(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Vi vet att inget är konstant och att allt förr eller senare kommer att förändras. Många ledare jobbar med olika förändrings projekt inom sina organisationer men betydligt färre organisationer jobbar med det framtida ledarskapet.
Jag har läst åtskilliga intervjuer med framstående ledare där de berört hur ledarskapet kommer att behöva utvecklas för att möta morgondagens krav från medarbetare, kunder, organisationen samt eventuella aktieägare.
En igenkänningsfaktor som jag själv kände igen mig i när jag själv var anställd ledare i flera organisationer var att flera av dessa som intervjuades påtalade bristen på ledarskapsutbildning i sina tidigare organisationer innan de själva tog över rodret.  Jag nickade igenkännande vid flera tillfällen då flera uttryckte att de blivit chefer unga men att det tagit många år innan eller om det ens fått någon genuin ledarskapsutvecklingsmöjlighet för att kunna utvecklas i sitt ledarskap.

Jag kan själv säga att jag varit i olika organisationer där man mer jobbat reaktivt än proaktivt för att utveckla ledare, medarbetare, team utan mer sätt det som en kostnad. Jag har frågat och fått till svar att jag inte behövt det, att de inte har de pengarna eller att de tittar på något och 5 år senare så har fortfarande inget tagits fram. Jag har själv valt vid flera tillfällen att investera i min egen utveckling som ledare men det innebar också att jag efter ett tag kom framtill att söka mig vidare till andra organisationer och har också vid några tillfällen fått förfrågan att komma till nya organisationer vilket jag givetvis uppskattat mycket och tror att den egna investeringen troligen möjliggjorde att dessa frågor ens kom.
Det organisationer som inte har en utvecklingsplan för ledarskapet har oftare ledare som släcker bränder och att bränder i större utsträckning uppstår, ledare som har svårigheter att prioritera arbetet, ledare som har svårt att ta till sig nya perspektiv eller för den delen inte tillräckligt med kunskap inom kommunikation, tydlighet, effektivitet och som brist på en del områden kanske medvetet eller omedvetet gör sig osynlig för medarbetarna som denne är där för att skapa möjligheter för.  Möjligheter för utveckling som gagnar hela organisationen.

Jag vill dock vara tydlig med att jag inte tror så mycket på enstaka utbildningsdagar för ledare och att sedan komma tillbaka inte veta riktigt hur kunskapen ska implementeras eller ens få möjligheten att göra implementeringarna. Efter några dagar är man tillbaka till att göra som man alltid har gjort. Jag tror betydligt mer på ledarskapsutveckling som bygger på långsiktigt samarbete där ledarna får en större individuell anpassning och där denne hela tiden parallellt jobbar med den egna organisationen och också följs upp på utvecklingen där man tillsammans med ledaren har en öppen hjärtlig dialog och där vårt mål är att ledaren ska känna att den behärskar de nya verktygen och både fått tid för reflektion över det egna ledarskapet och skapat handlingsplan för utvecklingen framåt.

Du som ledare som läser detta, det innebär inte att bara för att du inte får formell utbildning inom din organisation att du då kommer undan med ett ineffektivt ledarskap. Har du kommit undan med det hitintills så kan det mycket väl vara så att du inte gör det i framtiden. Organisationer blir slimmade och det kräver mer av ledarskapet och inte minst nu med det nya normala med betydligt mer distansarbete, du kan då inte göra som du gjorde innan.

Stanna gärna upp och ta några minuter på att definiera vad ledarskap är för dig. Kan du inte ta dig den tiden att göra det så vad tror du att dina medarbetare skulle säga?
Det jag skulle utmana dig i är varför du inte anser det vara så pass viktigt att inte kunna avsätta några minuter på den frågan vad din definition av vad ledarskap är? Att definiera ledare och ledarskap är ett viktigt steg för organisationer att göra. Vad ser Ni att ledarskap är och vilken typ av ledarskap tror Ni gagnar organisationen bäst i det långa loppet?
Utan en definition skapas grund för otydlighet.
De flesta organisationer har bra ledare som både har nöjda medarbetare och presenterar positiva och starka resultat men samma organisation har också ledare som inte får med sig medarbetarna och som inte skapar önskade resultat.
Med en tydlig definition av ledarskap så är det mycket enklare att tidigt fånga upp där behov om stöttning finns inom ledarskapet och att lyfta fram ”best practice” där det fungerar bra. Inte för att jämföra utan för att utveckla. En tydlig definition av ledarskapet skulle också möjliggöra att se de inom organisationen som imorgon kan axla rollen som ledare.

Nedan är färdigheter och tankesätt hos morgondagens ledare som jag har kunnat utläsa av de intervjuer jag sett/läst samt själv anser är nyckelfaktorer för att kunna skapa hållbara och vinstgivande organisationer som möjliggjorts av bra ledarskap.

Ett ledarskap som har
1. Mod att själv utvecklas för att bäst kunna utveckla. Viljan att lära sig nytt.
2. Förmågan att situationsanpassa ledarskapet och var stor nog att se flera perspektiv.
3. Mognaden nog att förstå att man inte behöver kunna allt och vara ödmjuk inför andras kunskap för att kunna bygga och utveckla team.
4. Förståndet att förstå att olikheter kan bygga framstående team och hjälpa till att ta fram varandras styrkor.
5. Drivet att kunna vara framåtsträvande, vågar testa nytt och att kunna vara analyserande då det behövs för att ta fram bästa förutsättningar för gott resultat.
6. Förståndet att se att med empati och EQ kommer man långt.
7. Förmågan att vara god lyssnare och kommunikatör.
8. Ett coachande förhållningssätt för att effektivisera och bygga team som utvecklas tillsammans.

På Way2Grow jobbar vi med ledarskapsutveckling som ger bestående resultat och vi får framgång när ni ser resultaten. Vi är er utvecklingspartner inom ledarskapsutveckling och grupputveckling från Ledningsgrupp till den individuella ledaren.

#Ledningsgrupp #ledarskapsutveckling #Ledarskap

Share This