(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

När kunden har formulerat sitt mål vad hen vill uppnå så ligger det nära tillhands att börja diskutera vägen till målet men också vad som hindrat kunden från att inte redan vara där.

Många gånger fokuseras det enbart på målet och inte på vilka hinder som kan upplevas ligga i vägen för kunden att nå målet.
När en coach lyfter upp hinder ska det vara som en reaktion på någon kunden kan ha antytt, gjort eller inte gjort. Målet inom coaching och affärscoaching är att förändra beteenden i någon form för att möjliggöra den framgång som kund vill uppnå.
Coachen kan med fördel fråga sig varför kunden inte redan genomfört denna förändring för att hjälpa kunden på sin väg till önskat mål/resultat.
Många gånger kan det vara att lyfta fram hindren i ljuset som är nyckeln som faktiskt låser upp och förtydligar för kunden själv varför det tidigare inte har lyckats.
Fokus inom coaching är alltid nu och framåt men ibland kan det vara av yttersta vikt att ifrågasätta och fråga vad det är som gjort att det tidigare inte gått.

Upp med “skiten” i ljuset för att syna det. Inte sällan är det nämligen begränsande övertygelser som ligger bakom.
ex:
– Jag kan inte göra detta för jag är dålig på matematik/logiskt tänkande/sociala spelregler/att leda andra etc.
– Jag har svårt att bestämma mig.
– Jag är inte tekniskt lagd.
– Jag lyckas aldrig hela vägen fram.
– Jag lyckas inte få andra människor med mig.

Genom att föra upp det i ljuset så är det enklare att syna, ifrågasätta och granska. Övertygelser är ofta dolda och kan bygga på tidigare erfarenheter som idag inte längre behöver vara relevanta men som ändå får diktera i bakgrunden och sätta hinder i vägen för att uppnå önskat resultat.
Dessa självuppfyllande profetior ska upp till ytan och synas.

Efter som coachen har till uppgift att hjälpa kunden att komma längre än tidigare så är det att; utmana, syna och stretcha målen för att hjälpa kunden att hjälpa sig själv att komma längre än vad denne trodde var möjligt.

Nedan följer #tipsfråncoachen hur du kan syna de egna begränsningarna:

1. Identifiera varifrån övertygelsen kommer genom att svara på: – När du säger att du inte klarar det här idag – varifrån hämtar du den erfarenheten eller övertygelsen?
Genom att ställa den frågan får du/ni hjälp att förstå att övertygelsen bygger på en händelse i det förflutna eller från ett annat sammanhang och därmed inte behöver vara sann nu eller i framtiden.

2. Identifiera tillfällen när övertygelsen inte var sann. ställ frågan; – Kan du erinra dig ett tillfälle när du faktiskt lyckades med att göra något liknande?
Om du/ni kommer ihåg ett tillfälle när övertygelsen inte var sann så blir det uppenbart att det inte är ett allmängiltigt faktum. Finns nu en valfrihet om man vill stanna kvar i tron att det inte går eller ändra till att det kan vara möjligt då man gjort något liknande tidigare.

Finns massor av andra tips och verktyg inom området och låt inte hinder sätta stopp utan syna och utmana dem.

DON´T TAKE NO FOR AN ANSWER
Var det ett bra tips : Let me know 👇

#affärscoachstockholm #hinder #mål #ledarskapsutveckling #ledarskapscoach

Share This