(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Förändring är kännbart för de flesta och går sällan smärtfritt förbi.
Så hur får du med bra resultat med dig dina medarbetare? Empati och Tydlighet är viktiga nycklar för att få med dig rädda eller motsträviga medarbetare då det är dags för förändringar.

Har listat några tips nedan:
– Var närvarande och lyssna på medarbetare som kan upplevas konfrontativa vilket oftast kan bero på att det inte fått hela bilden till varför förändringen görs.

– Ta det inte personligt när medarbetaren riktar sin frustration på dig utan var konstruktiv utifrån medarbetarens beteende och eventuella bakomliggande motiv.

– Skapa ett forum för dialog och ge tid att besvara frågor inom oro och ge möjlighet för reflektion och perspektivbyte  och berätta vad du tagit till dig av att ni har dialog inom berört ämne.

– Var tålmodig och förklara varför förändring är nödvändigt. Stå stadigt när det blåser omkring dig.

– Involvera medarbetarna och ge dem möjligheten att kunna se vad avdelningen/organisationen kan utveckla nu vid detta förändringsarbete. Vad tydlig med förväntningarna i detta arbete och vilka spelregler som finns.

Teamwork
Coming together is a beginning
keeping togheter is progress
working together is success – Henry Ford

Att se hjälten i medarbetarna och hjälpa dom se sin egen potential är en av ledarens viktigaste ansvarsområden. Som ledare är man ansvarig för att leda arbetet och det ansvaret innebär också ge utrymme för medarbetarna att visa sin kunskap och kompetens. En ledare kan inte idag kunna allt och ha alla svar – utvecklingstakten är för snabb och arbetet är idag väldigt kunskapsprövande. Det är just därför en ledare idag är ansvarig för att se potentialen – i medarbetare, i processer och hela organisationen.

Hur gör man då som ledare för att se, och hitta, potentialen i individerna och i processerna? Mitt svar är att man tar ett steg bakåt, lyssnar, iakttar och ställer frågor. Lär känna både medarbetare och hur arbetet utförs – då hittar du dold potential och det i sin tur gör det lättare för dig att leda arbetet.

Min uppmaning till dig idag är att ta det där steget från det vanliga dagliga – iaktta vad som händer runtomkring dig, ställ frågor och var nyfiken. Du kommer innan dagen är slut ha lärt dig nya saker och sett ny potential. Ny potential även hos dig själv till och med.

#medarbetare #organisationochledarskap #organisationskultur #förändringsarbete

Share This