(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Det finns olika syn på ledarskap på vad som är bra och inte bra utifrån sitt egna intresse som bedömare. Vissa tycker att chefen är bra om de får som de vill. Ställer sedan chefen krav är det inte populärt hos alla. För andra är otydlighet och för mycket snällhet dåligt ledarskap och då efterfrågas andra saker. Detta visar på att det inte är möjligt att göra alla glada och nöjda dock så finns det en förväntan på att du som chef ska vara bäst på alt och omtyckt av alla. Indirekt så graderas också chefen, utifrån olika medarbetarundersökningar som finns på många arbetsplatser idag.

Självinsikt är viktigt. Som ledare får du ofta en mängd inputs kring hur du är och kanske hur du borde vara. Vad du gjort, vad du inte gjort och vad du borde göra.

Med handen på hjärtat, har du ibland känt att du som ledare och chef inte räcker till då du dras  ifrån många olika håll? Mångas intressen som skall hanteras samtidigt som du skall dra skutan och avdelningen framåt mot nya högt uppsatta mål. Visst finns det några få personer som de flesta anser är en bra chef eller har egenskaper som likställs med gott ledarskap. Det lyckas med är att vara tydliga och lyhörda. För att lyckas med detta så gäller det också för chefen att vara i rätt organisation för det är inte alls säkert att samma goda resultat skulle visa sig i en annan organisation vilket gör det ännu viktigare att du som ledare har koll på exempelvis dina styrkor, värderingar för att nämna några områden. Detta är väldigt viktigt då omgivningen kan skilja sig från organisation till organisation.

Det finns organisationer där det kan vara ”rullande band principen” för chefer som inte är stöpt utefter en specifik mall. Där ser man mer på att chefen ska vara på ett exakt sätt som tilltalar ledning, vilket ibland kan benämnas som att man vill omge sig med JA-sägare.
Du brottas kanske inte enbart med dina inre värderingar och på hur du anser att ett gott ledarskap ska vara, du kanske också brottas med att komma igenom hos ledning/styrelse. Finns organisationen som bygger på att hålla sin egen rygg fri och där ingen skulle ingripa om en chef och chefskollega blir utsatt för kränkningar, principen som råder är, det händer i alla fall inte mig. Hur viktigt är det då att du har en stark riktning på ditt inre kompass? Kulturer där rädslor verkar och där alla håller på sitt. Då är det svårt att kanske vara en klok chef, eftersom klokheten inte är den norm som gäller.

Vissa organisationer och miljöer är smittade av denna sjukdom vilket gör att de äter både chefer och medarbetare på vägen. Om du reflekterar så kan du nog säga om du befunnit dig i en sådan miljö. Det kan vara svårt att alltid märka i tid vilket kan göra att även den ”bra” chefen i den miljön och den omgivningen påverkas negativt och där chefen blir en dålig chef.

Att ha en god självinsikt och en tydlig identitet är en bra livförsäkring för en chef vare sig du har befunnit dig i en smittad organisation eller inte. Hur kan man då gå till väga för att få ett objektivt perspektiv på sig själv? Här kan det vara bra att ta hjälp av en extern part som har personens bästa för ögonen och som är objektiv och vill hjälpa chefen/ledaren att själv utvecklas för att starkare kunna stå tryggt i sig själv när vindarna viner runt omkring. Att ta hjälp av en utomstående, är ett sätt att hitta mer objektiva vägar att skärskåda sig själv.

Share This