(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

För dagens vana ledare finns det få dagliga överraskningar men alla kan nog svara jakande på att ledarskapet idag kräver betydligt mer i form av kontinuerlig förändring och ett situationsanpassat ledarskap, att hela tiden ha ögonen på både konkurrenterna och organisationen i helhet, samt sin egna personalstyrka. Dagens chefer och ledare behöver kunna prioritera sin tid effektivt. Det som idag tar värdefull tid för chefen kan vara mycket administrativt i form av exempelvis mätetal som skall tas fram i tid och otid och som skall skickas till höger och vänster. Här behöver nog många, framförallt stora organisationer sätta sig ner och fundera på vad som faktiskt är intressant att titta på. Andra tidstjuvar kan vara rapporter som ska skrivas eller kollegor som har behov av att bolla tankar och funderingar som berör deras ledarskap eller deras arbetsgrupp. Det finns idag sällan tillräckligt med tid för egna reflektioner och slutsatser.

Tidningen Chef gjorde i våras en undersökning bland sina läsare där frågan var vilka förmåner som chefen/ledaren önskar sig? Coaching samt mentor hamnade på topp 3 som önskad förmån medan endast 14% av företagen erbjöd sina anställda detta. Engagemang, motivation, insikt är viktiga delar för att nå önskvärda resultat. Genom att stärka cheferna och ledarna i organisationen så kan dessa jobba mer effektivt och ha ett coachande förhållningssätt. Även Stephen Covey nämner i sin bok ”De 7 goda vanorna” vikten av tid för reflektion för att kunna bli en effektivare och vassare chef. Vad ledarskapscoaching gör är att skapa mönster och tid för att reflektera, överväga alternativ, och få ett annat perspektiv på utmanande situationer. De som går till en coach säger ofta att det är 100% fokus på dem som klient och att hos coachen får de oftast tiden att reflektera över sina egna tankesätt och mönster vilket gör att de växer inte bara som chef och ledare utan även som människa. Det ledarensorganisation behöver fatta beslut om är; hur kan vi hjälpa chefen och ledaren att bli så bra som möjligt? För en chef och ledare som förstår sig själv och sin omgivning bättre ger också betydligt mycket mer tillbaka till organisationen i form av ett tänkande, reflekterande och coachande förhållningssätt. Detta är viktigt i dagens organisationer för att sticka ut och ligga i framkant bland sina konkurrenter.
Kommer att tänka på ett citat som jag läst hos företagsledaren Donn Carr:

CFO asks CEO: What happens if we invest in developing our people and they leave us?
CEO: What happens if we don´t and they stay?

För organisationen: anledningarna till att arbeta med en certifierad coach är:
Coaching utmanar typiska sätt att tänka. Coaching, när det görs bra, uppmuntrar kreativ problemlösning genom att överväga olika perspektiv. Coachningen styrs och är objektiv men ställer också krav, för att klienten skall ta sig framåt och skapar utrymme för att utforska alternativ som klienten kanske inte annars kan ha sett.
/Marie Wetterstrand, Certifierad coach  – www.way2grow.se

Share This