(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Många ledare strävar efter att ha ett moget och motiverat team av medarbetare som supportar och stöttar varandra för bästa resultat för teamet och företaget.

Först är det viktigt att förstå att du som ledare aldrig kan motivera någon eller några utan motivationen kommer inifrån oss själva däremot så har du en viktig uppgift som ledare att på olika sätt engagera dina medarbetare och kollegor för att de själva kan hitta motivationen i det arbete de själva gör och i teamet.

Nedan följer 5 steg som kan vara en bra start för dig som ledare för att bygga teamet engagemang.

 1. Bygg förtroende
  Det är inte de stora grandiosa sakerna du gör som chef som bygger engagemang utan det är de där små återkommande sakerna du gör upprepade gånger som att ge feedback som stärker och ger utrymme för utveckling, bygg team som respekterar varandra oavsett vad de gör i teamet så är alla lika viktiga och där är du en av dem som ledare och ge utrymme och välkomna att det är ok att göra fel och att Ni har en öppen dialog att prata om lärdomar och vad Ni kan göra bättre nästa gång.  Jag menar att det är de många upprepade sakerna du som ledare gör för att bygga positivitet,kreativitet och relationer som skapar förtroende för dig och för de andra i teamet.
 2. Lär känna dina medarbetare
  Visa att du är intresserad av dina medarbetare vilket kan vara små gäster som att säga god morgon till dem individuellt, följ upp på det som de sa att de skulle göra under helgen för att visa att du faktiskt är närvarande och vill dem väl. Berätta för dem vad deras jobb skapar för värde för företaget och för gruppen. Behandla alla med respekt kan kännas solklart men var uppmärksam så att du inte favoriserar någon inför de andra.
 3. Ha ett Coachande förhållningssätt
  Att ha så god självkännedom för att veta när du ska stå tillbaka och inte alltid komma med det egna svaret utan bygga gruppens och individens eget självförtroende att själva kunna ta egna beslut och aktivt ställa frågor tillbaka som hjälper individen och gruppen att själv komma på vägen till det gemensamma målet och samtidigt lära dem genom att göra så att även coacha sig själva och gruppen. Ett coachande förhållningssätt kräver att du själv är trygg som person och i ditt ledarskap för att ha modet att våga lita på att din grupp och din medarbetare faktiskt kan själv och inte behöver din hjälp i alla lägen.  Upplever du att de behöver dig för mycket idag behöver du rikta spegeln mot dig själv och fundera på hur coachande du är som ledare för att få gruppen och den enskilda individen är att växa för visst är det många gånger enklare att komma med en lösning för att du ska kunna fortsätta med ditt? Lägg mer tid i början och du behöver lägga mindre tid i längden. Visa att du litar på dem.
 4. Jobba med värderingarna som bas
  använd värderingarna som företaget har som bas och implementera det i gruppens dagliga arbete som en naturlig del och involvera dem att själv komma med förslag och tips på hur ni på bästa sätt kan bryta ner dem till vad det innebär för er avdelning eller respektive avdelning om du ansvarar för flera arbetsgrupper med lite olika arbetsuppgifter.
 5. Kommunicera
  Tro inte att bara för att du har sagt en sak en gång så har alla förstått vad det betyder.
  Var lyhörd och fråga om alla förstått och be att få återkoppling för att själv höra om du varit tydlig nog. Alla behöver vara med på informationen vilket innebär att du säkerligen behöver kommunicera på olika sätt med samma information för att nå alla.

Var inte rädd att som ledare ta hjälp för att du själv ska kunna utvecklas inom ditt ledarskap.

Jag Brinner för att utveckla individen, entreprenören, ledaren och organisationen som vill utmana och utvecklas för att maximera sina resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och via ledarskapsutveckling via olika moduler/program. Kontakt mig så ser vi hur jag på bästa sätt kan supporta dig eller er organisation.
Marie Wetterstrand / Way2Grow- Din Utvecklingspartner

Share This