(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

 

  1. Skapa en vision: Att kunna göra stora drömmar till genomförbara planer samtidigt som arbetsteamet hålls engagerade är viktiga delar av ledarskapet. Några steg på vägen för att uppnå detta är, steg 1 är att kunna lägga ut en plan för genomförandet för att nå visionen. Steg 2: På ett enkelt och tydligt sett förklara för samtliga vilken visionen för företaget/arbetsgruppen är. Steg 3: Jobba fram tillsammans med gruppen vilka värderingar som företaget/arbetsgruppen vill ska genomsyra arbetet. Steg 4: Alltid försöka vara steget före och förklara förändringar och engagera medarbetarna i dessa förändringar.
  1. Ödmjuket: Du agerar med ödmjukhet och jobbar för en bra feedback kultur där även medarbetaren känner att de kan ge dig rak och tydlig feedback. Fokusera på medarbetarnas behov för att kunna göra ett bra jobb. Avsätt tid för personlig reflektion. Avsätt tid för observationer av temperaturen i arbetsgruppen. Våga visa och säga att du inte vet allt och när du gjort fel, stå för det. Var öppen för kritik så att du kan utveckla ditt ledarskap.
  1. Självkännedom: Lär dig att förstå dig själv och dina känslor tillika som du lär dig förstå andras. Se till att du lär dig kontrollera dig själv så att du även i pressade situationer itne låter dina känslor ta överhanden utan pratar med ett coachande förhållningssätt som engagerar mer än kritiserar. Investera tid i dig själv för reflektion med hjälp av exempelvis en coach eller mentor som kan utmana dig att växa och bli ännu bättre.
  1. Intigritet: Genom att du förstår dig själv, vilka värderingar du själv har och din egna etiska kompass så gör du det enklare för andra att förstå dig. Var uppriktig så bygger du bestående förtroende och lojalitet.
  1. Engagera: Lära sig att uppskatta både resan och destinationen. Ha självförtroende i dig själv och lär dig skilja på person och sak vid motgångar. Det krävs mod ibland och att du även när det blåser vågar stå fast vid ett beslut som du känner är rätt. Du behöver visa att du jobbar lika hårt som dina kollegor och att ni jobbar mot ett gemensamt mål. Lyft fram dina medarbetare som utför ett gott arbete och ”strössla” med positiv feedback där du kan.
  1. Hjälp andra: Var generös och visa tacksamhet gentemot andra. Tänk först hur kan jag hjälpa dem innan du tänker hur kan de hjälpa mig. Fin stolthet i att hjälpa andra människor att växa både yrkesmässigt så som privat.Fundera igenom dessa som utgångspunkt och vilket område du vill satsa på denna höst för att förbättra ditt ledarskap och personliga ledarskap ytterligare.
Share This