om Ni ligger i topp så se till att jobba för att gruppen ska vara kvar där. Får Ni in en ny medarbetare så behöver Ni många gånger gå igenom processen igen men då förhoppningsvis i ”light” version om ni har en bra grund och struktur. Detta gäller även ledningsgrupper vilket inte alla ledningsgrupper tänker på. Är det en sammansvetsad ledningsgrupp och det kommer in en ny person som inte varit med så behöver Ni jobba för att den personen också kommer in bra, får förutsättningarna, att ni är öppna för frågor och förslag på annan lösning.


 

Vad innebär de olika stegen i team utvecklingen och vad kan du som göra för att utveckla ditt team?
Tänkte kort gå igenom dem nedan:

Forming: I detta stadium är gruppen exalterad, glada samt att det finns en underliggande oro och vill ha svar på frågor som vilken är vår vision, vart är vi på väg, vad förväntas av mig. Individerna öppna ytligt trevliga och vill lära känna varandra.  Samtliga ny konstellationer av grupper brukar börja här. Som ledare så förbered dig och i den mån du kan kommunicera kommande steg, be om feedback på det Ni just bestämt för att säkerställa att alla förstått och är med på resan. Bjud in till dialog.

Storming: I detta stadie så knakar det i fogarna och det är oftast större irritation mot varandra, företaget, chefen och frustration över sin egna prestation. Frågor som ofta kommer upp i detta stadie kan vara vem ansvarar för detta, vilka processer gäller, vad får jag ut av detta, ska vi omorganisera igen och blir jag berörd? Som ledare så kan du sällan helt undvika denna fas men som ledare så kan du vara uppmärksam på gruppens utveckling från första stadiet och vara tydlig i din kommunikation och supporta gruppen för att smidigare ta er genom denna del. Du behöver vara klok nog att se om det börjar bli irritation och snabbt ta tag i och hjälpa till att lyfta upp det som ska lyftas upp och kunna vara tydlig med vad som gäller. Tänk på att du behöver ge det tid att rätta ut frågetecken, vara tillgänglig för frågor, släcka bränder mm. Ju mer tid du lägger på detta i början av fasen ju mindre kommer ni att behöva befinna er i denna fas.

Norming: Individerna börjar komma samman som grupp, hitta sina roller, gruppmedlemmarna känner sig involverade, de respekterar varandra, samarbetar för att nå grupp målen och det finns framtidshopp och tro i gruppen. Som ledare fortsätter du stärka, lyfta, involvera och för dialog för att tillsammans ta gruppen vidare.

Performing: Grattis till dig som ledare som har kommit så här långt med din grupp. Denna grupp kännetecknas av att de tror på och stöttar varandra fullt ut, alla bidrar för att resultaten ska uppnås, de kan fatta egna beslut och de delar både strategierna och visionen för gruppen och företaget. Uppstår en konflikt i detta läget så löser de denna konstruktivt. Här kan du som ledare jobba med ditt coachande ledarskap och bygga, stärka för fortsatt framgång, observera att du här också behöver vara öppen för individuell utveckling inom gruppen och att någon kanske vill ta nästa steg och jobba för att förverkliga detta för den gruppmedlemmen. Motarbetas detta så kommer gruppen engagemang att dala och det slutar med att de inte kommer att vara kvar på denna skala.

I vår coachning av chefer och ledare och med egen bakgrund som chef och ledare så har vi flera gånger själv varit i de olika grupp faserna med våra medarbetare genom åren och vi har gedigen erfarenhet av hur du kan agera i olika situationer. Många av de ledare vi har coachat har återkopplat att reflektionen, supporten och det nya perspektivet de får hjälp med är av stor vikt i den egna utvecklingen som ledare men också att föra teamet vidare.

Vart befinner sig din grupp?


Kom ihåg att Vägen till effektiva och högpresterande team ligger i att som ledare förstå de olika stegen som är nödvändiga att ta och som alla team går igenom.

Vi brinner för att utveckla individen, entreprenören, ledaren och organisationen som vill utmana och utvecklas för att maximera sina resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och via ledarskapsutveckling via olika moduler/program. Läs mer på www.way2grow.se eller kontakt oss här på Linkedin.

Med vänlig hälsning
Marie Wetterstrand
Way2Grow- Er Utvecklingspartner

Share This