(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Ett samtal med coachen

Som coach finns det situationer som är vanligt förekommande i samtalen med ledare – att vilja men inte “kunna” delegera. Nedan följer min dialog med en av de ledare som jag coachar.
Som i tv programmet ”bullen” ( du som är född 60-70 och tidigt 80-tal bör känna igen programmet) så har jag bytt ut personens namn då jag i mitt jobb som coach följer ICF (International coach Federation) etiska riktlinjer varav en är tystnadsplikt.
Anders är ägare av ett företag med 22 anställda vilket innebär att han behöver vara både operativ och strategisk. Han känner sig ofta stressad över att inte hinna med sina egna operativa arbetsuppgifter och han har en längre period funderat på hur han vill utveckla företaget framåt. Problemet är att han har svårt att gå från tanke till handling då medarbetarna allt som oftast kommer till honom så snart de stöter på problem. Anders önskar sig mer tid för reflektion för att kunna utveckla företaget dit han vill.
Anders säger: Jag önskar jag hade mer tid att fokusera på framtiden för företaget men idag upplever jag att jag mest får ta över andras arbetsuppgifter och mest ”släcker bränder”. Jag sitter ofta kvar med det jag faktiskt själv behöver göra till långt in på kvällarna medan mina anställda har gått hem för länge sedan.
Då jag vill hjälpa Anders att lyfta blicken från hur det är idag så börjar vi med att fokusera på hur han vill ha det både för sig själv, sina anställda och för företaget.
– Hur ser en perfekt dag ut?
– Hur känns det?
– Vad gör han respektive medarbetarna?
– Vilka blir fördelarna för honom, företaget, medarbetarna och inte minst kunderna?
På en skala från 1 – 10 vart befinner du och ditt företag dig idag?
Fortsätter sedan att fråga hur villig han är att gör annorlunda mot det han gör idag. Vill man ha ett annat resultat än vad man har idag så behöver man oftast göra saker annorlunda för att få ett nytt resultat. Anders flinar och nickar instämmande och säger:

Jag vill absolut ha ett annat resultat än vad jag har idag. Jag vill få mer tid att utveckla affärerna och företaget i stort som gagnar både mig som ägare, medarbetarna och kunderna. Jag har absolut viljan att ändra, och förstår nog att det är hos mig mycket sitter nu när vi har pratat en del.
Vi fortsätter vår dialog och vad som behöver göras från Anders sida för att få till en önskad förändring. Vi diskuterar vad det är som gör att han har svårt att finna tid för reflektion och utveckling av företaget. Jag ber Anders att lista ner hur hans arbetsdag oftast ser ut och hur mycket tid han lägger på det strategiska arbetet respektive det operativa arbetet.
Anders suckar och konstaterar att han under sin arbetsvecka oftast fastnar i 100% operativt arbete, han säger; Visst jag är glad att det går så bra att vi har så mycket inflöde men jag känner inte att jag gör rätt saker. Nu när jag ser allt det jag gör på en dag så förstår jag ju att det inte finns tid och ork till att lyfta blicken.
Jag sammanfattar att du nu vet hur det ser ut idag och du vet vart du vill komma med företaget och det du säger att du brinner för att göra. Om Vi nu sätter på oss den strategiska hatten: Vad behöver du nu göra för att ändra detta?
Marie jag vet att du redan har fattat men jag ser det nu själv också, jag behöver bli bättre på att delegera för att frigöra egen tid för att även hinna jobba strategiskt med företagets utveckling.
Vi fortsatte dialogen med vad som Anders nu kan göra för att få ett annat resultat och skapa mer tid till sig själv. Med stor entusiasm börjar nu Anders lista ner allt det som han faktiskt inte själv behöver göra och vi för också dialog vad han själv behöver tänka på för att inte ta på sig sådant som han tidigare har gjort. Mycket hänger på att han inte har sett sig ha tiden att förklara en arbetsuppgift utan har istället tagit den själv så det har blivit en ond cykel som inte heller gagnar Anders medarbetare i längden då även de behöver känna att de utvecklas.
Anders nickar och efter att jag ställt lite följdfrågor där vi riktat spegeln tillbaka mot honom själv så sammanfattar Anders själv det hela med att säga:
Jag har nog gillat att känna mig behövd även om det varit en hat kärlek men genom att inte delegera så har jag inte gett utrymme för mina medarbetare att utvecklas och kunna ta mer ansvar. Jag ser att många av dem faktiskt gärna skulle vilja göra det och jag ska erkänna att det har varit några som kommit och föreslagit saker vi kan göra för att effektivisera och förbättra processer men att jag varit för stressad för att lyssna på dem. För även om jag bett dem att förklara så har jag mentalt inte varit där och nu märker jag att det är färre förslag som kommer.
Anders erkänner att han ofta tidigare tänkte att det var medarbetarnas ”fel” att han blev överöst med jobb men nu, med insikten att Anders själv skapat detta genom sitt beteende så var det mycket enklare redan nu att lyfta blicken för att se efter lösningar för att komma tillrätta med hur det idag upplevdes av Anders.
Jag frågar Anders; för att du nu ska gå från tanke till handling och jobba för att få ett bestående resultat som ger dig mer tid för strategi och utveckling av företaget hur ska du nu hantera och bemöta nästa gång det antingen kommer en medarbetare med ett problem samt när du själv har en arbetsuppgift på ditt bord som ska hanteras?
Anders svarar att jag behöver påminner mig om att även om det går fortare för stunden att jag löser frågan, så är det i det långa loppet mycket mer tidskrävande för mig. Jag kan be att de själva funderar på hur de skulle kunna lösa det, att inte själv direkt ta över arbetsuppgiften eller komma med svaret. Gällande mina egna arbetsuppgifter så kan jag där fundera på vad jag kan delegera och ha som mål att delegera mer och mer.
I mitt arbete som coach så ville jag alltid att den jag coachar ska gå från tanke till handling så jag går alltid vidare med att fråga vad ( i detta fall) Anders ska ha gjort till nästa gång vi ses/hörs. Anders listar ner X antal saker som han ska ha gjort tills nästa gång vi ses/hörs.
Vi bokar ny tid och Anders tackar så mycket för ännu ett givande samtal.

Det de flesta ledare har gemensamt av dem jag coachar är att de oberoende av varandra säger att den här reflektionstiden som vi har tillsammans ger så mycket. Bara att få någon som ställer de där frågorna som man inte var beredd på att få samt och ibland kan resultatet verka enkelt men är man mitt uppe i det så är det inte alltid så enkelt som det kan se ut att vara här ovan. Det kan vara så att Anders så småningom hade listat ut detta själv men frågan är hur mycket längre tid det hade tagit och hur hans eget mående då hade varit. En liten investering i tid och pengar som kan ge mångdubbelt tillbaka.

Jag jobbar idag som coach och mentor och innan dess så har jag varit chef och ledare i olika positioner på olika bolag i mer än 20 års tid. Jag förstår ledarskapet och jag kan vara det bollplanket som du så väl behöver för både din och dina medarbetares och organisations utveckling. Som ledare kan man många gånger uppleva vara själv med allt och känslan kan vara och är att det är mycket som hänger på ens axlar, du behöver inte vara själv i detta.

#delegera #ettsamtalmedcoachen #coachsamtal #tipsfråncoachen #coach #mentor #ledarskap #executivecoach