(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Jag har i många år jobbat som kundrelationschef inom flera olika branscher och företagskulturer. Jag har haft förmånen att jobba med avdelningar och människor som har skattat service högt och försökt att hela tiden göra kundens upplevelse så bra som möjligt. Jag har inom Bilbranschen varit med och tagit in Mystery Shopping som den första i det återförsäljarnätverket. I början så var det mycket skeptiska miner och ord men allt eftersom vi fortsatte så kom det in fler och fler som förstod nyttan med att göra det och att vi inte är bättre än vår svagaste länk i servicekedjan.

Jag skulle säga att jag har stor kunskap i att skapa bra kundrelationer och att skapa bra förutsättningar för att få ett bra serviceflöde på ett företag. Det vill säga på företag där man faktiskt vill ha nöjda medarbetare och kunder. För visst finns det företag som tyvärr inte tänker på att få nöjda kunder och skapa en långsiktig relation utan bara är kortsiktigt intresserad kundens pengar och sedan inte följer upp kunden vilket i slutändan leder till att detta företag hela tiden behöver ”ragga” nya kunder.

Jag tänkte berätta en liten historia om två pojkar och deras liv. Pojke nummer 1 var en av de sista i en syskonskara av sju barn där endast han och en av hans systrar överlevde till vuxen ålder. Där hans barndom och hans vuxna liv kantades av sjukdomar och svåra infektioner. Han hade större delen av sitt vuxna liv stora problem med ekonomin och satte sig i skuld hos flera tvivelaktiga personer. Han led av flera djupa depressioner och avled vid en ålder av 36år. Pojke nummer 2 var en blyg men begåvad elev i småskolan och hans far gjorde en bra karriär vilket medfödd att även efter faderns död kunde han och hans mor som han bodde hos leva gott. Som vuxen var han ofta propert klädd och han hade ett stort kultur intresse och gick gärna på opera eller såg flera olika teateruppsättningar. Han gav även ut en bok/tidskrift som sedan skulle bli ganska känd. Han ansågs vara en god talare vilket gjorde att flera gillade honom och började följa honom när han sedan gjorde politisk karriär.

Vems föräldrar skulle du ha tänkt inte borde skaffa fler barn och vem skulle du vilja styrde ditt land?

Det sägs ju att vi snabbt bildar oss en uppfattning och utifrån det jag skrev så svarar nog de flesta att pojke nummer 1, hans föräldrar borde avstått från att skaffa fler barn och att pojke nummer två skulle vara bra att styra landet.

Hade du svarat som ovan med den information som du har så har du precis sett till att Wolfgang Amadeus Mozart inte föddes. Och att du precis lagt din röst på Adolf Hitler som din Landsfader.

Vad vill jag säga med ovanstående metafor är att ibland behöver du reflektera över ditt beteende och vad du fattar beslut utifrån? Det är lätt att snabbt säga –”den där kommer inte ha råd att köpa mina produkter” eller – ”den där ser man ju på lång väg är en jobbig jävel”. Givetvis så ska man inte ignorera känslan men man behöver lära sig reflektera vad känslan som uppstår kan bero på och genom att fundera över hur jag själv hanterar och agerar i olika situationer. I ett service yrke och för att kunna bli en bra säljare exempelvis behöver du förstå dig själv och vilja lära känna kunden utan att ha en förutfattad mening när du går in i samtalet. Ditt sinne behöver vara öppet för att kunna ta emot fler intryck än bara det första som kommer till dig. Först när du förstår dig själv och är genuint intresserad av vem du har dialogen med samt hur du kan hjälpa denna/lösa ett problem som de har, först då kan du bli bra inom serviceyrket. Det är viktigt att ständigt vilja lära och utvecklas för att inte fastna i att tro sig veta allt om allt och alla.

Det är en styrka att kunna möta kunden oavsett på vilken nivå kunden är.

Idag jobbar jag med att utveckla företag, cheferna och deras arbetsgrupper för att både få nöjda och glad medarbetare samt nöjda och glad kunder som gärna rekommenderar företaget vidare till sina nätverk. Tycker du som jag att detta är viktigt kontakta mig så tar vi det därifrån.
#dinutvecklingspartner #affärscoachstockholm #ledarskapsutveckling #mentalträning #mentor

Share This