(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Förr något år sedan coachande jag en ledare som tog kontakt med mig för hon inte fick tiden att räcka till.
Hennes ord var att hon känner sig överväldigad av alla uppgifter hon ansvarade för. Vi påbörjade vårt samarbete och det första jag bad henne göra, vad att förklara en arbetsdag och en arbetsvecka i stort. Under dialogen började jag se mönster och utmanade henne genom att fråga hur det kommer sig att hon gjorde alla andras jobb? Jag frågade varför hon ansåg att det var hon som skulle vara med på de där mötena eller varför det var bäst att hon gjorde alla uppgifter. Fick till svaret att hon var ju ledaren och hade det yttersta ansvaret.
Det framkom till slut att hon upplevde att hon gjorde det bäst själv.  Jag hävdade att hon behöver utveckla sitt ledarskap då jag var övertygad om att hon hade fullt med kompetenta medarbetare.

Jag ska erkänna att vi fick till totalt 3 träffar varav varje träff ställdes in minst en gång för att hon inte hade tid att prioritera detta. Vårt samarbete slutade med att jag fick jag ett e-postmeddelande med texten att jag nog inte var rätt person för henne.

Jag tror jag jag mycket väl kan ha varit rätt person! Vi behöver ibland utmanas för att inte fastna i invanda mönster.

Det är dock otroligt viktigt att man hittar en coach man känner att man litar på och att man också är redo att faktiskt göra jobbet. Inte alltid smärtfritt. Jag är så glad för alla samarbeten jag haft och alla ger verkligen lärdomar. Jag ska också säga att så gott som alla har jag haft fina samarbeten med. (se recensioner på bla Google samt Linkedin)
Tänker att det är så viktigt att om man vill vara en effektiv och hållbar ledare behöva man lära sig att sluta göra andras jobb och framför allt ha en tanke att vilja låta sina medarbetare utvecklas.

I alla samarbeten jag haft i att coacha exekutive och andra ledare så har jag nedan samlat några av de tankar och strategier de kommit att använda sig av för att undvika (eller övervinna) den destruktiva vanan att göra alla andra jobb.

Deras framgångs nycklar:

De vill och tillåter andra att utvecklas:
En viktig del av ledarskapet är att hjälpa medarbetarna att växa och utvecklas.  Du som ledare har en viktig roll att faktiskt se till att inte stå i vägen för medarbetarnas växande och önskan till utveckling.  Dessa ledare vet att det bästa sättet att öka någons självkänsla och engagemang är att lita på, utmana till mer ansvar och stödja dem på sin väg.

De sätter gränser:
Effektiva ledare sätter konsekvent hälsosamma gränser för sig själv och sitt team. Naturligtvis hoppar de in när och där det krävs vid eventuella kriser/toppar. De ser också skillnad på något som är tillfälligt och något som är konstant och behöver åtgärdas för att det inte ska uppstå mer då det även gäller välmående hos medarbetarna. Dessa ledare ser alltså skillnad på att fortsätta och släcka bränder och att få till en långsiktig långvarig process. De vet att det bästa sättet att använda sin tid är att också få tid till det strategiska arbetet som gynnar helheten.

De vet hur man säger nej:
Att kunna säga nej är en viktig färdighet på arbetsplatsen, men alltför ofta har människor svårt för det eftersom de är rädda för att uppfattas som negativa, bakåtsträvande egoister men det har väl inget med att säga nej tänker jag. Alla inklusive ledare, behöver förmågan att kunna säga nej.

De behärskar konsten att ge ansvar och delegera:
Vissa ledare behöver utvecklas inom detta område för att inte själv bli en ”flaskhals” eller att de står i vägen för andras utveckling. Det kan upplevas som skrämmande att släppa kontrollen men det är ju egentligen inte det du gör som ledare för oftast så ska ju de som får ansvar ändå återrapportera till ledaren. Tänker på detta uttryck som en ledare sa till mig då vi jobbat tillsammans i drygt 6 månader och då han reflekterade över sin egen utvecklingsresa som skett under samarbetet.
– ”Om du vill göra några få saker rätt, gör dem själv men om du vill göra flera och stora saker som har bra inverkan, lär dig att delegera”.

De vet om sina begränsningar: 
Så viktigt att du som ledare inser att du är samordnaren och de är specialisterna. Du gör bäst i att se till att arbetet går framåt och ger support till specialisterna medan specialisterna ger möjlighet att utveckla arbetet och således affären med support av ledaren givetvis. Bra ledare fokuserar på ansvarsfördelning, effektivisering och en arbetsmiljö som tillåter förslag och förbättringar utan att ledaren tar det personligt för att det inte är i linje med det som görs idag.

De vet att de inte behöver fixa allt:
Vissa ledare tror att deras jobb är att lösa allas problem, men det är inte sant – eller ens möjligt. Bra ledare anammar det coachande förhållningssättet med att lyssna och ger medarbetarna möjlighet att komma med egna lösningar. Låt de veta att du tror på dem och att du givetvis är där när det behövs men att de har mandat att kunna fatta egna enkla beslut själva. Visa att du har tillit.

De bästa ledarna inger förtroende och visar att de tror på andra. Deras ord och handlingar är inriktade på att hjälpa de omkring sig att växa och utvecklas. Dessa tips är sammanställt från år av ledarskapscoaching och insikter och klokskap från dessa ledare. Detta kan säkerligen hjälpa dig att också kunna utvecklas och sluta att göra alla andras jobb.

Var den typ av ledare som låter andra lära sig, växa och visa vad de kan, och de människor som kommer i din väg kommer alltid att sträva efter att göra sitt bästa.

 

P.S: Nästa gång du byter jobb som ledare eller medarbetare och får en ny ledare över dig fråga dem vad de gör för att utveckla sitt eget ledarskap? Det säger ganska mycket om ledarskapet som du kan komma till, om det är inkluderande och utvecklande.

Share This