(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Om du vill ändra dina resultat måste du först ändra ditt tänkande. Fråga dig själv dessa frågor för att börja gå från tanke till handling.

Jag behöver ständigt fundera på att tänka i banorna hur jag på bästa sätt kan hjälpa de företag och de kunder som anlitar mig för att de ska kunna maximera sina resultat och uppnå sin fulla potential. Samt att de dessutom ska göra detta på kortare tid tillsammans med mig än att försöka att göra det själva vilket oftast är svårare och om man lyckas tar mycket längre tid. Jag vill dock med följande frågor ge perspektiv och hjälpa dig som läsare att kunna utmana dig själv och förhoppningsvis hjälpa dig att fundera på vilka vanor och inre sanningar som du har och hjälpa dig att överkomma dessa för att nå de mål du önskar uppnå. Jag uppmanar dig att fundera på dessa frågor utifrån att ärligt svara på dem utan att försöka att förfina sanningen eller misströsta om du finner något ligga lite för lågt för först när du har bilden klart för dig är det enklare att börja göra något åt det. Hur ser det egentligen ut? Finns det obalans någonstans?

Betygsätt dig  från 1 – 10 på respektive fråga nedan (1 är låg, 10 är hög). Ta sedan några minuter för att skriva ned vilka åtgärder du ska genomföra för att gå från dagens status till morgondagens resultat och mål.

Vilken attityd har jag gentemot andra och mig själv? Hur är mina närmaste relationer? (familj, vänner) Hur är din hälsa både fysisk och den mentala hälsan? Vad önskar du att uppnå för mål i livet? Hur nöjd är du med din livsstil över vad du kan och vill göra? (resor, kläder, upplevelser) Hur är din samlade ekonomi i förhållande hur du vill att den ska vara? Hur ofta är du givmild och ger till andra? (hjälp organisationer eller vänner, okända som du ser behöver hjälp) Hur ser dina mål ut på 1,3,5,10 års sikt och hur nöjd är du med framstegen för att uppfylla dina mål? Hur lycklig är du? Hur ser ditt liv ut i stort?

Jag Brinner för att #utveckla individen, ledaren och organisationen som vill utmana och utveckla sig själv för att maximera sitt resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och via ledarskapsutvecklings moduler. Läs mer på www.way2grow.se eller kontakt mig här på Linkedin. #way2grow – #DinUtvecklingspartner

Share This