(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Dessa 5 områden anser jag vara av storvikt att du som VD har ett stort ansvar omkring.

  1. En VD behöver tydligt kunna formulera företagets affärsstrategi med en tydlig målbild och riktning (vision) för hela företaget.
  2. Ytterst ansvarig för arbetsmiljöarbetet inom företaget och att se till att bygga en sund företagskultur som innefattar och skapar tydlighet inom områden så som: värderingar, beteenden, gemensamma spelregler och tydliga mätetal som kan påverkas av den som har dem under sitt ansvarsområde. Med struktur och tydlighet synliggörs det för medarbetare deras påverkan som i förlängningen även kommer kunderna till gagn.
  3. Förmågan att balansera både humankapital och intäkter/utgifter. Att förse företaget med rätt resurser. De viktigaste tillgångarna är kapital och medarbetarna. Att ha förnuftet att väga tillgångarna i förhållande till utveckling, omfattning, tid och tillväxt mot satta affärsmål. Att förmågan att även se humankapitalet som en intäktsbringare och inte enbart en utgift.
  4. Ha förnuftet av investera i utvecklingen av både dig själv och nyckelpositioner och se till att inte omge dig med JA-sägare. Att förstå att det behövs investeras i detta för att fortsatt kunna vara relevant som individ, grupp och organisation.
  5. Håll dig informerad, men detalj styr inte. Var synlig och utveckla gärna en kultur där ledningsgrupp inkl du som VD är medvetna om vad kunderna säger genom att avsätta tid för dialog internt och med kund. Var synlig i verksamheten. Då har du enklare att förstå hur organisationen jobbar och kan själv se det som kan förbättras och får en enklare kommunikation med medarbetarna. Informera regelbundet om hur det går och var transparent. Återkoppla och våga lämna VD stolen. Jobba för att ha en strategisk ledningsgrupp istället för en operativt avrapporterande.

Som Exekutive coach jobbar jag både individuellt och med ledningsgrupper för att tillsammans få ut det maximala av gruppen som sådan och vara ett externt bollplank som inte behöver ta ställning till interna dolda agendor utan kan vara ett rakt bollplank för bästa utvecklingen.
Tror ni att organisationen kan dra nytta av hjälp för att utvecklas eller funderar ni kanske på vad coachning kan ge er så kontakta gärna mig. Är internationellt certifierad coach med lång (+20 år) egen ledarerfarenhet och är gärna en samarbetspartner i er utvecklingsresa.
Med vänlig hälsning
Marie Wetterstrand
070-2000444
marie@way2grow.se

Share This