(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Ett hommage till Ledarskapet och dig som ledare.

Detta kan mycket väl vara vår tids kamp. Det jämförs redan med den stora depressionen och det berör individen, organisationerna, företagarna redan idag och kommer så även göra ett bra tag framöver. Nu är det mycket som står på spel; Organisationers och företagares överlevnad, medarbetarnas mående, flexibilitet, förtroende, handel, försörjningskedjorna, demokrati, social stabilitet, pensioner, dina nära och kära men också dina medmänniskor i omgivningen och det vi idag inte ser som händer bakom slutna dörrar. Allt som du trodde på, allt du tog för givet, allt du älskade – mycket av detta kommer inte se likadant ut när detta är över.

Vad kan du som ledare göra?
Vare sig du är linje, avdelnings, team chef eller på exekutive nivå och kanske i ledningsgruppen så behöver du nu göra ditt yttersta för du behöver nu hantera både det interna som externa organisatoriska, det privata både för dig och till viss del medarbetarnas välmående. Du behöver stå där framme och visa riktning för vilket land och värld vi vill ha framöver. Du kommer inte att kunna göra precis allt som du gjort förut och det kommer att vara och är redan nya strukturer som du både behöver skapa och förhålla dig till. Du behöver visa på kreativitet, flexibilitet och mod för nu kan du behöva gå oavsett nivå en väg som inte redan är upptrampad. Du behöver få med dig människor på distans, du behöver ingjuta hopp, framtidstro och engagemang och i allt detta så behöver du själv vara hållbar.

Tekniken finns redan där och du har säkert redan fått igång era system, eventuellt nya plattformar och beslutsvägar och allt det hårda. Ramverken finns nu säkert där men det är fortsatt inte nu du kan andas ut. Du behöver fortsatt finnas för alla mjuka värden genom att ge, stå lugnt kvar när det stormar. Du själv kan inte har alla svar och du behöver ge ditt yttersta för att skydda, dig, dina nära och kära, dina medarbetare, din organisation men även något större så som att leda utifrån organisationens värderingar och vilka värderingar vi vill ha och ska ha i landet och i världen. Du behövs där för att värna om samhällsvärden, yttrandefrihet och rättvisa.

Vilka fotavtryck vill du, din organisation samt landet lämna efter sig.
Nu om något så behövs och testas ledarskapet hos individen och i hur organisationer har värnat om detta för att ha ett fungerande sådant. Vi kan alla säkert dra oss till minnes hur ledarskap vid tidigare tuffa händelser har hanterats och vilka ledare det är vi då kommer ihåg. De som klev fram och många gånger behövde uppfinna den nya vägen/riktningen.
Nu är inte tiden att följa John utan nu är tiden att vara John.
Nu är inte läget att försöka roffa åt sig, sko sig på bekostnad av andra.

Bygg engagemang, ge mandat och ha tillit. Tillåt och stärk medarbetarna till att kunna improvisera då alla svar kanske idag inte finns, att medarbetare själv ska kunna fatta beslut, att öppna upp för andra synsätt och med det andra vägar till målen. Det är dags nu om det inte gjorts tidigare att stärka dina medarbetare att ge mandat för egna beslut för du behöver nu också lyfta blicken och visa på horisonten. Led med värderingarna, frigöra tid för att finnas där, fånga upp oro, ångest hos individ men också att leda för framtid och mot era uppsatta mål. Nu om någonsin är det viktigt att ha en riktning. Den kan ändras under färden men du behöver hjälpa till med visionen över vad som finns där framme.

Det kan vara många som kan vara beroende av dig just nu men räkna med att alla kanske inte förstår hur det är att vara i dina skor, vad det innebär – att vara en ledaren.

Det kan kännas som att vara kaptenen på ett fartyg där havet hela tiden förändrar karaktär och där det hela tiden kommer upp nya förutsättningar men där du ändå behöver ta båten mot horisonten där hamnen finns även fast du under resans gång vet att du kommer att behöva fatta tuffa beslut.

Jag skriver detta till dig som ledare för jag vet vad det innebär att behöva fatta beslut som inte är så lätt att ta, att hantera kriser där man inte vet utkomsten. Jag vet att det kan vara tufft att stå där många gånger själv då dina med-ledare har fullt upp med sitt. Jag tror på er och jag vet hur viktig er roll är. Det är nu om något Ni kan lämna fina tydliga fotavtryck efter er. Jag kommer försöka att stödja er på alla sätt jag kan för jag vet vilka avtryck ni har möjlighet att lämna efter er.

Med Vänliga Hälsningar

Marie Wetterstrand
Ägare av way2grow
Din utvecklingspartner

Vill du komma i kontakt med mig:
Telefon: 070-2000444
E-Post:   marie@way2grow.se

Share This