(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Många hävdar att ledarskap och ledaregenskaper är medfött. Jag får ofta frågan om vad som gör en bra ledare. Ledarskap består av många komponenter: emotionell intelligens, självkännedom, kompetens, empati, förmåga att inspirera, beslutsamhet, kommunikativa egenskaper och så mycket mer. En sak som ledarskap inte är, är att det är svart eller vitt. Jag hävdar också att det inte heller är sant som flera äldre studier visar att antingen har du bra ledaregenskaper eller inte.

Det egna ledarskapet AB

Jag kommer från tankesättet att alla föds till ledare, för oavsett om du medvetet tänker på det eller inte så är du VD för ”Du”, aktiebolaget. När du är vuxen, är du din egen ledare och varje dag behöver du ta beslut som berör ditt liv. Vissa människor utökar det egna ledarskapet till att också leda andra och ibland leda hela organisationer. Oavsett om du väljer att även leda andra eller inte har du fortfarande kommandot som ledare i ditt liv.

Teorin om ledarskapsdrag

Det finns ett koncept som har funnits sedan mitten av 1800-talet som hävdar att ledare föds, inte skapas. Den hävdar att ledaregenskaper är medfödda snarare än inlärda. Det lägger tonvikten på personen snarare än miljön.Men runt 1940-talet fann forskaren Ralph Stogdill att människor kunde vara ledare i vissa situationer men inte andra. Detta stred mot tidigare teorin om ledarskapsegenskaper och introducerade ledarskap som kan vara påverkat av miljön.

Tänk tillbaka till skoltiden så som grundskolan och gymnasiet. Var du den givna ledaren?  Kanske var du mer en ledare i vissa situationer?

En ledare inom vissa saker men inte över allt  

När jag gjort tester genom åren som exempelvis Mayer Briggs och andra liknande så hamnar jag ofta på den introverta sidan eller väldigt nära den sidan. Jag skulle säga att jag under hela min skoltid var en väldigt tydligt introvert person. Det värsta jag visste var att stå i centrum och att behöva prata inför andra människor. På samtliga lektioner utom inom ett ämne så försökte jag göra mig så osynlig som möjligt.

Men när jag klev in i idrottsliga sammanhang så fick jag många gånger större ansvar som jag också tog. Med ett undantag och det var inom fotbollslaget där de som hördes mest ofta fick de rollerna.  Oavsett så på den tiden så ogillade jag fortsatt skarpt att stå inför andra och prata.

Hoppar vi så fram till idag, där det nu är- och tidigare som ledare varit, en del av mitt jobb att stå inför många människor och dessutom göra det tryggt och bekvämt.
Hur fick jag den ledarskapsförmågan?
Det är något som jag har behövt jobba med hos mig själv och att utmana mig själv att lära mig och bli trygg i dessa situationer. Jag kan tom idag komma på mig att jag tycker det är riktigt roligt. Även fast jag inte är en tydlig extrovert person.

Inlärd ledarskapsförmåga

I min situation lärde jag mig detta vilket jag haft stor nytta av både idag när jag jobbar med organisationer, grupper och ledare likväl som när jag själv var ledare.

Går inte mycket i livet ut på att utvecklas och lära sig nya saker? Jag är övertygad om att man kan växa och utveckla ledarskapet. Alla som har motivationen och är villiga att öva och repetera har stora möjligheter att bli en bra ledare. Precis som i sport så finns det vissa som har fallenhet eller begåvning inom vissa delar men övar man bara tillräckligt mycket och kan dra slutsatser så kan man utveckla många områden.

Här är färdigheter du ska ha i fokus för att utveckla ditt ledarskap:

Emotionell intelligens

Detta är den viktigaste färdigheten en ledare kan ha. Det ger dig ett större spektrum för nyansen och förståelsen som sträcker sig utanför dig själv. Du kan vara en inspiration för andra och en viktig kugge för dem i deras utveckling genom att kunna både situationsanpassa samtidigt som du har en tydlighet och färdigheter som behövs för att driva ett engagerat och sammansvetsat team.

Med en hög emotionell intelligens kan du läsa av rummet och kommunicera mer effektivt. Du agerar genom en större lins än bara din egen.

Ansvarstagande

Den andra grunden för en ledare är att kunna och vilja ta ansvar för mer än vad som kanske gäller en själv. Ansvarstagande är en viktig del för dig som ledare att dela med dig av för att inte bli en flaskhals i exempelvis beslut. I e-boken; ”Låt ditt team ta ansvar” kan du få mer och matnyttig information, checklistor och mer inblick i att skapa ett ansvarstagande team.

För att komma till denna e-bok: LÄNK

 Situations anpassat ledarskap

Precis som jag berörde situations anpassat ledarskap redan under emotionell intelligens så bör den få en helt egen rubrik då det är så pass viktigt att som ledare kunna situationsanpassa ledarskapet. Till exempel finns det tillfällen då det är mest effektivt att vara en samarbetsvillig, konsensusdriven ledare och det finns andra tillfällen då det kommer att vara mest effektivt för dig att vara direkt och tydlig. Man ska som ledare absolut ha empati och att kunna tro gott om medarbetarna då de allra flesta faktiskt troligen vill göra ett bra jobb men man behöver ibland också kunna peka med hela handen. Att kunna situationsanpassa när det är bäst för vad. En bra pianist kan spela på alla tangenterna för att åhöraren ska få ut det mesta av pianostycket. Samma är det med bra ledare att de har lärt sig att hantera sina tangenter på sitt piano och inte bara att hantera en oktav perfekt.

Ledarskaps paletten

Ledarskapet är nyanserat och kan verka inom olika teorier. Alla föds med olika personlighetsdrag som initialt kan ge oss fördelar i speciella miljöer och roller. Även om teorin om ledarskapsegenskaper kan tyckas föråldrad, finns det några drag från den som alla ledare kan använda inom utveckling och det egna inre ledarskapet. Inom Executive coaching berör vi ofta det här med att först bli medveten om nu läget samt vart man känner att man vill gå i för riktning för den egna utvecklingen. Allt börjar med medvetenhet.

En ledare som strävar efter att utvecklas inom ledarskapet är också den som oftast kan identifiera de som har god potential för att själv utvecklas till att bli bra ledare. Bra ledarskap är inte likriktat med den som säljer bäst eller den som syns eller hörs mest utan man kan identifiera även de som har potential men som kan behöva hjälp i sin utveckling. Hade inte jag haft dessa personer och framför allt en ledare som såg potentialen i mig en gång i tiden då hade jag aldrig utvecklats så mycket som jag gjort under åren.

Hur går dina tankar, är allt med fött för ledare eller finns det möjlighet som du ser det att träna upp egenskaper för att kunna vara en bra ledare?
Dela gärna med dig av dina tankar.

#Ledarskap #Ledarskapsutveckling #Chefensbästavän #way2grow

Share This