(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Allt fler företag och organisationer anlitar en coach för att utveckla sina chefer. Du har kanske själv någon gång gått i tankarna att anlita en ledarskapscoach till dig själv eller till dina medarbetare men inte hittat rätt. Branschen kan ibland upplevas som en djungel.

Ordet coach har mer eller mindre blivit överkört av en ångvält och det används i många sammanhang utan att man jobbar utifrån ett coachande förhållningssätt. Många uppger att de är coacher men de har exempelvis ingen riktig coachutbildning och sedan jobbar utifrån vad coaching faktiskt är att inte alltid komma med konkreta råd utan få individen att utvecklas och utmanas för att själv utvecklas i sina tankebanor och således i sin frågeställning.

Anlita en coach som är certifierad och med lång erfarenhet inom företagsvärlden och ledarskapsområdet.

Sätt upp konkreta mål för coachperioden. Dessa bör innehålla mål i ledarskapet, i väl måendet och i businessen i form av ökade intäkter, minskade kostnader eller dylikt.

Be om en tydlig struktur på upplägg från coachen om hur ofta och hur länge som kan vara rimligt.

Be coachen redogöra för vilka vidareutbildningar som denne gjort och när detta var för att se att coachen själv håller sig a jour.

Var överens gällande sekretessen och om vad som tas upp i samtalen med coachen och eventuellt beställare samt vilka etiska riktlinjer som coachen följer.

Be om uppföljning så att du kan utvärdera hur det går

Hur mycket är det värt/vad får det kosta att hjälpa dina ledare? Gör upp en budget.

Se till att kontrakt skrivs med alla involverade.

Du behöver vara beredd att göra som coachen föreslår för att få de resultat du vill.

Du har de resultat du har idag av en anledning, så vill du ha andra resultat behöver du göra och vara annorlunda mot vad du är idag. Coaching har fått en viktig roll i företag som börjat använda sig av coacher. Coaching är ett tydligt och strukturerat sätt att samtala som hjälper personen och organisationen att plocka fram vad som är viktigt, hjälper kunden att sätta mål och att hitta sina bästa sätt att nå dessa mål.

Citat från en av dem jag coachat:

Coachingen med Marie har gett mig många nya värdefulla insikter. Klimatet har varit förtroendeingivande och tryggt. Jag har fått möjlighet att reflektera över mina egna tankar och svar vilket lätt till att denna coaching verkligen gjort en skillnad för mig.” Avdelningschef

Marie Wetterstrand, Way2Grow.se Coach, mentor och ledarskapsutvecklare.

Share This