(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

För en tid sedan hade jag möjligheten att ha en dialog med en framgångsrik ledare från Syd Afrika inom eventbranschen på en gemensam aktivitet som vi virtuellt närvarade på. Vi diskuterade om framtidens framgångsrika ledarskap och vad som kommer göra det så lyckat. När jag tänker tillbaka så kom vi fram till dessa 3 områden som vi berörde för framgångsrika ledare:

1. Inkludering:
Vi var båda inne på att inkludering ger möjligheter och inte begränsningar. Alla ledares mål bör vara att i så stor utsträckning som möjligt inkludera och låta alla i så stor mån som möjligt bidra. Visst det kräver mer av ledaren men det är en stor del av ledarskapet och inte att behöva avsätta större delen av sin arbetstid till administrativa uppgifter och ta fram mätetal i det oändliga. Jag berättade om några tillfällen då jag coachat ledare och i första fallet var denne med i ledningsgruppen och när vi gick igenom hur mycket personen satt i möte varje vecka så kom vi fram till (gick igenom de tre senaste månaderna) att denne satt 3 hela dagar i möte varje vecka. Då återstod 2 arbetasdagar för till att vara synlig för personalen och kunna återkoppla till alla det som beslutats. I det andra fallet är personen delägare och satt i ledande position på ett av de rikstäckande kontoren. Personen satt också sedan 6 månader tillbaka i styrelsen och där framkom att styrelsen inte var inkluderande för de nya medlemmarna utan att det på flera möten kom fram att andra fått underlag som de nya inte fått.   Vid inkludering öppnas möjligheter för innovation och engagemang som ger en mycket bättre förutsättning för framtida positiva resultat. Under vår dialog fick jag insikten om att mångfald handlar i stort om att ha en blandning av människor men inkludering handlar om att se till att alla dessa människor är engagerad i det de gör och vet målen framåt.

2. Ledare måste skilja det viktiga från det oviktiga som inte har någon betydelse. Information växer exponentiellt, vilket innebär att det blir mer och mer utmanande för ledarna att hålla jämna steg. Brian menade att ledare av framtiden måste ha ett bra och fungerande sätt att klassificera all information snabbt. Jag tänker att avsätta tid för reflektion kommer att bli än viktigare för kunna avgöra vart fokus ska ligga så att denne kan ignorera det som inte är viktiga. Lika väl tänker jag att efter man vet vart fokus ska ligga att då inkludera och involvera medarbetarna och låt dessa bidra med sin expertis och kunskap både från interna möjligheter till önskat resultat för slutanvändare av tjänsterna eller produkterna

3. Erfarenhet och kunskap/förståelse inom förändringsledning kommer att vara än viktigare. Tidigare kunde ledare betraktas som bra bara genom att de nådde målet oavsett vilket kaos det eventuellt kunde medföra om denne inte var lyhörd och öppen för dialog om vägen mot målet. Vår dialog kom fram till att framtidens ledare måste vara mycket mer anpassningsbara för förändringar och ha bra kompetens inom hanteringen vid en förändring inom organisationen och vad det kan innebära för att få med sig personalen. Det betyder inte bara att vara smidig utan också att kunna leda människor så att de är med hela vägen så att man inte tappar engagemang på vägen.
Framtida ledare måste få medarbetarna att se orsak och verkan och kunna uppmuntra dem att fortsätta arbeta mot ett mål även om detta mål till viss del kan förändras eller vägen dit inte hela tiden kommer att se likadan ut.
”Frances Frei” – Harvard-professor som jag tro mig ha förstått även hjälpt Uber i deras ledarskapsresa, hon ska ha sagt att om du vill göra förändringar måste du först förstå hur det var (nu-läget- hur ser det faktiskt ut) för att förstå vad man vill förändra det till och inte bara slänga sig ut för att hoppas kunna hitta sitt ny-läge och mål.

Framtidens framgångsrika ledarskap innefattar; flexibilitet, kunskap inom effektiv planering inte minst den egna för att kunna möta och hjälpa medarbetarna på bästa sätt, vara inkluderande samt inlyssnande.
Nu mer än någonsin behöver vi ledare som sätter människor först.

Way2Grow, vi erbjuder stor kunskap inom ledarskapsområdet, förändringsledning och uppstartsresor. Ta en kontakt så är vi gärna en support för era ledare. Här finns certifierade coacher, mentorer och förändringsledare till er support.

#framgångsriktledarskap #ledarskapscoach #mentor #ledarskapsutveckling #inkludering #

Share This