(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Jag brukar prata om det gamla ledarskapet där chefen skulle vara fruktad och hård. Den som lämnade sina anställda med mössan i handen och ostadiga ben. Vi kan nog de allra flesta av oss vara överens om att detta är inte är en modell att följa i ett modernt ledarskap.

Men hur får man anställda att gilla dig?

Det är faktiskt inte så annorlunda än någon annan relation. Några av de sociala färdigheter som gör dig till en bra vän, en familjemedlem, lagkamrat eller partner kommer också att hjälpa dig att bli en bra och gillad chef. Prova dessa beteenden för att bli den mest omtyckta chefen på ditt företag:

Var positiv: Att vara positiv handlar inte om att vara orealistisk, utan snarare om att hitta det positiva i varje situation. Människor föredrar att vara runt personer som är glada och positiva.Det finns vetenskapliga studier som visar på att de som tillbingar tid med glada och positivt inställda personer själva blir lyckligare. Precis som att umgås med en person som alltid ser allt från den negativa sidan att människorna runt omkring denne person tenderar att själv bli mer negativa.

Vara en god lyssnare: Ingen gillar en chef som inte lyssnar på vad den anställda har att säga eller en chef som konstant avbryter en anställd som försöker att berätta något. Har u någonsin hört en före detta anställd som sagt att deras chef inte var bra, att denne inte lyssnade?

Ge inga färdiga svar: Tydliggör som chef att du inte bara vill ha problemet på frågan utan också förslag på lösningen på problemet. Den anställda kan ibland behöva hjälp att lösa ett problem. Istället för att bara ge svaret lär dig att ställa frågor tillbaka för att hjälpa dem på vägen att besvara sin egen fråga, för att på så sätt lösa sitt egna problem. Jag brukar kalla det att använda ett coachande förhållningssätt. De får den hjälp de behöver samtidigt som de känner sig delaktig.

Behandla alla likvärdigt: Även om du som chef ser positiva egenskaper hos vissa av dina anställda så kan du inte behandla dem annorlunda mot resterande så länge som de utför samma uppgifter. Ser de övriga anställda att en person hela tiden blir premierad och nu talar jag inte om lönekuvertet, för där menar jag att du faktiskt kan ge extra till något som verkligen utmärkt sig i gruppen. Jag menar när det blir uppenbart att du har en favorit, där behöver du som chef tänka på att behandla alla så lika som möjligt.

Lär känna din personal: Det spelar ingen roll om du har en stor eller liten arbetsgrupp under ditt paraply. Du bör veta några grundläggande saker om personen så som namn, familjeförhållande etc. för att kunna möta denne vid uppkomna frågeställningar. Detta innebär inte att du ska göra avkall på ditt ledarskap utan mer att du ska kunna ha en större förståelse för det uppkomna.  Ett bra sätt att visa att du känner din personal och lyssnar på dem är att snappa upp vad de säger att de ska göra under helgen för att kunna ställa uppföljande frågor hur det var, hade de roligt etc.

Ge komplimanger och beröm: När du har en anställd som gjort något bra, löst ett problem på ett föredömligt sätt så var öppen och visa den anställd och kollegorna till denne att detta gjorde personen mycket bra. Använd både ord och kroppsspråk för att förtydliga berömmet, så som en klapp på ryggen. Observera att inte gå över till härskarteknik och börja klappa personalen på huvudet för det kommer inte att ge önskad effekt.

Ge konstruktiv kritik: Om du behöver ge konstruktiv kritik till en anställd gör det enskilt och tänk på att göra det omsorgsfullt. Ingen tycker om att få veta att de har gjort ett misstag, men om du hanterar det på rätt sätt, kan de faktiskt vara tacksamma för information vilket får dem möjlighet till att växa och förbättras.

Var tydlig med vad du förväntar dig: Det bästa sättet att undvika förvirring och komplikationer i arbetet  är att vara tydlig med vad du förväntar dig, vilka deadlines som finns, kvalitén på det arbete du vill ska utföras och liknande. Det som kan behöva förklaras är flödet så att personalen förstår vad som behöver göras när och varför.

Den chef som kan få en bra balans av de ovan nämnda områdena kommer att ha en personal som känner sig sedd och respekterad av sin chef samtidigt som de förstår att chefen inte godtar allt. Att vara omtyckt av sina anställda betyder inte för den skull att de anställda ska kunna sätta sig på dig. I stället handlar det om att skapa relationer av ömsesidigt förtroende och respekt som kan vara extremt kraftfull på arbetsplatsen.

Vad gör dig som chef omtyckt tror du hos dina anställda? Eller ser du den gamla modellen för att bli fruktade som ett bättre val?

Skriv gärna en kommentar vad du tycker är viktiga punkter?

Marie Wetterstrand / www. way2grow.se

Share This